Informacje lokalne - 2018-06-26 10:38:26

Już niedługo będziemy świętować 200 lat życia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu. Staraniem Księstwa Warszawskiego od 1807 roku osiedlali się na terenie dzisiejszej aglomeracji łódzkiej osadnicy z terenu Wielkopolski, Prus, Śląska, Saksonii, którzy w większości należeli do tego kościoła. W 1815 roku dołączyli do nich osadnicy z Niemiec i Czech i wspólnie podjęli się budowę nowej osady, dzisiejszego Zgierza. W centrum miasta przy ulicy Długiej 34 i 36 powstał w 1826 roku Kościół Ewangelicko-Augsburski i plebania . 3. września 1939 roku podczas nalotów hitlerowskiego lotnictwa zburzono kościół, a wkrótce proboszcz parafii zgierskiej Aleksander Falzmann został aresztowany przez okupantów i trafił do obozu w Dachau, gdzie zginął podczas torturowania w 1942 roku.Plac po dawnym kościele stoi do dziś pusty, dlatego Ksiądz i Rada Parafialna Kościół Ewangelicko-Augsburskiego postanowili zadbać o to miejsce. Rozpisano konkurs dla architektów Politechniki Łódzkiej na projekt zagospodarowania tego placu. Ideą projektu było stworzenie przestrzeni publicznej przypominającej o historii tego miejsca. Jednocześnie zagospodarowanie placu będzie zachęcać mieszkańców Zgierza do spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół właśnie tam. Szczegóły znajdziecie na stronie parafii http://www.zgierz-luteranie.pl/wyniki-konkursu/ . W pierwszym etapie rozpisano przetarg na wykonanie naprawy elewacji budynku parafialnego przy ulicy Długiej
http://www.zgierz-luteranie.pl/wp-content/uploads/2018/05/Plansza-A3-1.jpg

www.harab-serapel.pun.pl www.wtm-transport-3.pun.pl www.kaczyniaki.pun.pl www.esc.pun.pl www.smoczahorda.pun.pl