angus - 2013-01-23 12:23:21

Tylko w 2012 roku 5 firm występowało o zgodę na budowę lub rozbudowę zakładów zajmujących się utylizacją, składowaniem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych na terenie Zgierza.

http://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File … a/362b.pdf

ananas - 2013-01-23 12:38:27

http://www.icd.pl/upload/produkty/bhp/TOP-DESIGN/IDB02298.JPGFirma EKOGAL-EKOPUR ze Zgierza (współwłaściciele Bugno Mirosław, Gorący Tadeusz) zlokalizowana na terenie Boruty ul. Struga prawdopodobnie na potrzeby utylizacji lub spalania odpadów niebezpiecznych zmieniła w 2012 roku profil swej działalności.

j23 - 2013-01-28 13:48:43

Wykaz odpadów niebezpiecznych zawiera min:

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
Płuczki wiertnicze zawierające baryt
Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych
Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
Kwaśne smoły

http://greenworld.serwus.pl/ROZPORZADZENIE.htm

muchomor - 2013-01-29 08:36:56

Oferta Firmy EKOGAL EKOPUR, która wystapiła o warunki zabudowy na terenie dawnej BORUTY

Oferta :::

Jako Spółka mająca wieloletnie doświadczenie odbieramy i unieszkodliwiamy bardzo szerokie spektrum odpadów przemysłowych takich jak:
odpady farb i lakierów
odpady farb drukarskich i proszkowych
odpady klejów i szczeliw
odpadowe rozpuszczalniki
odpady pogalwaniczne

odpady z obróbki metali i innych materiałów
emulsje i chłodziwa
zużyte sorbenty i czyściwo
odpady azbestowe oraz izolacyjne (papa, wełna mineralna)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - elektrośmieci oraz inne odpady
     wytwarzane w zakładach przemysłowych i innych podmiotach
     gospodarczych.

Specjalizujemy się w odbiorze odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Zapewniamy:
szybki i terminowy odbiór odpadów od wytwórcy własnym
     specjalistycznym transportem (spełniającym przepisy ADR)
odbiór odpadów w odpowiednich opakowaniach na odpady płynne jak
     pojemniki ASF, paletopojemniki czy beczki stalowe
podstawienie opakowań na odpady stałe i szlamiste jak pojemniki ASP
     oraz kontenerów stalowych o pojemnościach do 30 m3
możliwość odbioru i transportu odpadów objętościowych przy użyciu
     wywrotki o pojemności skrzyni ładunkowej do 80 m3
przygotowanie odpadów do odzysku ich w procesach energetycznych
     poprzez wytwarzanie paliw zastępczych na własnych instalacjach

stosowanie innych procesów odzysku i unieszkodliwiania jak zestalanie,
     neutralizacja oraz w ostateczności składowanie na odpowiednio
     dobranych składowiskach
doradztwo w zakresie ADR
konsultacje w zakresie realizacji prawa ochrony środowiska, a w
     szczególności w zakresie gospodarowania odpadami

http://www.odpady.pl/oferta.php

Kano - 2013-01-29 09:15:38

Lawina ruszyła! Lekkomyślna, nierozsądna, a może interesowna (?) polityka dr. Prezydent Iwony dopuszczająca do precedensu Bio-Eko-Techu - uczyni z tego miasta ogólnopolską zlewnię wszelkich trucizn.

Onyx - 2013-02-19 20:26:51

Najwieksza trucizna dla tego miasta sa jego radni z prezydent na czele!

kano - 2013-02-20 08:56:42

To prawda. Jeszcze tak skompromitowanego układu władzy w Zgierzu nie było. PiS i Sokoły mają swoich przybocznych Wieczorkowej, SLD - pazernego na zaszczyty Komorowskiego i skulonego Zaparta (córka w UMZ), do tego dwóch ciemniaków z PSL i skłócona wewnętrznie PO (spór Kwiatkowski-Grabarczyk). Oto obraz układu popierającego naiwną i niewyrobioną politycznie Wieczorkową, która coraz bardziej brnie w wygłupy rządzenia i z idiotycznie napuszoną miną kompromituje siebie i Miasto.

b52 - 2013-02-26 09:01:56

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 roku zajęła się problemem zawiązanym z budową Spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie dawnej Boruty.

Szczegóły dyskusji na: http://gazetazgrzyt.pl/?p=1847

Kwinto - 2013-02-26 13:44:46

Lista odpadów, które mogą być spalane w zgierskiej SPALARNII

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
Odpady amalgamatu dentystycznego
Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

Viper - 2013-03-02 12:42:20

Zgierz będzie jedynym miejscem w Polsce gdzie będą dostępne wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa.
W innych miejscowościach wszystkie pierwiastki znajdują się tylko w laboratoriach.
Zgierz przebije wszystkich bo wiele toksycznych pierwiastków będzie w powietrzu.

kiwi - 2013-03-14 14:51:42

Zgierz jako Europejskie Centrum Odpadów Niebezpiecznych, powstające za przyzwoleniem prezydent Iwony Wieczorek będzie miał jeszcze większe problemy niż opisane poniżej:

http://www.naszewladze.pl/o.php?n=Zgierz%20&c=m&s=1

Szeryf - 2013-03-14 18:19:37

W niedługim czasie gdy w naszym mieście ruszy działalność tych wszystkich firm, zajmujących się  spalaniem odpadów niebezpiecznych, składowaniem tych odpadów i do tego jak powróci Grabek, to Zgierz stanie się polskim Czarnobylem.

April - 2013-04-06 17:55:59

W Sulejowie inwestor pragnie ulokować skład z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi, oczywiście mieszkańcy protestują.
Wielce prawdopodobne, że po nieudanej próbie inwestor przeniesie się z Sulejowa do Zgierza.
Iwona Wieczorek pod hasłem sciągania inwestorów zaprosi także kolejną firmę z branży odpadów niebezpiecznych i szkodliwych.

b52 - 2013-04-09 16:59:06

Mieszkańcy osiedla Rawka w Skierniewicach mają dość fetoru i innych uciążliwości związanych z funkcjonującymi tu zakładami utylizacji odpadów.
Ludzie boją się gryzoni i robactwa, według nich hałdy śmieci stwarzają też zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Sprawą zainteresowali się miejscy radni - poinformował jeden z nich Jarosław Chęcielewski

.

http://www.radiolodz.pl/serwis/index.ph … &idd=22705

adler - 2013-05-27 15:24:36

Protest przeciw odpadom niebezpiecznym nad Zalewem Sulejowskim

Mieszkańcy Sulejowa protestowali w poniedziałek przed Urzędem Miasta, przeciwko wydaniu zezwolenia na magazynowanie odpadów niebezpiecznych na działce, która w całości leży w strefie ochrony powierzchniowego ujęcia wody z Zalewu Sulejowskiego

http://www.expressilustrowany.pl/artyku … ,id,t.html

Zgierskie władze wydałyby zapewnie zgodę na takie składowisko, argumentując to nowymi miejscami pracy.

ekolog - 2013-05-27 15:36:50

Wieczorkowa wyraziłaby zgodę, na składowisko odpadów niebezpiecznych, którą podpisałby teraz dla odmiany Staniszewski.

koval - 2013-12-06 12:53:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza....
....w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu utylizacji odpadów energetycznych przy wykorzystaniu wody w stanie nadkrytycznym, planowanego do realizacji na działce nr 371 w Zgierzu przy ul. Energetyków 2, w obrębie 121  informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=6200

bizon - 2013-12-13 10:22:23

http://www.psl-zgierz.pl/foto/Bomby_ekologiczne.jpg

zetor - 2014-01-23 12:24:16

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w Zgierzu. Sprawą zajęła się prokuratura

Chodzi o firmę Eko-Boruta która mimo zakazu wydanego w listopadzie przez Urząd Marszałkowski nadal wwozi na teren składowiska niebezpieczne substancje. - Postępowanie toczy się w sprawie o przestępstwo polegające na składowaniu w sposób niezgodny z przepisami odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia bądź zdrowia człowieka. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu Gromadzona jest dokumentacja, a świadkowie są przesłuchiwani - mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.

Szacuje się, że pod ziemią w okolicach rzeki Bzury tylko na jednym składowisku może być ponad 250 metrów sześciennych takich odpadów. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi wykazała wiele nieprawidłowości. - Próbki, które pobraliśmy wykazały wysoki poziom zarówno ogólnego węgla organicznego jak i innych elementów, przez co wody są zanieczyszczone - mówił dyrektor Krzysztof Wójcik.

http://www.radiolodz.pl/serwis/index.ph … &idd=27397

borsuk - 2014-01-23 13:03:57

Skoro władze miasta nie robią nic, aby Zgierz, nie był jednym wielkim wysypiskiem odpadów może  prokuratura wreszcie, to powstrzyma.

April - 2014-03-04 16:02:58

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/115_1393945316.jpg

ono - 2014-03-04 19:03:35

Na zamieszczonym powyżej zdjęciu, w lewym górnym rogu, pokazana jest słynna na cały świat spalarnia ODPADÓW KOMUNALNYCH w Wiedniu. Słynna m.in. dlatego, że znajduje się w centrum miasta. No i bardzo dobrze. W Austrii, kraju pełnej segregacji odpadów komunalnych oraz bardzo ostrych norm ochrony środowiska, jest to możliwe. Nikt jednak nie wspomina tam o odpadach NIEBEZPIECZNYCH. Porównywanie tego obiektu, z inwestycją planowaną przez BIO-EKO-TECH w Zgierzu, z wielu powodów jest niedopuszczalne. Swego czasu promotorzy tego pomysłu, nie do końca rozwinięci umysłowo Młynarze ze Zgierza, gotowi byli poręczyć tę ideę całym swoim honorem, którego zresztą nigdy nie mieli. Dziś przycichli, bo temat coraz bardziej cuchnie.
Wystarczy wejść na stronę B E T z Bielska- Białej i spokojnie ją przeczytać oraz posłuchać podłączonego szkolnego, teoretycznego wykładu o całej cudownej tej technologii.
Fakty są takie;
-Firma BET chwali się inwestycją z Gorzowa Wielkopolskiego z lat 2009/10. Tak naprawdę była to tylko modernizacja, polegająca na podniesieniu ilości spalanych odpadów do ok. 8 ton na dobę.
-Lokalizacja- miejscowy szpital, gdzie spalano wszystkie okoliczne odpady medyczne, czyli W TAKIM ZNACZENIU ODPADY NIEBEZPIECZNE. Nie ma tam mowy o SZEROKO ROZUMIANYCH ODPADACH NIEBEZPIECZNYCH.
-Technologia spalania pochodzi z końca lat 80. Takiego typu spalarnie były popularne w całej Polsce. Wiele z nich pracuje  do dziś.
-BET chce uruchomić inwestycję o trzykrotnie wyższej wydajności i spalać WSZYSTKIE ODPADY NIEBEZPIECZNE. Bazując na ćwierćprawdach chce stworzyć raj finansowy dla siebie, zaś piekło dla mieszkańców.
Podsumowanie jest wymowne: nikomu z władz samorządowych, ani p.Prezydent, która twierdzi, że z decyzją o warunkach zabudowy dłużej nie można było czekać a na wszelki wypadek zasłania się podpisem B.Bączaka ani Staroście, który mówi, że musiał w świetle prawa budowlanego wydać zgodę, nie chciało się troszkę pomyśleć o mieszkańcach. Wielu z nas pamięta słynną "benzydynę" na Borucie. Wypracowany tam w pachnącej atmosferze rak pęcherza zabrał setki naszych krewnych i znajomych.
Czy tego samego chcemy teraz? Przecież w/w decydenci nie dysponują ani jedną POWAŻNĄ OPINIĄ, która zapewniłaby wszystkich, że jest OK.
Żadnej poważnej opinii dopuszczającej tę inwestycje w tej lokalizacji być nie może, bo w sytuacjach podobnych takie inwestycje buduje się daleko od obszarów zamieszkałych.
Podziwiam mecenasa Janiszewskiego i jego walkę o słuszną sprawę. Stosownie do naszych indywidualnych możliwości, w sposób bardziej czy mniej widoczny trzeba go wspierać. WSZYSCY odpowiedzialni za doprowadzenie do całego tego nieszczęścia muszą być pokazani. Funkcje publiczne to przede wszystkim odpowiedzialność.

Albert - 2014-04-15 10:05:36

Dzięki wysiłkom Iwony Wieczorek wspieranej przez radnych koalicji z PiS, SLD, PSL i Klubu Sokoła stanie się centrum przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Tak jak kiedyś truła Boruta, teraz będą truć spalane odpady.
W zgierskim powietrzu znajdą się trujące związki chemiczne praktycznie całej tablicy Mendelejewa.

bizon - 2014-04-25 11:10:10

Resort środowiska dofinansuje rekultywację składowisk komunalnych

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,na kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospoda … 59119.html


Prawie pewne, że Zgierz nie będzie aplikował o powyższe środki.
Bo niby kto ma to zrobić?

kiwi - 2014-04-28 09:57:40

Składowisko odpadów niebezpiecznych. Sprawę bada prokuratura

Zgierska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, przez jedną z firm na terenie byłych zakładów Boruta.

Badania wykonane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykazały, że przywożone substancje mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Na razie nie wiadomo czy ktoś w tej sprawie usłyszy zarzuty. - Aktualnie postępowanie w tej sprawie jest w toku - mówi prokurator Jacek Pakuła z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Przeprowadzono między innymi przeszukania na terenie spółki, które zmierzały do zabezpieczenia dokumentacji i pobrania odpowiednich próbek do badań. Obecnie dokumentacja ta podlega analizie. Przesłuchana w sprawie osoby, które przywoziły odpady na składowisko, jak również przesłuchano pracowników spółki.

https://www.radiolodz.pl/posts/4039-nie … rokuratura

April - 2014-05-22 08:11:40

"Król żelatyny" wybuduje kolejny zakład ?


Niewykluczone, że były "król żelatyny" ze Zgierza Kazimierz Grabek wybuduje pod Łodzią zakład przetwórstwa odpadów pozwierzęcych....

Biznesmen za swoje poprzednie interesy zalega państwu, samorządowi, a także prywatnym osobom kilkanaście milionów złotych. W tym roku biznesmen pojawił się kilka razy w zgierskim magistracie. - Wskazywał przedsięwzięcia, jakie ma zamiar realizować. Mówił o powierzchni magazynowej, którą chce stworzyć na tym terenie. Nie mamy żadnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy  - potwierdza wiceprezydent Przemysław Staniszewski.

https://www.radiolodz.pl/posts/4691-kro … zetworstwa

Bazyli - 2014-05-22 08:16:03

Iwona Wieczorek zamierza sprowadzić do Zgierza kolejnego TRUCICIELA i "aferzystę".
Brawo tak dalej, reelekcja gwarantowana.

kano - 2014-05-22 08:18:43

Mająca słabość do śmieciowego biznesu - Iwonka - nie przeciwstawi się Grabkowi i będzie to jej gwóźdź do trumny.

Teodor - 2014-05-22 08:21:49

Iwonka to jedna wielka SŁABOŚĆ.

Lokator - 2014-05-22 08:27:58

Raczej gwóźdź do naszej trumny.

Sylwiaezg - 2014-05-22 08:41:24

Pani prezydent zachęca do inwestowania w mieście, a Wy narzekacie.

Lokator - 2014-05-22 08:49:06

Sylwiaezg ktoś Ci płaci za te kocoboły? Czy wykłady Pani Doktor już Ci mózg wyprały?

Sylwiaezg - 2014-05-22 08:55:25

Byłam w PSL i mecenas Janiszewski próbował wyprać mi mózg.

Lokator - 2014-05-22 08:59:25

A co miał Mecenas prać jak go nie znalazł?

wojtek37p - 2014-05-22 09:03:19

Sylwiaezg, ile bzdurnych postów jeszcze "wypocisz" zanim zrozumiesz Ty i szefostwo Twojej grupy (imię-ezg), że się KOMPROMITUJESZ za każdym razem?

Sylwiaezg - 2014-05-22 09:07:36

Macie rację dyskusja z Wami to strata czasu.
PSL to partia "chłopków roztropków" i najwyraźniej nie było mi z nimi po drodze.
Ponadto na salonach stolicy mawiają, że w PSL "wystaje słoma z butów", a taki widok psuje moje poczucie dobrego gustu.

Adamwys - 2014-05-22 14:27:01

Sylwioezg, na twoją patologiczną głupotę brakuje mi słów.

Co masz na myśli pisząc: Wieczorkowa zachęca inwestorów do działania w Zgierzu?

Czy zdajesz sobie do cholery sprawę, co oznacza "ZAPROSZENIE" do Zgierza p. Gr?
Napisz wprost, kto jest zwolennikiem obecności tego pana w mieście. Komu tak bardzo zależy, aby on tutaj działał? Wieczorkowej?

Jednym z wielu zadań Wieczorkowej jest szukanie WARTOŚCIOWYCH z punktu widzenia rozwoju miasta Zgierza inwestorów i pracodawców. Pan Gr w żadnym z powyższych kryteriów się nie mieści. Dziesięć lat temu dostał już szansę. Otrzymał działkę, bardzo korzystny kredyt, prowadził działalność, na którą nie miał zezwolenia. Władza długo przymykała oczy na te rażące niedopatrzenia, ponieważ pan Gr wciskał bezczelnie kit, że jego zakład stanie się największym pracodawcą w Zgierzu. Tymczasem, już niespełna po 10 miesiącach stał się największym dłużnikiem i największym trucicielem!!! Do dzisiaj okolice lasu przy Konstantynowskiej są silnie skażone.


Pan Gr. niech najpierw ureguluje dług wobec miasta i WFOŚ. Wybudował za pieniądze z kredytu zakład żelatyny, który miał służyć jedynie jako zakład utylizacji odpadów poubojowych. Na żelatynę i mączkę kostną pozwolenia nigdy nie otrzymał.

Brać pierwszego lepszego bankruta i aferzystę to może chyba tylko ta desperatka.
Ten post jest moim apelem do Wieczorkowej - niech nie idzie na łatwiznę i nie da się wrobić w tę brzydko pachnącą sprawę. Być może ktoś "życzliwy i np. po cichu wspierający pana Gr" chce ją wprowadzić na minę, być może uwierzyła, że bankrut może stworzyć eldorado. Nic takiego się nie stanie.


Należy się przyjrzeć, kto na korytarzach lobbuje po cichu za tą inwestycją, kto naciska na przyspieszenie sprawy, kto podsuwa dokumenty... Jednym słowem komu zależy i co dzięki temu zyskuje.

Nie wierzę, że Wieczorkowa wywodząca się przecież ze Zgierza i pamiętająca te koszmarne czasy sprzed 10 laty, kiedy żadna siła nie mogła się pozbyć tego pseudoinwestora, teraz przychyli się do tego typu inwestycji.

DWIE KWESTIE PODSUMOWUJĄCE NA KONIEC TEGO POSTU:

1. Skąd p. Gr. ma pieniądze na nową inwestycję, na pewno wielomilionową? Skąd ma środki nie na jeden a na aż dwa zakłady?
Skąd ma środki na przywrócenie dawnych zakładów na Konstantynowskiej do świetności? Po 10 latach stania, tam wszystko jest do wymiany... Czy tej chorej władzy nie zaświeciła się w tym momencie czerwona lampka?

2. Dlaczego w ciągu ostatnich dziesięciu lat pan Gr, nie wypłynął? Dlaczego nie stworzył żadnego realnego biznesu?
DLACZEGO ŻADNE INNE MIASTO NIE CHCIAŁO JEGO KOSMICZNYCH INWESTYCJI NA SWOIM TERENIE, TYLKO JAK ZAWSZE PODPUŚCIĆ DALI SIĘ ŻEBRACY ZE ZGIERZA?

3. Czy poprzez zakład utylizacji odpadów poubojowych mamy rozumieć znowu nielegalną żelatynę?
4. Jeśli panu Gr. tak bardzo zależy na wybudowaniu kolejnego zakładu utylizacji zamiast Zgierza niech wybierze woj. świętokrzyskie. Podpowiem: są tam gotowe do zagospodarowania upadłe załady utylizacji odpadów zwierzęcych Bacutil. Pan Gr dotychczas wszystko burzył lub doprowadzał do ruiny (zakłady żelatynowe w Puławach, zakłady klejowe pod Warszawą, próba wrogiego przejęcia zakładów żelatynowych w Brodnicy). Może pora na odbudowę?


PRZESTRZEGAM IWONĘ WIECZOREK, ta zabawa z ogniem źle się skończy. Włącz kobieto wreszcie myślenie!!!

Lokator - 2014-05-27 13:37:26

Na FB znalazłem informację o kolejnej inwestycji związanej z przetwarzaniem odpadów. Tym razem będzie to ulica Urocza. W zgierskim bip'ie można się zapoznać z informacją o złożonym wniosku.

Robi się ciekawie.

ananas - 2014-05-27 14:37:42

Ze strony Urzędu Miasta Zgierza

Odzysk i przetwarzanie odpadów
Na wniosek z dnia 20.03.2014 r. (data wpływu do UMZ 24.03.2014 r.) i po uzupełnieniu wniosku z dnia 06.05.2014 r. (data wpływu do UMZ 07.05.2014 r.) Pana Adama Rogozińskiego Pełnomocnika firmy Masfalt Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 4,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku i przetwarzaniu odpadów,  przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Uroczej 2-4, na działce o nr ewid.: 263/1, 263/5, 263/7 i 263/8, obręb 127.

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=6743

ananas - 2014-05-27 14:38:58

Ze strony Urzędu Miasta Zgierza

Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego (wszczęcie postępowania)
Na  wniosek  z dnia 31 marca 2014 r. Prezesa Zarządu Pana Jacka Mackiewicza Firmy  PREMIUM 2 Sp.  z o. o.  z  siedzibą  w Warszawie,  ul. Koszykowa 1 lok. 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z  surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego", przewidzianego do realizacji w Zgierzu, przy ul.  Konstantynowskiej  74-76.

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=6660

Iwoezg - 2014-05-27 14:42:59

Już oczekuję na wpisy członków rodziny ezg jak, to prezydent Iwona Wieczorek ściąga inwestorów do Zgierza.
Może potraktują mnie jako "czarną owcę" ale za takich inwestorów to dziękujemy.
A szczególnie podziękowania złożymy po jesiennych wyborach.

Fakt - 2014-05-27 14:59:01

Posiadacze wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych i szkodliwych pędzą do Zgierza niczym muchy do światła.
Od kiedy w Polsce rozeszła się "fama", że Iwona Wieczorek jest przychylna tego typu inwestycją ściągają do Zgierza z Warszawy, Pruszkowa i Bóg wie skąd.

Lokator - 2014-05-27 15:18:38

Ze strony zgłoszeniodawcy wynika iż jest producentem mas mineralno asfaltowych. Minerałów to u nas nie ma, chyba że chodzi o żwiry. A jak wieść plotkarska niesie mogą być użyte popioły ze spalarni. Więc będziemy mieli utylizację, produkcję i znowu utylizację wszelkich odpadów. Bajka. Może UM dostanie zniżki na naprawy dróg i to byłby jedyny aczkolwiek wątły w całej sprawie plus.

Adamwys - 2014-05-27 15:41:52

UWAGA UWAGA!

Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego (wszczęcie postępowania)
Na  wniosek  z dnia 31 marca 2014 r. Prezesa Zarządu Pana Jacka Mackiewicza Firmy  PREMIUM 2 Sp.  z o. o.  z  siedzibą  w Warszawie,  ul. Koszykowa 1 lok. 81,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z  surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego", przewidzianego do realizacji w Zgierzu, przy ul.  Konstantynowskiej  74-76

Za tą inwestycją stoi GRABEK! Przestrzegam władze miasta przed błędem.

Ładne sformułowanie: produkcja żywności z odpadów zwierzęcych oznacza w praktyce produkcję żelatyny z kości oraz skór wieprzowych.
To już w Zgierzu było i się nie udało!

Spółka Premium to kolejne dziecko biznesowe Gr.
Skąd pieniądze na zakład w Zgierzu, skoro jest to lokal dłużny z niespłaconych kredytów?

Adamwys - 2014-05-27 15:46:17

Osoby zainteresowane zablokowaniem tego rodzaju szkodliwych dla miasta inwestycji proszone są o skierowanie uwag do zgierskiego Sanepidu lub do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25.

Adamwys - 2014-05-27 15:52:37

Znowu próba cwaniactwa i mydlenia oczu kto za kim stoi...
Poniżej wykaz z KRS (ogólnodostępny).


Dane osoby: MACKIEWICZ JACEK, 66 lat (ur. 1948)

Nazwisko, imiona: MACKIEWICZ, JACEK
Rok urodzenia: 1948 (66 lat)
Sex: Mężczyzna
od 28.11.2013 w firmie: w Zarządzie
BONIN SP. Z O.O., WARSZAWA
od 09.04.2013 w firmie: w Zarządzie
PREMIUM2 SP. Z O.O., WARSZAWA
od 22.03.2004 w firmie: w Zarządzie
ROYAL GLASS POLSKA SP. Z O.O., WARSZAWA
od 22.03.2004 w firmie: Inne stanowisko lub funkcja w:
ROYAL GLASS POLSKA SP. Z O.O., WARSZAWA
od 0000-00-00 w firmie: w Zarządzie
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MG SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA

Niektóre osoby współwystepujące: GERKOWICZ MIROSŁAWA TERESA , GRABEK ANNA , GRABEK HALINA MARIA , GRABEK KAZIMIERZ , KRZYŻANOWSKI PIOTR JÓZEF , NOWAK SŁAWOMIR ANDRZEJ , PIETRUSZKA MARIOLA TERESA , POTRAWIAK JERZY JÓZEF , ROROT JAN ZYGMUNT


Piękne nam prezenty na koniec kadencji szykuje Iwona Wieczorek.

Eko-log - 2014-05-27 16:04:37

Prezentów od Iwony Wieczorek Zgierzanie mają chyba, aż nadto.
Zgierzanie przyzwyczajeni do trucia przez Borutę udają, że nie widzą w tych przedsięwzięciach zagrożenia.
Jednak jeśli to dla nich nie istotne, to mają to na co zasłużyli.

Adamwys - 2014-05-30 14:16:31

Polecem dzisiejszy artykuł o Grabku, dostępny na stronie głównej onetu. Fragment poniżej:


Dobra passa Grabka skończyła się w 1998 roku. Przeprowadzone w jego fabrykach kontrole wykazały szereg uchybień. Na jaw wyszły też jego kontakty z politykami. Afera żelatynowa pozbawiła króla tronu. Grabek po aferze żelatynowej, już bez rządowej protekcji, wystawiony na prawidła uczciwej konkurencji, nie odbudował swej potęgi. W styczniu 2006 r. stanął przed sądem w Toruniu. Prokuratura postawiła mu dziesięć zarzutów, w tym wyłudzenia 4,5 mln zł w związku z prywatyzacją Brodnickiej Fabryki Żelatyny, którą kupił przez podstawione osoby, a potem zamknął. Proces ciągnie się latami. Sądy wydają np. nakazy zapłaty długów, biznesmen nie płaci, kluczy, składa odwołania, zwolnienia lekarskie, zmienia pełnomocników. Nadal jest prezesem zarządu spółki Żelatyna S.A.
Czy naprawdę chcemy mieć tego pana lub jego ludzi w Zgierzu? Komu zależy na powtórce z rozrywki?
WIECZORKOWA OBUDŹ SIĘ ZE SNU O POTĘDZE I ZACZNIJ W KOŃCU TRZEŹWO MYŚLEĆ!!!

Eko-log - 2014-05-30 14:31:38

POWODY PROTESTU PRZECIWKO BUDOWIE SPALARNI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Poniżej przedstawiamy minusy budowy takiej instalacji w Zgierzu:

1. Projektowana instalacja przewyższa możliwości "produkcyjne" Miasta jak i Powiatu

2. Odpady będą, więc zwożone z poza Zgierza, zwiększy się natężenie ruchu na kiepskich i zatłoczonych drogach

3. Instalacja spalani pracuje 24h/dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. (z wyłączeniem okresów napraw i konserwacji)

4. Powstanie dodatkowy emitor zanieczyszczeń powietrza. Bez znaczenia jest jak wygórowane normy będzie spełniał.

5. Spalanie odpadów powoduje uwolnienie związków metali ciężkich do atmosfery.

6. Spalanie odpadów powoduje powstanie nowych związków chemicznych

7. Spalanie odpadów powoduje emisję chlorowanych związków organicznych a przede wszystkim silnie toksycznych dioksyn. Czas rozpadu w glebie niektórych z nich to nawet 160lat!

8. Spalarnia jest również producentem silnie niebezpiecznych odpadów; popiołów i żużli jak również pyłów z instalacji oczyszczania powietrza.

9. Ze spalenia około 20t odpadów ma powstać około 4t popiołów, które muszą być gdzieś składowane. Gdzie? Na składowisku nad Bzurą??

10. Pyły z instalacji oczyszczania powietrza muszą być wiązane przez betonowanie lub proces polimeryzacji i składowane poniżej poziomu wód gruntowych. Kopalni w Zgierzu nie mamy!

11. Im lepsza jest instalacja oczyszczania spalin tym więcej powstaje pyłów. Patrz pkt. 10

12. Aparatura kontrolo-pomiarowa w instalacjach służących spalaniu odpadów mierzy i rejestruje tylko niektóre parametry gazów wylotowych takie jak: zawartość pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, chlorowodoru, fluorowodoru, stężenia lotnych związków organicznych, tlenu w spalinach, temperatury i ciśnienia. Nie rejestruje się w sposób ciągły zawartości dioksyn ze względu na bardzo wysoki koszt takiego badania.

13. Dopuszcza się przekroczeń emisji zanieczyszczeń powietrza przez 60min w roku! Ale tylko te rejestrowane w sposób ciągły!

14. Emisyjność danej instalacji określa się przez rok funkcjonowania instalacji. Przez rok będziemy królikami doświadczalnymi!

15. Kary z tytułu przekroczeń emisji zanieczyszczeń nie są adekwatne do możliwych skutków.

16. Nie ma nigdzie na świecie spalarni odpadów niebezpiecznych o zerowej emisji zanieczyszczeń!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =3&theater

Adamwys - 2014-05-30 14:56:59

W pierwszym punkcie powinno być "spoza" zamiast z poza. Proszę poprawić ten błąd, tak aby różni MĘSZCZYŹNI nie wykorzystali argumentu językowego przeciwko meritum sprawy.

Proponuję skontaktować się (inaczej mówiąc pochodzić po) z firmami zlokalizowanymi w biurowcu Boruty lub nawet z samym Sanepidem. Czy akcja może liczyć na poparcie tej instytucji? Czy będą protestować jedynie najbliżsi sąsiedzi spalarni? Znając realia zgierskie na protest przyjdzie niestety kilkanaście osób...

- istnieje w Łodzi organizacja Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Jej prezes p. Tynenski opiniował kiedyś projekt stworzenia na terenie powiatu zgierskiego źródeł geotermalnych. Ogólnie instytucja ta wspiera rozwiązania proekologiczne. Można zainteresować ją tematem spalarni.

- co z deweloperem, który wybudował wieżowiec na ulicy Chemików? Czy dostał już odszkodowanie od władz miasta? Jeśli tak, jak wysokie ono było (czytaj: ile znowu stracił Zgierz z tytułu urzędniczej głupoty?). Jeśli nie, to czy włączy się deweloper do akcji protestu?
- czy możesz podać źródło danych, które zamieściłeś na stronie (dotyczą szkodliwości projektu spalarni). Chciałbym wiedzieć, kto jest opiniodawcą. Będzie to argument przeciwko zwolennikom inwestycji.

- czy do akcji protestu przeciwko spalarni zostaną włączone kwestie ewentualnej "asfalciarni" oraz grabkowej fabryki żelatyny?

Monika - 2014-06-04 18:26:08

Wierzę, że na koniec swojej kadencji pani prezydent przyciągnie do naszego miasta choć jednego inwestora, a będzie nim Grabek. No cóż jaka prezydent, taki inwestor.

Adamwys - 2014-06-04 19:18:10

Najlepiej, żeby już nikogo nie sprowadzała.

Grabek oznacza katastrofę dla Zgierza.
Jeżeli Wieczorkowa nosi się z zamiarem zaproszenia go w charakterze inwestora, to już dziś może pakować walizki. Mieszkańcy jej tego nie popuszczą.

Zielony_Zgierz - 2014-06-04 22:18:44

Pamiętajcie, Czwartek godz. 18.00 przed Szpitalem Boruty.

Protest Mieszkańców przeciwko Spalarni Odpadów Niebezpiecznych!

Franche - 2014-06-05 19:12:10

Hehe, to Was nieźle podlało :)

Zielony_Zgierz - 2014-06-05 19:50:34

Pogoda nie dopisała, ale Mieszkańcy TAK.

Chciałbym więc z całego serca podziękować Wszystkim Przybyłym i Uczestniczącym w proteście przeciwko budowie spalarni odpadów niebezpiecznych w Zgierzu.

zgierski_serwis - 2014-06-06 07:46:18

Protest mieszkańców Zgierza. Zablokowali ulice

Po blokadzie ulic, mieszkańcy przeszli pod urząd miasta gdzie protestowali przeciwko planom budowy spalarni odpadów niebezpiecznych.

https://www.radiolodz.pl/posts/5149-pro … wali-ulice

Bazyli - 2014-06-06 08:23:41

A władze problemy miasta i mieszkańców mają w d.....

kiwi - 2014-06-06 12:15:40

Telewizja lokalna o protescie

http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/w … 0/15504524

Zielony_Zgierz - 2014-06-09 00:47:30

W dniu 9 Czerwca na Programie 3 Łódzkiej TV w ramach programu Łódzkiego Forum ma się odbyć spotkanie na którym Prezydent Zgierza Pani Iwona Wieczorek, przedstawiciel f-my Bio Eko Tech, oraz Radny Miasta Zgierza Pan Andrzej Mięsok mają dyskutować na temat planowanej budowy tzw spalarni w Zgierzu. Emisja programu około godz. 20.00.

Eko-log - 2014-06-09 12:30:15

Podczas dyskusji o spalarni odpadów niebezpiecznych Iwona Wieczorek raczej się nie pojawi.
Jednak, gdyby osoba Wieczorkowej się zjawiła będzie robić tylko głupie miny i uśmiechać się w celu przypodobania mieszkańcom Zgierza.
Podejrzewam, że po raz kolejny na "durny" uśmiech wyborcy się nie nabiorą.
Problemem pozostawionym następcy prezydenta będzie jakie podjąć działania w celu powstrzymania  zatruwających środowisko inwestycji, które do Zgierza sprowadziła i nadal sprowadza Iwona Wieczorek.

Seweryn - 2014-06-09 14:54:03

Największymi zwolennikami tego, aby Zgierz został centrum odpadów niebezpiecznych jest zgierski PiS-ar, a w szczególności Pulpet Michał, Rudy Radek - ruchawiec biurowy z Bratoszewic, jego nic nie kumający tatuś, oraz Matołszewski. I bardzo dobrze, że tak czynią, gdyż w następnych wyborach dostaną straszne lanie, nie tylko od PO.

Pytia - 2014-06-09 15:03:22

To są ci wybitni MĘSZCZYŻNI.

Adamwys - 2014-06-09 15:16:07

Sewerynie, dobrze wiesz o co chodzi.

Zarówno Pulpet jak i Rudolf po listopadowych wyborach w tempie ekspresowym zostaną wyrzuceni na zbity pysk z miejskiej przechowalni miernot, jaką się stała spółka ściekowa.

Trzeba zatem już teraz zadbać o swoją szczurzą przyszłość i poszukać sobie nowego środowiska do pasożytowania. Od kanałów do spalarni jeden krok. Do tego może jeszcze p. G. ze swoją trującą żelatyną się wepchnie do Zgierza. Nowych miejsc dla mieszkańców z całą pewnością nie przybędzie od tego (część zdąży zejść z tego świata z powodów zdrowotnych, część nie zechce tyrać za 1600zł netto), ale przybędzie wiele stanowisk dyrektorskich dla swojej czeredki (może nawet rodzina Skupińskiego się załapie :) Kto wie?). Jakoś się trzeba przecież odwdzięczyć za "promocję" i popychanie spraw.

Znów będziemy mieć Dyrektora ds. Marketingu, tyle że zamiast ścieków będą to śmieci i odpady.

Ogółem, Pulpetów dwóch interesują wyłącznie stanowiska w następujących branżach:

- ścieki
- szambo
- śmieci
- wszystko, co  stęchłe, zgniłe, trujące, śmierdzące i syfiaste.

Ich CV tak wali od nadmiaru kompetencji, że roznoszą je w rękawicach ochronnych.

Vasyl - 2014-06-10 09:12:28

Wczoraj w programie Forum w łódzkiej trójce poruszany był problem budowy spalarni odpadów niebezpiecznych oraz związanych z tym protestów mieszkańców.
Do programu była zaproszona prezydent Iwona Wieczorek, która miałaby okazję powiedzieć mieszkańcom dlaczego wydała zezwolenie na taką inwestycję szkodliwą dla zdrowia.
Jednak mimo zaproszenia się nie pojawiła.
Jedynie radny Andrzej Mięsok wymienił przesłanki oparte na opracowaniach, które stały na przeszkodzie na wydanie pozytywnej decyzji w sprawie lokalizacji wspomnianej spalarni.

Czyli tradycyjnie w sprawach istotnych dla mieszkańców Iwona Wieczorek nie ma nic do powiedzenia.
Działania samego radnego Mięsoka to też zdecydowanie zbyt mało.
Jedyne co pozostaje mieszkańcom to protestować.

Monika - 2014-06-10 11:50:14


Iwonka nie pojawiła się w programie, gdyż ona na niczym się nie zna, oprócz pałeczek perkusyjnych. Ponadto ona może występować jedynie tam gdzie ją chwalą, albo tam gdzie może potańczyć i napić się "maślanki".
Odnośnie samej spalarni odpadów niebezpiecznych, to zarówno Iwonka jak jej PiSuarowskie otoczenie strasznie pogubiło się. Otóż w nowo wydanej gazetce Iwonki, pisze się, że cała odpowiedzialność za powstanie tej spalarni leży po stroni zgierskiej PO. Ale z drugiej strony to te PiSuarowskie pieski lobbowały na rzecz powstania tej spalarni. Tak wiec Iwonka i PiS powinni cieszyć się, że to PO gra z nimi do jednej bramki. Niestety PiSuar w zależności od sytuacji, raz jest za spalarnią a raz przeciwko niej.

Eko-log - 2014-06-10 13:51:01

Prezydent Wieczorek najwyraźniej bała się pojawić w telewizji, bo oprócz problemu spalarni odpadów niebezpiecznych mogłyby paść pytania dotyczące kolejnych inwestycji mających negatywny wpływ na środowisko.

Zielony_Zgierz - 2014-06-10 16:07:42

Obecność w tym programie można by nazwać w języku studenckim - betonowym kołem ratunkowym.

Nie rozumiem, dlaczego w imieniu inwestora wypowiadał się pan Profesor Wielgosiński. Czyżby pan Tomasz Cajdler. czy przedstawiciel/szef/serdeczny kolega (różne wersje słyszałem) pan Rafał Imbro bali się podjąć wyzwania na łamach szerokiej telewizji? W skromnej zgierskiej TV można mówić wiele rzeczy, ale w TV o większym zasięgu już nie wypada.

Eko-log - 2014-06-11 09:45:29

Komentarze z Facebooka dotyczące spalarni odpadów niebezpiecznych w Zgierzu

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1402472653.jpg

Seweryn - 2014-06-12 09:22:03

W ostatniej gazetce wydanej przez Iwonkę, znajduje się artykuł "Jaka jest prawda o spalarni?". Artykuł jest podpisany przez Daniela Walczaka, choć w rzeczywistości takie głupoty i kłamstwa mógł napisać jedynie debil Radek. W tym artykule pisze się, że cała odpowiedzialność za powstanie tej spalarni spoczywa na zgierskiej PO, zaś Wieczorkowa i PiS byli przeciw jej powstaniu. A prawda jest taka, że to Iwonka nigdy nie wypowiedziała się przeciwko powstaniu tej spalarni, zaś ciemniak Pulpet z PiSuaru wręcz lobbował na rzecz jej powstania - mówiąc,iż wypalenie 1 papierosa jest bardziej szkodliwe, niż szkodliwe oddziaływanie tej spalarni na organizm ludzki.

Lokator - 2014-06-12 09:44:38

Zbliżają się wybory samorządowe i temat spalarni w każdym przypadku będzie zrzucany na konkurencję. Przecież nikt nie będzie obiecał że za jego kadencji spalarnia nie powstanie, lepiej winą obarczać innych.

Końcówka roku będzie polegała na walce na noże, podchodach, intrygach. O pracy na rzecz miasta już nikt nie myśli.

kano - 2014-06-12 09:49:20

Lokator zastanów się,  jak można pracować na rzecz miasta, gdy to miasto jest zawłaszczone i wykorzystywanie przez Gajdy i innych mu podobnych. Najpierw trzeba z nimi zrobić porządek.

Lokator - 2014-06-12 10:50:47

->Kano

Gdyby co niektórzy Radni naprawdę chcieli działać, to persona typu Gajdy vel młynarze by w tym nie przeszkodzili.

Najwyraźniej co niektórym kliki tego typu odpowiadają, a może sami na tym korzystają.

Bez wyborczej rozpierduchy się nie obędzie, inaczej klika pozostanie po niewielkim przetasowaniu.

kano - 2014-06-12 11:02:58

Tak, co niektórzy radni to ci z PiS, PSL, SLD, Justyna Zielińska i radni od Jerzego Sokoła, którzy będą głosować za absolutorium dla prezydenta, bo on sam to już nie. On sam jest w opozycji do swojego klubu.;) To jest klika, którą należy rozpirzyć.

Adamwys - 2014-06-12 13:03:16

Aby cokolwiek zmienić w Zgierzu, z dyskursu publicznego i z odpowiedzialności za sprawy zgierskie należy wykluczyć:

- Zaparta, Komorowskiego (haha rzekomo SLD, w rzeczywistości Partia Wycieraczek Iwony Wieczorek),
- całe towarzycho z PSL (bez wyjątków! Nazwa PSL powinna być zabroniona, a jej używanie podlegać karze. Obecność przedstawicieli tej partii w Zgierzu to czytelny sygnał, że miasto długo nie wstanie z kolan). Dość robienia ze Zgierza prywatnego folwarku.
- całą ekipę Wieczorkowej pozatrudnianą w UMZ i spółkach (na szczęście zasoby ludzkie tj. Zgierski, Gajewski, Sendalówna powoli się wykruszają). Trzeba będzie na jesieni kupić wielkopojemny odkurzacz, który odessie to poprzyspawane do stołków towarzystwo. Wtedy też odejdą wszelkiego rodzaju Zapartówny, Pelikanowe, Skupińskie, Luizy, Wilczewskie.
- Sokoła (wio do Kęblin) i Macińskiego (w rzeczywistości to on steruje Jerzym. Sokół jest mu potrzebny jedynie jako listek figowy i karta przetargowa)
- Sencerków, Gajdów i Pilarskich. Zwłaszcza ta ostatnia dwójka powinna raz na zawsze zostać odcięta od wpływu na sprawy Zgierza. Głosując na PiS, oddajesz głos na Iwonę Wieczorek.
- Leśniewicza, urzędasa Kacprzyckiego i powiązanego z nimi Wachowicza (niemal symbioza),
- piątą kolumnę wewnątrz PO. Panowie i Panie Hiliński, Świątczak czy Budziarski, powinni wreszcie zrobić porządek w swojej partii. Wojciech Budziarski pozwalając na skręt partii w stronę układowości i wspierania Wieczorkowej (głównie za milczącym przyzwoleniem i brakiem konsekwencji) rozmienia na drobne swoje szanse wyborcze. No, chyba że o to w tym wszystkim chodzi... Byle nie wygrać...


Powyższa lista to zbiór nazwisk, które GWARANTUJĄ dalszy upadek Zgierza.

BimBom - 2014-06-12 13:11:53

Adamie napisałeś długi post i tylko, to jest wytłumaczeniem braku nazwiska mecenasa Janiszewskiego na tej liście.
To on wspierał, w latach 1998-2002 rządy Zaparta jako szef koalicyjnego klubu radnych.
Podobnie wspierał rządy kolejnego nieudacznika Jerzego Sokoła.
W ostatnich wyborach walnie przyczynił się do wyborczego sukcesu Iwony Wieczorek.

W ostatnim okresie nie lansuje PSL lecz jako "nowy" byt zamierza wpływać na miasto poprzez kandydaturę uwikłanego w zależności u kłady "prezesika" spółki ciepłowniczej, którego forsuje jako przyszłego prezydenta Zgierza.

Adamwys - 2014-06-12 13:20:50

Bimbambom,

Nazwiska Janiszewskiego nie wymieniłem bezpośrednio. Faktycznie, jest to postać tak bardzo obrotowa, że niektórzy mogli już stracić rozeznanie skąd się ten jegomość wywodzi. Warto przypomnieć: Janiszewski z PSL-u.


A oto fragment mojej wypowiedzi odnoszący się do PSL-u, a więc i do Janiszewskiego:
całe towarzycho z PSL (bez wyjątków! Nazwa PSL powinna być zabroniona, a jej używanie podlegać karze. Obecność przedstawicieli tej partii w Zgierzu to czytelny sygnał, że miasto długo nie wstanie z kolan). Dość robienia ze Zgierza prywatnego folwarku.

Pytia - 2014-06-12 13:23:34

Wkrótce ci idiotyczni MĘSZCZYŻNI z PiSuaru będą twierdzili, że PiS był nie tylko przeciwko spalarni odpadów niebezpiecznych, ale także przeciwko budowie myjni samochodowej w parku miejskim, przeciwko powiększeniu lodowiska dla posła hokeisty, przeciwko wszystkim podwyżkom dla mieszkańców, zaś na koniec ta ciemnota stwierdzi, że cały czas byli przeciwko Wieczorkowej.

Lokator - 2014-06-12 13:24:06

Nie sądzę, aby ów "prezesik" był zainteresowany nową rolą. Ma pewną posadę, a brnąć przez błoto pozostawione przez obecnego prezydenta nie będzie łatwe i przyjemne. Kasa pewnie też nie będzie atrakcyjniejsza.


Zaś w samym temacie spalarni.
Słychać plotki, iż Inwestor ma problemy z funduszami na budowę i liczy na pomoc UE. I tu jest mały zonk. UE nie wesprze finansowo inwestycji, które nie ma poparcia społecznego. Bo jeśli by wsparła, znaczyłoby iż korzenie tej inwestycji są dużo głębiej, a korona jest bardzo wysoko.

BimBom - 2014-06-12 13:24:48

Adamie w moim przekonaniu Janiszewski zasługiwał na cały akapit, gdyż PSL bez mecenasa nic nie znaczyło i nie będzie w Zgierzu znaczyć...

Sylwiaezg - 2014-06-13 10:37:00

To działania Sokoła i Platformy Obywatelskiej spowodowały, że było możliwe wydanie decyzji na spalarnię.

zgierski_serwis - 2014-06-17 13:22:56

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10446553_900100866683099_5058822969572569786_n.jpg

Zielony_Zgierz - 2014-06-24 11:32:36

I o to kolejne ogłoszenie:

Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego (wszczęcie postępowania)
strona umz: umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=6943

Tym razem wnioskującym jest firma Bonin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ale adres inwestycji wciąż taki sam.

BimBom - 2014-06-24 11:43:21

Dzięki przychylności prezydent Wieczorek firmy związane z rodziną Grabków będą budowały w Zgierzu zakłady szkodliwie oddziałujące na środowisko.
Zawsze w zbliżającej się kampanii wyborczej do samorządu Iwona Wieczorek będzie mogła się pochwalić sprowadzeniem inwestorów do miasta.
Ci "inwestorzy" będą zatruwać mieszkańców, ale to Iwony Wieczorek nie interesuje.

Zielony_Zgierz - 2014-07-23 22:41:02

Wakacje w pełni, ale inwestorzy nie próżnują:
strona UMZ
umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=6987

Hirek - 2014-07-25 06:31:41

Maszyna urzędnicza została puszczona w ruch, to i pozytywnej decyzji w tej sprawie należy się spodziewać.
Obecna ekipa na czele z Iwoną Wieczorek dała zielone światło dla inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko, to wszelkiej masci truciciele pojawili się w Zgierzu.

Troglodyta - 2014-08-14 00:09:48

Dokładnie! To by była afera gdyby okazało się, że dzięki spalarni pojawiły się nowe miejsca pracy a sama spalarnia nie była groźna dla zdrowia! W takiej sytuacji należałoby ukoronować Iwonę na cesarzową Zgierza w trybie natychmiastowym.

Troglodyta - 2014-08-14 01:32:16

Czy istnieją jakieś dowody na to, że owa spalarnia będzie szkodzić zdrowiu ludzi? Jeśli to jest nieprawda, wszystko będzie wskazywało na to, że jest to dobra inwestycja!

Alojzy - 2014-08-14 07:17:00

Każda spalarnia, a szczególnie odpadów niebezpiecznych wytwarza |pozostawia| odpady powstałe w procesie termicznej utylizacji, z którymi trzeba coś zrobić.
Dodatkowo zlokalizowana pod adresem Struga 26 spalarnia odpadów niebezpiecznych znajduje się nad alternatywnymi zasobami wód głębinowych dla Zgierza.
Do takich zagrożeń zdrowia mieszkańców Zgierza nie można dopuscić.

Alojzy - 2014-08-14 07:19:52

Każda spalarnia, a szczególnie odpadów niebezpiecznych wytwarza |pozostawia| odpady powstałe w procesie termicznej utylizacji, z którymi trzeba coś zrobić.
Dodatkowo zlokalizowana pod adresem Struga 26 spalarnia odpadów niebezpiecznych znajduje się nad alternatywnymi zasobami wód głębinowych dla Zgierza.
Do takich zagrożeń zdrowia mieszkańców Zgierza nie można dopuscić.

chełmy - 2014-08-14 08:07:29

Do panów-Troglodyta i Alojzy:
nie sądzę,aby mieszkancy Zgierza chcieli Panią Wieczorek na cesarzową-sami wybiorą.
Oczekiwałem rzeczowej dyskusji,a nie ciągłego odwoływania się do Pani Prezydent- mam
swoje zdanie,jestem spoza układów i nie interesuje mnie nic oprócz rozsądnego rzadzenia
dla dobra mieszkańców i Zgierza.
I jeszcze jedno- każdy odpad można zagospodarowac -np częśc odpadów służy jako
element warstwy podkładowej przy budowie dróg -sądzę,że to by się jak najbardziej
przydało i jest wiele miejsc dla wykorzystania w Zgierzu.

ixi - 2014-08-14 08:26:44

Pier....nie o szopenie - chełmy.
Jak można abstrahować od tego, kto nam zafundował źródło przyszłych zagrożeń zdrowia? Bez odwoływania się do pani prezydent, nic nie zrozumiesz. Choćby fakt przerzucenia przez nią odpowiedzialności za wydanie decyzji na spalarnię, na swojego zastępcę. Utrzymywanie, kłamliwego przekonania, że chodzi o spalarnię odpadów komunalnych. To świadczy o małej wiedzy decydentów miasta o problemie. I bałaganie już na początku tej inwestycji.
Rzeczowa dyskusja winna dotyczyć problemu - dlaczego w Zgierzu władze zadecydowały o usytuowaniu w centrum miasta niebezpiecznego zakładu, będącego swoistą kontynuacją trującej dziesiątki lat "Boruty"?

chełmy - 2014-08-14 13:19:53

Odpowiedzialna może byc tylko i wyłacznie Pani Prezydent,a nie jej zastępca,gdyż summa summarum
to ona ponosi pełną odpowiedzialność za takie decyzje.Polemizowałbym ze stwierdzeniem-centrum
miasta [chyba,że to co widzimy w centrum nie odpowiada wyobrażeniom o centrum}.Dyskutujemy o
czymś,a w sumie nie wiemy jaka jest rzeczywistość-czy spalarnia odpadów komunalnych,czy
wszystkich,co oczywiście powinno mieć wpływ na decyzję lokalizacyjną.Dyskutujemy cały czas m.in.
o spalarni, a cała rzecz sprowadza sie nie do merytorycznej dyskusji,a do jazdy po głowach {?}
zatrudnionych w Urzędzie Miasta.Jest taka bardzo demokratyczna forma jak referendum - czy w ogóle
spalarnia?,a jeżeli tak to jaka lokalizacja {oczywiście nie jedna}.
Pozdrawiam.

Alojzy - 2014-08-14 14:06:41

Chełmy, skoro jesteś tak pomysłowy, to odpowiedz czy chciałbyś mieszkać przy  ulicy, na której położono nawierzchnię z pozostałości po spaleniu odpadów niebezpiecznych?
Jesli tak to życzę dużo zdrowia w pyłach i oparach takich pierwiastków jak kadm, ołów czy rtęć....

chełmy - 2014-08-14 14:51:01

Nie jestem taki pomysłowy.Jest to technologia stosowana od lat przy budowie dróg i autostrad.
Jak zaznaczyłem-jest to warstwa podkladowa do której dodawane są np takie odpady w ilości
nie powodujacej zagrożenia dla ludzi.

Bartek - 2014-08-14 15:43:10

Chełmy- ręce i nogi, a nawet szczęka, opada po takich argumentacjach, że popioły po spaleniu odpadów niebezpiecznych można wysypać na drogi. To istne szaleństwo, albo niewiedza, a być może świadoma prowokacja dla samej dyskusji. Zupełnie co innego jeżeli by to była spalarnia odpadów komunalnych. To zupełnie inna bajka. Za chwilę przywołasz spalarnię w Wiedniu więc uprzedzam, tam jest zlokalizowana właśnie spalarnia odpadów KOMUNALNYCH.

chełmy - 2014-08-14 16:41:19

Nic nie rozumiecie a chcecie brac udzial w dyskusji i usiłujecie prowadzic ją na wysokim poziomie.
Nie czytacie dokladnie postów i wypisujecie bzdury.Kto pisze o wysypywaniu popiołu na ulice--
chyba ten co sam wysypuje tenże popiól na ulice,żeby sie nie slizgał.Koncząc te głupie dyskusje
wyjasnie- popioły takie dodaje sie do masy gdzie między innymi wystepuje cement jako JEDNA
z warstw stanowiących podłoże pod asfalt - przy dobrze i zgodnie z technologią wykonywanych drogach.

chełmy - 2014-08-14 16:52:56

Uwaga dla Alojzy - bzdurą jest pisanie o życiu w oparach kadmu,rtęci ,ołowiu.Nie ma Pan/Pani
zielonego pojęcia i przytaczanie bzdur bez jakichkolwiek argumentów to jałowa dyskusja do
niczego nie prowadząca.Poza tym ,aby sie wypowiadać wypadałoby poznac najpierw temat,
a nie uprawaic bezsensownej demagogii.

muchomor - 2014-08-15 07:00:44

Chełmy poniżej proponowane do utylizacji odpady niebezpieczne przez jedną z firm ubiegających się w Zgierzu na taką inwestycję

Oferta :::

Jako Spółka mająca wieloletnie doświadczenie odbieramy i unieszkodliwiamy bardzo szerokie spektrum odpadów przemysłowych takich jak:
odpady farb i lakierów
odpady farb drukarskich i proszkowych
odpady klejów i szczeliw
odpadowe rozpuszczalniki
odpady pogalwaniczne
odpady z obróbki metali i innych materiałów
emulsje i chłodziwa
zużyte sorbenty i czyściwo
odpady azbestowe oraz izolacyjne (papa, wełna mineralna)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - elektrośmieci oraz inne odpady
     wytwarzane w zakładach przemysłowych i innych podmiotach
     gospodarczych.


Specjalizujemy się w odbiorze odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Zapewniamy:
szybki i terminowy odbiór odpadów od wytwórcy własnym
     specjalistycznym transportem (spełniającym przepisy ADR)
odbiór odpadów w odpowiednich opakowaniach na odpady płynne jak
     pojemniki ASF, paletopojemniki czy beczki stalowe
podstawienie opakowań na odpady stałe i szlamiste jak pojemniki ASP
     oraz kontenerów stalowych o pojemnościach do 30 m3
możliwość odbioru i transportu odpadów objętościowych przy użyciu
     wywrotki o pojemności skrzyni ładunkowej do 80 m3
przygotowanie odpadów do odzysku ich w procesach energetycznych
     poprzez wytwarzanie paliw zastępczych na własnych instalacjach
stosowanie innych procesów odzysku i unieszkodliwiania jak zestalanie,
     neutralizacja oraz w ostateczności składowanie na odpowiednio
     dobranych składowiskach
doradztwo w zakresie ADR
konsultacje w zakresie realizacji prawa ochrony środowiska, a w
     szczególności w zakresie gospodarowania odpadami

http://www.odpady.pl/oferta.php

Alojzy - 2014-08-15 07:37:50

Może taki pomysłowy i inteligentny inaczej (chełmy) przedstawi jakiś rozstrzygnięty przetarg, w którym zamawiający w wybudowanej drodze zgodził się na użycie jako kruszywa pozostałości powstałych po procesie UTYLIZACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

Zielony_Zgierz - 2014-08-16 13:04:44

Kolega Chełmy chyba pomylił pojęcia.

Popioły można stosować jako jeden z materiałów podbudowy dróg, ale nie popioły ze spalarni odpadów komunalnych a tym bardziej odpady ze spalania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

Co więcej najnowsze rozporządzenia UE w sprawie ochrony środowiska dokładnie ustalają w jaki sposób mają być zabezpieczane popioły i żużle pozostałe po procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów, oraz w jaki sposób mają być zabezpieczone odpady po filtracji powietrza.

Już wcześniej opisywałem jakie są minusy tej inwestycji w Zgierzu. Plusów nie ma żadnych. No chyba, że można nazwać plusem miejsca pracy dla różnej maści pociotków i konkubentów.

Co do osoby pani Prezydent. Jako osoba wybrana przez większość zgierzan powinna dbać o ich dobro. Dbać o przyszłość tego miasta. Decyzję o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji powinna przyjąć na przysłowiową klatę, a nie zrzucać winę na zastępcę. Skoro pani Prezydent zrzuca winę na zastępcę, jednocześnie nie zgadzając się na budowę spalarni odpadów niebezpiecznych w Zgierzu, to powinna wyciągnąć konsekwencję od swojego zastępcy. A jak wiadomo, tego nie zrobiła.

Proszę zwrócić uwagę ile podnoszonych jest tematów wydania zezwoleń dla różnej maści inwestycji związanych z odzyskiem i utylizacją odpadów; pozwierzęcych, chemicznych, motoryzacyjnych innych przemysłowych. W każdej tego typu inwestycji powstają odpady, które nie są lub nie mogą być dalej przetwarzane. Ale mogą być spalane. Jeśli więc, spalarnia powstanie, to może się okazać iż będziemy prawdziwym europejskim centrum utylizacji odpadów. Taki nasz mały "Wiedeń odpadów".

chełmy - 2014-08-18 10:40:25

Cieszę sie,że dyskusja wkroczyła na wyższy poziom-bez obrażania. Kończę ten temat,bo macie swoje zdanie,
które trzeba uszanować.Szkoda,że nie przeszła w radzie mozliwośc zgłaszania oddolnych uchwał-przez
obywateli miasta.Pomijając wszystkie nasze dywagacje uważam,że takie rzeczy jak spalarnia odpadów
lub inne istotne dla mieszkańców powinny odbywać sie na drodze np. referendum obywatelskiego.
A wracając do tematu odpadów to na dzień dzisiejszy są przynajmniej dwie firmy na terenie Zgierza,
które zajmuja się utylizacja odpadów {zakres taki  lub większy jak przytoczony przez P. Muchomor}.
Poza tym mamy w mieście  {pomijajam tak zwaną stefe przemysłową na terenie Boruty},które
dokładnie zatruwają chyba nie tylko powietrze w pobliżu skupisk mieszkalnych.
A co Wiednia to nie trzeba sie tak ekscytować- Pan Bóg siedział na górze i strugał ludzi jak mu wyszło
wrzucał do Niemiec,jak nie to do Austrii.

Zielony_Zgierz - 2014-08-18 11:54:45

A dlaczego od razu kończyć temat?

Na świecie odchodzi się od budowy spalarni odpadów. Co raz większą uwagę zwraca się jednak na segregację i odzysk odpadów.

Niestety nadal będą powstawać odpady, które nie będą podlegały dalszym procesom odtworzeniowym i należy je z utylizować np poprzez spalenie i wytworzenie z nich energii.

Ale wszędzie na świecie spalarnie odpadów niebezpiecznych buduje się z dala od skupisk ludzkich. Problemem nie jest sam proces, bo istnieją już technologie, które pozwalają na bezpieczne prowadzenie procesu. Problemem jest składowanie tych odpadów przed utylizacją, jak również składowanie popiołów i żużli, oraz pyłów z instalacji oczyszczania powietrza.

Te odpady muszą być składowane w zgodnie z kartą odpadu. Niestety, ale składowisko "Nad Bzurą" nie będzie mogło do tego służyć. A istnieją obawy, iż będzie do tego służyło. Ze spalenia 1t odpadów powstaje około 200kg popiołu. Przy wydajności instalacji takiej jak w Zgierzu ma być utylizowane około 20t czyli da to 4t popiołu. Czyli rocznie może zostać wyprodukowane ponad 1400t popiołów. Według informacji od osób z branży odpadowej, bliżej prawdy jest ilość około 1800t przy tej wielkości instalacji. Przy 15-sto letnim czasie pracy inwestycji może zostać wyprodukowane około 270tyś ton popiołów. Czyli około połowy odpadów zgromadzonych przez 100 lat na składowiskach na terenie Boruty.

Kolejna ważna kwestia dotyczy pyłów z instalacji oczyszczania powietrza. Im lepsze instalacja oczyszczania, tym więcej powstaje pyłów. Pył z oczyszczania instalacji jest odpadem wysoce niebezpiecznym, zawierającym duże ilości metali ciężkich, oraz dioksyn. Pyły należy neutralizować poprzez  wiązanie w betonowe klocki i umieszczać poniżej wód gruntowych.
Słynna spalarnia w Wiedniu wysyła swoje pyły do nieczynnej kopalni po za granicami Austrii.

Kolejna kwestia, to reżim technologiczny. Czy inwestora będzie stać na utrzymywanie instalacji na najwyższym poziomie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Czyli dostosowywanie instalacji, do coraz wyższych norm jakości powietrza, ochrony wód, jak i ochrony pracowników.

Spalarnie, to drogie inwestycje i działające na granicy opłacalności. Dlaczego we Francji, w Niemczech, we Włoszech odchodzi się od budowy nowych spalarni, a promuje się je u Nas?

Dlaczego ostatnia wybudowana spalarnia w Szwajcarii kosztowała ponad 80mln Euro? Szwajcaria nie należy do państwa z grupy UE, więc nie może wysyłać odpadów za granice, więc problem odpadów musi rozwiązać na własną rękę.

Ale czy my przez to będziemy musieli rozwiązywać problemy innych? Odpowiedźcie sobie sami.

Lokator - 2014-08-18 14:47:52

Spalarnia jak i składowiska odpadów na terenie gminy nie zredukują zadłużenia. Nie ma co się łudzić.

Tego typu inwestycje nie zachęcą nowych inwestorów, chyba że z branży odpadowej...

Nowy Prezydent i Nowa Rada Miasta nie zatrzyma już wydanych decyzji. Oczywiście taka możliwość jest i to większa niż się co niektórym osobom wydaje.

Liczę, że nowa władza szybko podejmie temat planu zagospodarowania przestrzennego, który zamknie drogę, dla tego typu inwestycji na terenie naszego miasta i gminy.

Eko-log - 2015-01-08 07:58:38

Mieszkańcy Białej nie chcą zakładu utylizacji. Protestują

Ponad dwustu mieszkańców miejscowości Biała w gminie Zgierz protestowało w środę (7 stycznia) przeciwko budowie zakładu utylizacji odpadów elektronicznych.

O budowę zakładu od lipca ubiegłego roku stara się prywatny inwestor.

Mieszkańcy obawiają się pogorszenia warunków życia w tej spokojnej okolicy. - Mamy tutaj ścisłą zabudowę, nie chcemy zanieczyszczeń środowiska. Poza tym znajduje się niedaleko rzeka. Nie zgadzamy się na zakład utylizacji.

https://www.radiolodz.pl/posts/11035-mi … protestuja

Zielony_Zgierz - 2015-01-10 14:26:06

I proszę, zaraz po I Turze wyborów, a jeszcze przed drugą Turą kolejny chętny zgłasza chęć inwestycji w naszym mieście:

Na wniosek z dnia 15.11.2014 r. (data wpływu do UMZ w Zgierzu 17.11.2014 r.) firmy Sawo Recykling Sp. j. z siedzibą w Zgierzu przy ul. A. Struga 43, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Transport, gromadzenie i przetwarzanie odpadów przemysłowych”,  przewidzianego do realizacji w Zgierzu przy ul. A. Struga 39, 41, 43 oraz przy ul. Boruty 3, na działkach o nr ew.: 306, 307, 308/1, 321/20, 321/30, obręb 121.

więcej na BIP'ie

ktoś - 2015-01-11 14:15:40

Powinniśmy wreszcie spróbować skutecznie zmobilizować ludzi do demonstrowania przeciw spalarni. I w tym celu niezależnie od sympatii politycznych a w interesie mieszkańców i Zgierza na następne wiele lat .Trzeba żądać poprzez swoich radnych odpowiednich decyzji - stąd mój postulat kontroli poszczególnych radnych i ich decyzji w głosowaniach.

angus - 2015-03-14 16:20:28

Składowisko odpadów na terenach "Boruty" w Zgierzu. "Ciężarówki wciąż przywożą odpady"

Powracamy do sprawy nielegalnego składowania odpadów na terenach byłych Zakładach Barwników "Boruta" w Zgierzu. Mimo zamknięcia obiektu przez urząd marszałkowski, nadal na jego teren wjeżdżają ciężarówki z odpadami. Potwierdza to nasz słuchacz, pan Mirosław.

https://www.radiolodz.pl/posts/12706-sk … oza-odpady

mir - 2015-03-14 16:55:32

Już nie da się słuchać tego mydłka Staniszewskiego. Co on pitoli, to tylko wie on sam. Ciągle o niczym i na okrągło. Panie Staniszewski zwany prezydentem, już czas podjąć jakąś decyzje. Nie da się dalej dryfować. Problemy są poważne i coraz bardziej pilne. Nie tylko chować się za pustosłowiem "stosowne działania", "odpowiednie organy", "monitorujemy" to jakaś kpina. Trzeba stanąć na wysokości zadania i zająć się sprawami miasta, jego bezpieczeństwem a nie jak do tej pory zajął się Pan pilnowaniem obsadzania stanowisk dla kolesiów po spółkach i gdzie tylko się da. Zgierz na, który miał Pan "Przepis czeka!

Sofia - 2015-03-14 21:27:11

Zapoczątkowane przez Sokoła, kontynuowane przez Wieczorkową tworzenie wysypiska wszelakich odpadów stawia Zgierz jako lidera tej dziedziny.
Polityka wspomnianych sojuszników obecnego prezydenta Staniszewskiego , rozwijana przez niego spowodowana jest tym, że wszyscy wymienieni nie są związani ze Zgierzem.
Sokół zamieszkuje w Keblinach, Wieczorkowa traktowała miasto jako prywatny folwark. Natomiast Staniszewski zamieszkuje pod Tuszynem, to zgierskie problemy ma gdzieś.
Dla tego "picusia" liczy się tylko kasa.

zgierzak - 2015-03-14 23:48:22

Dajcie tutaj tego Asesora Komorniczego co rekwiruje traktory sąsiadów. W kilka minut zabierze sprzęt niewypłacalnej firmy.

tadzio - 2015-03-15 11:31:00

Panie Prezydencie,daj Pan w końcu sygnał,że zagląda Pan na to forum,pora przestać udawać streusia.

11bolo - 2015-04-22 17:16:37

A może by tak także w Zgierzu?

Proces ws. składowania niebezpiecznych odpadów w Gdańsku

Ruszył proces ws. nieodpowiedniego składowania niebezpiecznych odpadów w Gdańsku. Wśród trzech oskarżonych jest były szef gabinetu prezydenta Lecha Wałęsy i były wicewojewoda pomorski Krzysztof Pusz.

prawa ma związek z 22 tys. ton skażonej m.in. pestycydami ziemi, którą w 2011 r. sprowadziła z Ukrainy gdańska firma Port Service. Firma ta ma uprawnienia do utylizacji niebezpiecznych odpadów i podjęła się spalenia skażonej gleby.

Jednak - według prokuratury - zanim wykonała to zadanie, w swojej siedzibie w Gdańsku składowała odpady w niewłaściwy, zagrażający środowisku, sposób. Z kolei, po utylizacji ziemi szefostwo firmy przekazało popioły innej spółce, która w nieodpowiedni sposób zmagazynowała odpady w żwirowni w Ełganowie.

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospoda … 69665.html

Walter - 2015-04-26 07:30:30

W Zgierzu nie ma co się procesować, gdyż budowa spalarni dopiero ruszyła.
W celu kompleksowego zatruwania mieszkańców władze miasta z PiS wydały pozwolenie na budowę biogazowni.

Zielony.Zgierz - 2015-04-26 22:33:02

Jest to opowieść o spalarni z Zubieta, małej wioski niedaleko San Sebastian, stolicy hiszpańskiej prowincji Gipuzkoa, jednej z prowincji Kraju Basków.

Silne naciski na to, by zbudować coś, co nie było konieczne dla terytego rejonu. Ilość śmieci jest dziś o wiele mniejsza, niż przewidywano, a poziom recyklingu szybko rośnie, w wyniku wysiłku społeczeństwa, które jest świadome tego jak chronić środowisko.

Wybudowanie spalarni było kluczowym projektem dla ekonomicznego interesu partii prawicowych, które obecnie opóźniają jak mogą ścieżkę recyklingu prowadzoną przez społeczeństwo, w haniebnym celu odzyskania utraconej władzy w ostatnich wyborach.

Mamy nadzieję, że podoba się Wam ten krótki film. Jeśli tak, to prosimy, podziel się nim wśród znajomych, krewnych i kolegów.

https://www.youtube.com/watch?v=X461KZj … e=youtu.be

Tytus - 2015-06-22 12:07:44

My sobie piszemy, a roznorakie odpady sa zwozone do Zgierza.

Ecik - 2015-09-06 06:36:40

Głosami radnych koalicji wyrażono zgodę na wydzierżawienie firmie znikąd kilku działek na terenie Boruty na 29 lat.
Ma tam być spalane paliwo alternatywne przywozone samochodami - nie wiadomo co i skąd.
Po 29 latach lub wcześniej zostawią nas z tym siajsem.
Ciekawe kto na tym dealu zarobi?

kurier-zgierski - 2016-10-30 09:16:36

Kolejne składowisko odpadów w Zgierzu

Nowe składowisko odpadów w centrum Zgierza

9 listopada 2016 r. o godz. 16.30, w urzędzie przy ul. Sadowej 6a w Zgierzu ma się odbyć spotkanie władz powiatowych i miejskich w sprawie zorganizowania przez PKiT Sp. z o.o. punktu zbierania i przetwarzania odpadów w centrum Zgierza.       

Firma Krzysztofa Aranowskiego i Pawła Majtczaka rozpoczęła działalność pod koniec grudnia ubiegłego roku z kapitałem zakładowym 5000 zł. 5.08.2016 r.  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem 1 Maja 14a w Zgierzu został wpisany od-
dział spółki.

PKiT Sp. z o.o. planuje na terenie kotłowni i krojowni byłych zakładów „Zeta” zwozić odpady z całego kraju, segregować i magazynować częściowo pod wiatami, czę-
ściowo pod gołym niebem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydał już opinię o tym, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgierzanie ciągle się muszą bronić przed śmieciami, w związku z tym informujemy, że mogą wziąć udział w spotkaniu władz miasta i powiatu dotyczącym składowiska.

Koalicja Obywatelska

tekst pochodzi z 3 numeru Kuriera Zgierskiego październik 2016

https://www.facebook.com/kurierzgierski/?fref=ts

Eko-log - 2016-10-31 20:18:42

Po cichutku ekipa Staniszewskiego wydala zezwolenie na powstanie punktu zbiórki i przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Zgroza!!!!
Od tej lokalizacji 20 metrów płynie Bzura, park zaraz za rzeką.
Promowane jako atrakcja turystyczna Miasto Tkaczy w linii prostej okolo 300 metrów.
Ale skoro prezydent mię mieszka w Zgierzu i go nie zna, to wychodzą takie cuda.
Naczelnik wydziału ochrony środowiska tez nie ze Zgierza, to co się dziwić.
Może powinno odbyć się szkolenie z topografii miasta?

joker - 2016-10-31 21:29:04

Eko-log napisał:

Po cichutku ekipa Staniszewskiego wydala zezwolenie na powstanie punktu zbiórki i przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Zgroza!!!!
Od tej lokalizacji 20 metrów płynie Bzura, park zaraz za rzeką.
Promowane jako atrakcja turystyczna Miasto Tkaczy w linii prostej okolo 300 metrów.
Ale skoro prezydent mię mieszka w Zgierzu i go nie zna, to wychodzą takie cuda.
Naczelnik wydziału ochrony środowiska tez nie ze Zgierza, to co się dziwić.
Może powinno odbyć się szkolenie z topografii miasta?

Przede wszystkim powinno się odbyć szkolenie jak nie pozwolić się już nigdy więcej omamić takim beznadziejom jak Staniszewski !!!

Weles - 2016-11-01 17:34:08

A tak do tej sprawy podchodzi Nasz Zgierz:

https://www.facebook.com/nasz.zgjerz/ph … =3&theater

Eko-log - 2016-11-03 20:51:33

Ciekawe czy spotkanie w dniu 9 listopada 2016 roku coś zmieni  w sprawie pozwolenia władz Zgierza na nowe składowisko odpadów niebezpiecznych

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1478202560.jpg

Lena - 2016-11-03 21:05:46

A co w sprawie postanowienia o lokalizacji w centrum miasta ma do powiedzenia Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska?

Eko-log - 2016-11-06 09:18:11

Czyżby kolejne składowisko odpadów w Zgierzu?

Informacja o kolejnym składowisku pojawiła się na stronie Facebooka grupy Zgierz naszym miastem-zmieniajmy je na lepsze!

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1478420135.jpg

https://www.facebook.com/groups/zgierzn … m/?fref=ts

Eko-log - 2016-11-06 10:11:15

Kolejne składowisko odpadów.
Poniższe obwieszczenie informuje, że będą także zbierane i przetwarzane odpady niebezpieczne.

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1478423279.jpg

borsuk - 2016-11-07 16:34:19

Skąd czerpie informacje znawca wszystkiego Krzysztof Skowroński?
Szukałem potwierdzenia informacji, które opublikował i nic nie znalazłem.
Według mnie wyssał on tego newsa z palca.
Zgierz pretenduje do miana centrum odpadów jednak wskazanej przez Skowrońskiego lokalizacji na razie nie ma.

coliber - 2016-11-10 15:15:43

Po nagłośnieniu sprawy składowiska odpadów przez Kurier Zgierski sprawa została zamknięta.
Składowiska w centrum miasta nie będzie.
Ciekawe czy wycofał się inwestor, czy były inne powody ?

kurier-zgierski - 2017-01-22 05:32:48

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1485059297.jpg

NIE dla składowiska odpadów w centrum Zgierza

W dniu 14 października br. z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza wydano postanowienie dotyczące przyjmowania i składowania odpadów w centrum Zgierza przy ul. 1 Maja 14A.( d. kotłownia ZPO Zeta)
Postanowienie wydano na wniosek złożony w dniu 3 czerwca br. przez PKIT Sp. z o.o. z Łodzi.
Firma ta zamierzała przyjmować, składować i przetwarzać odpady w ponad 670 rodzajach, w tym również odpady niebezpieczne jak np. rtęć i azbest.
Dokument ten był jednym z ostatnich elementów umożliwiających uruchomienie działalności w tym zakresie.
Lokalizacja punktu zbierania i przetwarzania takich odpadów w centrum naszego miasta powodowała zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Radni klubu Koalicja Obywatelska i radny Marek Hiliński z Rady Miasta Zgierza nagłośnili sprawę i podjęli działania na rzecz zablokowania lokalizacji tej inwestycji.
W dniu 9 listopada 2016r. z inicjatywy radnych powiatu zgierskiego z PSL i PO odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na której przedstawiono zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców oraz procedury zmierzające do uzyskania ostatecznego dokumentu zmierzającego do budowy przedmiotowej inwestycji.
W czasie tego posiedzenia z-ca prezydenta miasta Zgierza p. Bohdan Bączak stwierdził, iż prezydent Przemysław Staniszewski nie był informowany o odbywającej się procedurze podejmowanych działań Urzędu Miasta Zgierza w zakresie wydanego postanowienia.
Poinformował również o wycofaniu wniosku przez firmę PKIT sp. z o.o. na realizację inwestycji oraz podjęciu przez Prezydenta Miasta Zgierza decyzji o unieważnieniu wydanego 14 października 2016r. postanowienia.
Tak więc szybkie i merytoryczne działania radnych klubu Koalicji Obywatelskiej i radnego PO ustrzegły mieszkańców przed następną inwestycją zagrażającą środowisku miasta Zgierza.

Idzi Antczak

tekst został zamieszczony w 4 numerze miesięcznika Kurier Zgierski grudzień 2016


https://www.facebook.com/kurierzgierski/

Bim Bom - 2017-01-22 18:27:11

Skoro prezydent Staniszewski nie wie o tak istotnych dla miasta Zgierza sprawach jak składowisko odpadów niebezpiecznych, to może powianie się tym zainteresować zamiast gra w koszykówkę lub zabawa z pieskiem?

Eko-log - 2017-03-07 14:19:15

Kolejna propozycja od Staniszewskiego dla mieszkańców Zgierza.

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1488892637.jpg

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=10600

Eko-log - 2017-03-07 14:53:16

Kolejny zgierski "rodzynek" pod rządami Staniszewskiego i PiS.

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1488894597.jpg


https://www.facebook.com/zgierz.boruta/ … S_TIMELINE

Albert - 2017-03-08 08:28:44

Staniszewski w sprawie inwestycji instalacji do odzysku odpadów przy ul. Boruty stwierdzi jak było w przypadku planowanej podobnej inwestycji przy 3Maja, że nic nie wiedział i był jej przeciwny.

borsuk - 2017-03-08 09:48:54

Zamieszkiwanie przez Staniszewskiego pod Tuszynem nie upoważnia go do przekształcenia Zgierza w śmieciowisko.

coliber - 2017-03-08 13:34:19

Dlaczego Staniszewski tak bardzo mie lubo Zgierza i jego mieszkańców, że zezwala na pojawianie się co chwila w mieście firm zajmujących się odpadami?

Isaura - 2017-04-28 23:26:34

Czy musimy żyć w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu?
DLACZEGO PRZEDSTAWICIELE WŁADZ MIASTA ZGIERZA I POWIATU NIC NIE ROBIĄ W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU?

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/400_1493414643.jpg

Eko-log - 2017-09-01 11:29:04

W Rudzie Śląskiej została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji  inwestycji pod budowę instalacji przetwarzania niebezpiecznych odpadów.
Natomiast w Zgierzu zastępca prezydenta Bohdan Bączak za prezydentury Iwony Wieczorek wydał pozytywną decyzję w podobnej sprawie.


Ruda Śląska nie chce u siebie instalacji przetwarzania groźnych odpadów

Miasto Ruda Śląska nie zgadza się na budowę instalacji przetwarzania niebezpiecznych odpadów na terenie dawnych składowisk elektrowni Halemba. W czwartek (31 sierpnia) podpisana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji tej inwestycji.

"Brak decyzji środowiskowej z naszej strony blokuje inwestorowi staranie się o kolejne decyzje" - oświadczył wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

Zakład przetwarzania, w tym odzysku odpadów, miał powstać na terenie po byłym składowisku pyłów dymnicowych elektrowni "Halemba". Do najbliższych zabudowań przy ulicach Wiśniowej i Mikołowskiej w Halembie-Starej Kuźnicy jest stąd zaledwie kilkaset metrów. Głównym celem inwestycji miała być produkcja granulatu cementowego, betonu oraz mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-popiołowych, wykorzystywanych przede wszystkim do budowy dróg oraz infrastruktury drogowej.

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospoda … 97315.html

Eko-log - 2017-09-07 10:14:20

Jakie pomysły na rozwiązanie tego problemu ma prezydent Przemysław Staniszewski?

Eksplozja w zakładzie składującym odpady niebezpieczne w Zgierzu

Wybuch zbiornika z nieznaną substancją chemiczną był na tyle poważny, że przez kilkadziesiąt minut nad miastem unosiły się kłęby żółtego dymu.

- Przybyła na miejsce (ok. godz. 13.00) straż pożarna nie zlokalizowała miejsca wybuchu. Po kilku godzinach od zdarzenia zrobiła to jednak straż miejska - mówi jej komendant, Dariusz Bereżewski: - Zapadła wówczas decyzja o ściągnięciu specjalistycznej jednostki ratownictwa chemicznego z Łodzi. Z tego co wiemy, eksplodował zbiornik o pojemności około tysiąca litrów, zawierający nieznaną substancję chemiczną. Z informacji, których udzieliło nam kierownictwo zakładu, była to jakaś mieszanina kwasów - wyjaśnia.

Wszystko wskazuje na to, że właściciel firmy chciał zatuszować całe zdarzenie. - Od godziny 12.50, kiedy doszło do wybuchu, aż do momentu, kiedy powtórnie przybyły na miejsce jednostki PSP minęło co najmniej 6 godzin - informuje komendant Bereżewski.

Specjalistyczna grupa chemiczna z Łodzi zabezpieczyła próbki ze zbiornika. Na razie nie wiadomo czy substancja, która dostała się do atmosfery, była niebezpieczna dla życia i zdrowia.

https://www.radiolodz.pl/posts/38360-ek … -w-zgierzu

meva - 2017-09-07 20:02:28

Trwa kontrola po eksplozji w zakładzie składującym niebezpieczne odpady w Zgierzu. Na miejscu pracują inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ustalili, że przyczyną wybuchu był wyciek formaliny. Do eksplozji doszło wczoraj w południe.

https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/ … Fk&fref=nf

arbuz - 2017-09-08 14:57:27

Tykająca bomba ekologiczna pod Zgierzem

Nawet pół miliona ton niebezpiecznych, chemicznych odpadów, może być składowanych na kilkunastu hektarach pod Zgierzem. Na pofabrycznych terenach stworzono tam trzy olbrzymie składowiska, nad którymi nikt nie ma kontroli.

Schowane na uboczu miasta, niedziałające od lat, zgierskie zakłady barwników "Boruta" na pierwszy rzut oka wyglądają jak normalny las. Ale to tylko złudzenie.

Odwiedzającym to miejsce na każdym kroku towarzyszą tony azbestu, w oczy od razu rzuca się również nienaturalny kolor płynącego nieopodal strumyka. Jednak, jak zgodnie przyznają mieszkańcy i aktywiści, najgorsze jest to czego nie widać gołym okiem.

"Może skutkować katastrofą ekologiczną"

Zdaniem ekologów, na kilkunastu hektarach pod ziemią, zakopanych jest tam około pół miliona ton niebezpiecznych dla środowiska substancji. Teren powinien zostać dawno zrekultywowany. Tak się jednak do tej pory nie stało.

- Jeśli doszłoby do wycieku, to skutkowałoby to katastrofą ekologiczną w Zgierzu  - uważa Bartłomiej górski, ekolog, działacz społeczny, badacz historii zakładów "Boruta".

W miejscu tym regularnie dochodzi również do samozapłonów. - Zachodzą tam reakcje z gazów, które uwalniają się pod ziemią - tłumaczy Górski.

Nikt jednak nie wie dokładnie co zakopano w ziemi. Zdjęcia satelitarne nie pozostawiają jednak wątpliwości, że szkodliwa dla środowiska działalność trwała tutaj przez długie lata.

Władze są bezradne

Według badań przeprowadzonych w 2005 roku, pod tymi terenami znajduje się zbiornik wody pitnej. Co to może oznaczać dla mieszkańców miasta, nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać.

Sytuacją przejmują się mieszkańcy, którzy proszą o pomoc lokalne władze. Tykającej bomby ekologicznej od kilkudziesięciu lat  nie rozbroił żaden z samorządów.

Władze tłumaczą, że teren jest prywatny, właściciel zniknął lata temu i dlatego nie można nic z tym zrobić. Trudno jednak wymagać od nich reakcji, skoro w rozmowie z reporterką "Wydarzeń" naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Zgierzu, Anna Sobierajska przyznała, że władze nie mają wiedzy o tym co jest zakopane w ziemi oraz jak dużo jest tych substancji.

"Chodzi o pieniądze"

Z powagi sytuacji doskonale zdają sobie za to sprawę przedstawiciele starosty Zgierskiego, jednak nie poczuwają się do odpowiedzialności.

- Jako powiat my nie mamy tu żadnych instrumentów to leży w kompetencji marszałka – powiedział Polsat News Wojciech Brzeski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Trwa więc przerzucanie się odpowiedzialnością. Marszalek zrzuca odpowiedzialność na wojewodę, a Inspektor Wojewódzki na władze Zgierza. Koło się więc zamyka, a bomba ekologiczna tyka.

- Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze - podsumowuje Krzysztof Wójcik dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rekultywacja tego terenu może bowiem kosztować co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych, których póki co nikt nie ma.

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017 … -zgierzem/

krecik - 2017-09-08 15:03:09

Ciekawe co do powiedzenia w tej sprawie mają:
prezydent Przemysław Staniszewski,
zastępca prezydenta Bohdan Bączak,
przewodniczący rady Radosław Gajda
oraz szefowa klubu radnych Przemysława Staniszewskiego Beata Świątczak.

Czekam na ich oświadczenia, ale znając ich podejście do spraw miasta się nie doczekam.

Krzysiek Skowroński - 2017-09-10 12:23:23

Prezydent odbywa wizyty gospodarskie, Bączak nie wie co to jest Boruta i gdzie się znajduję, Gajda zapewne dochodzi do siebie po koncertach szarpidrutów, a Świątczak nie ma nic do powiedzenia, bo Wieczorkowej nie ma już w urzędzie miasta.

krecik - 2017-09-10 15:02:01

Nie wierzę, że Beata Świątczak nie ma nic do powiedzenia. Zawsze była taka wygadana.
Potrafi przekrzyczeć nawet kilka przekupek na rynku, a tu cisza.
Zastanawiające dlaczego?

Bonifacy - 2017-09-17 18:42:01

Andrzej Mięsok na fejsie przykleja kolejne wpisy o odpadach niebezpiecznych w Zgierzu i wypisuje, że władza powinna coś z tym problemem zrobić. A ciekawe co Mięsok poza pisaniem zrobił przez tyle lat zasiadania w Radzie Miasta.

yoker - 2017-09-17 20:05:08

Mięsok w przeciwieństwie do Staniszewskiego i Bączaka przynajmniej wie o problemie odpadów niebezpiecznych.
Od robienia jest władza wykonawcza czyli prezydent miasta.
Nic w sprawie odpadów nie zrobił żaden z nich począwszy od Jana Czajkowskiego, dalej Zbigniew Zapart, Karol Maśliński, Jerzy Sokół, Iwona Wieczorek oraz Przemysław Staniszewski.

meva - 2017-09-18 19:58:43

Bardzo dobrze, że radny Mięsok udostępnia informacje o tym, co się dzieje na składowiskach odpadów, bo prezydent spod Tuszyna przynajmniej się dowie o problemie.

rekin - 2017-09-18 21:50:44

Staniszewski w swoim stylu zorganizował spotkanie, z którego nic nie wynika dla perspektyw likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych w Zgierzu.
Obiecuje zajęcie się składowiskami nie będącymi w gestii miasta.
Jeśli ma, to wyglądać jak troska o miejskie lepiej niech nic nie robi.

Krzysiek - 2017-09-19 08:44:58

Jedyne co Mięsok potrafi to krytykować wszystko krytykować. Wkrótce napisze interpelacje, że ptaki za głośno ćwierkają i obarczy winą prezydenta. W swojej kampanii wyborczej obiecywał, że zlikwiduje grafitii i ruderę na Długiej, został radnym i nic nie zrobił. Bonifacy zbyt wiele od od niego wymagasz :)

mauro - 2017-09-19 14:37:11

Krzysio przedstaw materiał/dokument, z którego wynika, że radny Mięsok obiecał likwidację rudery i grafitii.
Po prostu kłamiesz licząc, że kłamstwo wypowiedziane wielokrotnie stanie się prawdą.
Najwidoczniej przekazywanie kłamstw jest zadaniem trolli związanych z Przemysławem Staniszewskim i Radosławem Gajdą.

Bajarz Zgierski - 2017-09-27 08:05:14

Dobre sobie Staniszewski obiecuje rozwiązanie problemu składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie dawnej Boruty podczas gdy w sprawie składowisk, za które odpowiada Miasto Zgierz nie zrobił NIC.
Zapowiadał rekultywację, a jedyne co, to przybyło odpadów nielegalnie dostarczonych na dawne wysypisko przy Szczawwińskiej.

Eko-log - 2017-10-11 19:56:46

znalezione na Facebooku


https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22366823_783835015137270_4560018803423288058_n.jpg?oh=f7b21bafdbd2924dc9742b44deae3a66&oe=5A7593FF

Katastrofa ekologiczna w pełni.

To jest odciek ze składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Czy Ktoś jeszcze uważa, że składowisko jest bezpieczne?

To co wypływa ze składowiska płynie prosto do ziemi.

Eko-log - 2017-10-12 11:25:28

Niebezpieczne odpady w Zgierzu

Wracamy do sprawy składowiska odpadów niebezpiecznych po byłych zakładach Boruta w Zgierzu.

Po opadach deszczu pojawiły się niepokojące informacje o wyciekających do wód gruntowych chemicznych substancjach. Teren należy zrekultywować, ale nie ma kontaktu z dzierżawca składowiska - Firmą Eko Boruta.

Szacuje się, że na kilkunastu hektarach zakopane są miliony ton substancji niebezpiecznych dla środowiska. Trzy zgierskie składowiska znajdują się na liście tzw. bomb ekologicznych. O konieczności rekultywacji terenu mówi się od lat, jednak dotąd nikt nie rozpoczął porządkowania. Temat powrócił po wybuchu zbiornika na składowisku odpadów, do którego doszło 7 września. 

Rekultywacji chce podjąć się prezydent Zgierza, ale nadal czeka na zielone światło od właściciela obiektu - starosty zgierskiego.

https://www.radiolodz.pl/posts/39191-ni … -w-zgierzu

Eko-log - 2017-10-27 15:31:56

Spalarnia śmieci w Gorlicach: zebrano tysiąc podpisów przeciwko budowie

• Gorliczanie obawiają się, że w miejsce spalarni będą dowożone sterty śmieci do zasilania zakładu.

• Zapowiadają, że jeśli zostanie wydane pozwolenie na budowę zakładu, odwołają się do wojewody.

• Widzą szanse na zablokowanie inwestycji, szczególnie że podobna rzecz udała się ostatnio w Oświęcimiu.

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospoda … 99613.html

Eko-log - 2017-12-08 23:02:56

Kolejna afera  ze śmieciami zwożonymi do Zgierza.


Śmieci z zagranicy składowane na nielegalnym wysypisku

Mieli nadzieje że sprawa nie wyjdzie na jaw, ale kierowca ciężarówki ujawnił tajemnice firmy, która pod Łodzią urządziła nielegalne wysypisko śmieci. Na miejscu składowane są odpady w Niemiec i Anglii, a przyjeżdżających tu TIR-ów są dziesiątki. Sprawą zajmuje się prokuratura.

http://www.superstacja.tv/wiadomosc/201 … wysypisku/

Aspirant - 2017-12-08 23:11:33

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/216_1512771030.png

Laluś - 2017-12-09 18:03:32

Zgodę na składowanie odpadów przy ul. Boruty 21 według Expressu Ilustrowanego wydał Starostwa Zgierski.
Dlaczego przedstawiający się jako walczący ze składowaniem odpadów mecenas Sławomierz Janiszewski milczał?
Czyżby jego pokrzykiwania były tylko na pokaz?
Czy nie powinien wnioskować o "ukaranie" starosty będącego jego partyjnym kolegą z PSL?

Bajarz Zgierski - 2017-12-15 17:22:26

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/351_1513354886.jpg

meva - 2017-12-15 19:55:00

Co na to Prezydent Staniszewski?


Ciężarówki przywożą do Polski odpady z Niemiec i Anglii. Sprawę bada prokurator

Bulwersująca historia w województwie łódzkim. Media twierdzą, że angielskie i niemieckie tiry masowo przywożą odpady na wysypisko na obrzeżach Zgierza. Sprawa została zgłoszona do prokuratury.

Mieszkańcy Zgierza skarżą się na to, że w pobliżu ich miejscowości składowane są szkodliwe dla zdrowia odpady. Gdy pojawiły się informacje, że toksyczne śmieci przyjeżdżają tirami zza granicy, sprawa trafiła do prokuratury. – Zawiadomienie w tej sprawie otrzymaliśmy niemal jednocześnie z dwóch źródeł. Od głównego inspektora ochrony środowiska, który zaalarmował Prokuraturę Krajową w Warszawie, i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który powiadomił Prokuraturę Rejonową w Zgierzu – mówi Jacek Pakuła z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Tiry przywożą odpady zza granicy

Cała historia jest jednak dosyć zawiła, bowiem, jak twierdzi „Dziennik Polska Times”, stroną w sprawie są zarówno właściciel nieruchomości, wynajmujący ziemię pod wysypisko, jak i liczne przedsiębiorstwa transportowe, których tiry dostarczają nieczystości. Co ciekawe, jak czytamy na portalu polskatimes.pl, we władzach jednej ze spółek ma zasiadać były zastępca komendanta powiatowego policji w Zgierzu.
Mieszkańcy są oburzeni

Kontrowersyjna sprawa jest w toku. – Prowadzimy śledztwo w sprawie i nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Przede wszystkim chcemy ustalić, jakie odpady były tam składowane i czy użytkownicy wysypiska mieli na nie pozwolenie – podkreśla Pakuła.

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Ci … -o-zdrowie

Łysy Radzio - 2017-12-17 15:56:02

Komentarze na portalu społecznościowym o kolejnym składowisku odpadów.

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/174_1513522275.jpg

Laluś - 2017-12-17 20:21:00

Prawda dotycząca przywożonych na teren Boruty odpadów jest zawarta w oświadczeniu Prezydenta Staniszewskiego. (tekst poniżej)

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/402_1513537856.jpg

Aspirant - 2017-12-17 21:13:30

O człowieku świadczą jego czyny, nie słowa; słowa są jak pierdniecie na wietrze.

To tyle odnośnie dokonań Staniszewskiego dla Zgierza.

Eko-log - 2018-04-11 20:52:09

Może uda się zlikwidować składowiska odpadów.

http://lodz.tvp.pl/36757804/smiertelnie … e-usuniete

Eko-log - 2018-04-25 19:56:26

Kontrola w zgierskiej firmie składującej odpady

Na działce przy ulicy Boruty leżą papiery, opakowania plastikowe i gumowe, ale prawdopodobnie również odpady komunalne, ogółem ponad 50 tys. ton. Umowa na składowanie śmieci w tym miejscu kończy się 30 kwietnia. Do Starostwa Powiatowego wpłynął jednak wniosek o przedłużenie jej na kolejne 10 lat.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi Krzysztof Wójcik mówi, że śmieci przywożone są od roku z Wielkiej Brytanii. Dodaje że działalność jest prowadzona zgodnie z prawem, ale budzi wiele wątpliwości. Sporo do życzenia pozostawia stan sanitarny składowiska, istnieje też ryzyko, że odpady mogą się zapalić.

Tymczasem, od kilkunastu dni w zgierskim Urzędzie Miasta odbierane są liczne telefony od mieszańców. - O rozchodzącym się nieprzyjemnym zapachu i dużej ilości much żerujących na odpadach - informuje Anna Sobierajska z Wydziału Ochrony Środowiska.

Sprawą zajął się prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, który wystosował pismo do starosty o niewydawanie nowej decyzji na składowanie odpadów przy ulicy Boruty.

Starosta zgierski Bogdan Jarota czeka na wyniki kontroli. - Jeżeli będą nieprawidłowości, to umowa nie zostanie podpisana - zapewnia.

Jeśli pozwolenie nie zostanie wydane, przedsiębiorca będzie musiał usunąć wszystkie śmieci. Jeśli tego nie zrobi grożą mu wysokie kary finansowe.

https://www.radiolodz.pl/posts/43873-ko … cej-odpady

Eko-log - 2018-05-22 20:57:02

8 najgroźniejszych bomb ekologicznych w Polsce

Czy Polsce grozi katastrofa ekologiczna? W kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju znajdują się składowiska niebezpiecznych odpadów, które nie tylko wpływają na otoczenie czy pobliskich mieszkańców, ale potencjalnie mogą zagrażać ekosystemowi w całej wschodniej Europie. A co gorsza – samorządy nie mają pomysłów na „rozbrajanie” bomb ekologicznych.
.....
Zakłady Produkcji Barwników „BORUTA” w Zgierzu

Góry z azbestu i dziwny kolor płynącego strumienia to tylko drobny wycinek ogólnego zanieczyszczenia w dawnych zakładach produkcji barwników „BORUTA” w Zgierzu. Jak pokazują badania ekologów, pod powierzchnią ziemi zalega nawet pół miliona ton niebezpiecznych odpadów, nie wiadomo jednak, jakie dokładnie substancje zakopywano. W rejonie tym często dochodzi do samozapłonów, przez co niebezpieczne związki chemiczne trafiają również do atmosfery. To jednak nie wszystko – tuż pod skażonym terenem znajduje się zbiornik wody pitnej. Władze Zgierza wyjaśniają, że teren jest prywatny, a właściciela nie można zlokalizować.

http://www.newsweek.pl/polska/bomby-eko … 362,1.html

Eko-log - 2018-05-25 15:15:20

Tykająca bomba ekologiczna pod Zgierzem

Nawet pól miliona ton niebezpiecznych, chemicznych odpadów, może być składowanych na kilkunastu hektarach pod Zgierzem. Na pofabrycznych terenach, stworzono tam trzy olbrzymie składowiska nad którymi nikt nie ma kontroli.

http://www.polsatnews.pl/wideo/-tykajac … m_6407177/

Eko-log - 2018-06-26 19:01:02

Co dalej z terenami po zgierskich zakładach Boruta? Konsultacje w sprawie projektu zagospodarowania przestrzennego

Władze Zgierza wyłożyły plan zagospodarowania terenu i zaprosiły mieszkańców do dyskusji. Projekt spotkał się z ostrym sprzeciwem zgierzan.

Zdaniem prezydenta miasta zapisy nie pozwolą na powtórzenie się sytuacji z 25 maja, czyli trwającego tydzień pożaru toksycznych odpadów. Jednocześnie Przemysław Staniszewski poinformował, że na terenie, który został objęty pożarem, wciąż obowiązuje zgoda na magazynowanie odpadów przez firmę EKOAQUA sp. z o.o.

Takim zapisom mieszkańcy się sprzeciwiają, zarzucając projektowi brak klarowności. - Co oznacza zapis "przedsięwzięcia zawsze negatywnie oddziaływujące na środowisko?" Według nas to mogą być nawet substancje radioaktywne - mówi jeden z protestujących mieszkańców Przemysław Sikora. -  Zastanawiamy się jaki cel ma tworzenie czegoś tak niebezpiecznego w bezpośredniej bliskości rzeki i osiedla mieszkalnego.

Po pożarze sprzed miesiąca Violetta Drewnowska - w imieniu mieszkańców osiedla, którego jest przedstawicielką - przedstawiła list otwarty, w którym Zgierzanie odrzucają przedstawioną propozycję zagospodarowania terenu po byłych zakładach Boruta. - Uznajemy zapisy projektu za niewystarczające dla bezpieczeństwa mieszkańców i zadbania o środowisko na terenie parku przemysłowego Boruta i obszarów sąsiednich.

Władze Zgierza przekonują, że nie mogą przedstawić innych propozycji, ponieważ zgodę na zorganizowanie składowiska odpadów na terenie pozakładowym wydają: starosta powiatowy i wojewoda łódzki.

https://www.radiolodz.pl/posts/45323-co … strzennego

ho - 2018-06-27 19:46:43

Bzdury. Chcą po prostu przepchnąć plan za wszelką cenę. Nawet nie trzeba pytać, dlaczego im tak spieszno wypełnić swoje obietnice (nie wobec mieszkańców oczywiście!)  przed wyborami :-) Bo jak im się uda, ani oni, ani ich "przyjaciele" nie będą się musieli przejmować wynikiem.

Eko-log - 2018-07-02 21:15:14

Do miliona złotych kary dla firmy składującej odpady na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu

Taką sankcję zamierza nałożyć Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi na Firmę Green Tec Solutions. W maju na jej składowisku wybuchł pożar, który ugaszono po kilku dniach.

Dyrektor WIOŚ Krzysztof Wójcik mówi że kara będzie nałożona w ciągu kilku najbliższych dni. - To postępowanie jest na ukończeniu. Spółce grozi do miliona złotych kary, również za magazynowanie towarów niezgodnie z warunkami decyzji, co przełożyło się na pożar - dodaje.

Mimo, że po pożarze teren został przekazany właścicielowi, odpady nie są sprzątane. Prezes firmy Green Tec Artur Kurzyk zapewnił naszego reportera, że to się zmieni. - Mam na to plan, działam aby było dobrze. Proszę o telefon w tej sprawie za tydzień - powiedział Artur Kurzyk.

Tymczasem Wojewódzki Inspektor Ochrony Sodowiska w Łodzi rozpoczął kontrolę składowiska na sąsiadującej z firmą Green Tec działką. Odpady składuje tam firma ekoaqua.

https://www.radiolodz.pl/posts/45482-mi … -w-zgierzu

Eko-log - 2018-07-05 22:13:44

Pożar wysypiska śmieci w Zgierzu. Greenpeace o glebie w Zgierzu: Stężenie niebezpiecznych substancji dramatycznie wysokie

Stężenie niebezpiecznych substancji w glebie po pożarze w Zgierzu jest dramatycznie wysokie - alarmuje Greenpeace. Ale jest lepiej niż po podobnym pożarze w Trzebini. Po pożarze w Zgierzu... Stan ziemi na pogorzeliskach w Zgierzu i Trzebini (województwo małopolskie) zbadała organizacja Greenpeace Polska. Na początku czerwca aktywiści Greenpeace pobrali próbki ziemi z terenów po pożarze i porównawcze. Próbki zbadało akredytowane laboratorium Wessling Polska. Wyniki badań okazały się dramatyczne. "Badanie wykazało we wszystkich próbkach obecność wysokich zawartości arsenu, ołowiu, kadmu, cynku i miedzi. Te metale ciężkie występują w środowisku w sposób naturalny, jednak w znacznie mniejszych ilościach " - informuje Greenpeace w komunikacie.

W próbkach gleby ze Zgierza znacznie przekroczone były normy zawartości miedzi i cynku, a także szkodliwych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Wyniki były nieco lepsze niż w Trzebini, gdzie stwierdzono też przekroczenie norm arsenu, ołowiu i kadmu.

– Skala pożarów i wyniki naszych analiz są zatrważające. Płonące odpady stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi - mówi Magdalena Figura z Greenpeace Polska.

Organizacja planuje złożyć do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Krakowie zawiadomienia o wystąpieniu szkody w środowisku. Zapowiada też skierowanie spraw do prokuratury.

Pożar w Zgierzu wybuchł wieczorem, 25 maja, na działającym bez pozwolenia wysypisku na terenie dawnych zakładów Boruta. Paliło się 1,5 ha odpadów, gaszenie trwało przez tydzień. Toksyczny dym rozniósł się na wiele kilometrów, skala zanieczyszczeń i szkód dla środowiska nie jest jeszcze do końca poznana.

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci … a,13317280

Eko-log - 2018-07-10 22:28:46

Pożar na drugim składowisku w Zgierzu

Dwa zastępy straży pożarnej gasiły pożar, który wybuchł na składowisku odpadów przy ulicy Boruty.

Odpady należą do firmy Ecoaqua, która ma pozwolenie na ich składowanie tylko do końca lipca. W maju na sąsiedniej działce należącej do firmy Green-Tec Soulutions paliło się kilkadziesiąt ton odpadów.
Informacje o dzisiejszym (10 lipca) pożarze, potwierdza Tomasz Matusiak, rzecznik zgierskiej straży pożarnej. - Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar na powierzchni około ośmiu metrów kwadratowych styropianu i składowanych palet. Natychmiast przystąpiono do akcji gaśniczej. Sytuacja pożarowa jest całkowicie opanowana, brak osób poszkodowanych - informuje.

Wstępną przyczyną dzisiejszego pożaru było zaprószenie ognia.

https://www.radiolodz.pl/posts/45672-po … -w-zgierzu

arbuz - 2018-07-17 13:37:04

W trakcie dzisiejszej wizyty na Miroszewskiej dostrzegliśmy, że skarpa odsłania skrywane w niej beczki. Beczki są skorodowane, więc istnieje duże prawdopodobieństwo uwolnienia się ich zawartości do środowiska. U podnóża tej skarpy jest tzw rów opaskowy który ma zadanie zatrzymać zanieczyszczoną wodę opadową co, czego jak widać nie robi. Prezydent Staniszewski jak i vice-prezydent Bączak zapewniali nas, że odciek jest odbierany. Stan zastany jak widać zaprzecza tym wypowiedziom. Zachęcamy Panów Prezydentów do inspekcji tych terenów.

ze strony: https://www.facebook.com/zielony.zgierz … 9677310469

Aspirant - 2018-07-17 13:40:46

Na Miroszowskiej nic złego nie może się wydarzyć, bo finansowane z pieniędzy zgierskich podatników miejskie pisemko Zgierz Moja Przestrzeń w numerze z maja 2018 ogłosiło, że:

Bomba ekologiczna przestaje tykać

....Lata mijały, a kolejni rządzący „spychali temat”. Dopiero prezydent Przemysław Staniszewski podjął aktywne działania, zintensyfikowane w zeszłym roku, zmierzające do rozwiązania tej – wydawało się – patowej sytuacji. Po zwołanych przez niego posiedzeniach  z udziałem  przedstawicieli urzędów:  marszałkowskiego,  wojewódzkiego,  powiatowego  oraz  inspektoratu ochrony środowiska i
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska ustalona została strategia działania, która zmierzała do
przejęcia przez miasto terenu. 18 września 2017  roku  wystąpił  z wnioskiem  do  Starosty  Zgierskiego  o
„niezwłoczne  przekazanie  własności  gruntów  zajętych  pod składowisko  odpadów  poprodukcyjnych,
w  tym  niebezpiecznych  (I kwatera)  przy ul.  Miroszewskiej,  których  właścicielem jest Skarb Państwa”. Po kilku miesiącach intensywnych działań, cel został osiągnięty i  pojawiła się realna szansa na rozbrojenie
tej ekologicznej bomby.

http://www.miasto.zgierz.pl/sites/defau … en.pdf?159

ho - 2018-07-18 20:54:44

Urzekła mnie ta historia :-) Czyli to źli ludzie, jak wilki, wbijają prezydentowi szpilki :-) całe szczęście, że ma chociaż wiernego Jarząbka :-)

ho - 2018-07-18 20:55:05

Urzekła mnie ta historia :-) Czyli to źli ludzie, jak wilki, wbijają prezydentowi szpilki :-) całe szczęście, że ma chociaż wiernego Jarząbka :-)

Eko-log - 2018-08-07 21:55:21

Milion złotych kary za majowy pożar składowiska odpadów w Zgierzu

Pieniądze musi zapłacić firma Green-Tec Solutions. To najwyższa kara, jaką do tej pory nałożył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Przy ustalaniu jej wysokości wzięto pod uwagę skutki, które niejako wystąpiły w środowisku w związku ze zgromadzeniem znacznej ilości odpadów. Mowa tu o tym ogromnym pożarze, który miał miejsce w maju. Dlatego kara jest taka wysoka. Decyzja jest oczywiście nieprawomocna, spółka może się do niej odwołać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do dnia dzisiejszego takie odwołanie nie wpłynęło - mówi dyrektor Krzysztof Wójcik.

Z prezesem firmy Green-Tec Solutions nie udało nam się skontaktować. Artur Kurzyk nie odebrał telefonu od naszego reportera. Pożar składowiska, na którym mogło być blisko 50 tys. ton odpadów z zagranicy, wybuchł pod koniec maja. Ugaszono go dopiero po kilku dniach.

Śledztwo w tej sprawie cały czas prowadzi łódzka prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

https://www.radiolodz.pl/posts/46251-mi … -w-zgierzu

Eko-log - 2018-08-15 12:04:00

Brytyjski dziennik o płonących wysypiskach w Polsce. "Mafia śmieciowa zarabia miliony"

Brytyjski dziennik "The Telegraph" opisał w niedzielę mechanizm wywozu śmieci z Wielkiej Brytanii do Polski, gdzie następnie zostają podpalone w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak tłumaczono, "mafia śmieciowa" zarabia na tym procederze miliony złotych.

...

"Musimy przestać spychać ten problem na innych" 

Szef brytyjskiego stowarzyszenia branży recyklingowej Simon Ellin ostrzegł, że W. Brytania "musi przestać spychać ten problem na innych". Zaznaczył, że brytyjskie zakłady przetwórcze nie są w stanie zwiększyć ilości przyjmowanych odpadów ani konkurować z cenami tych usług oferowanymi w Chinach lub Polsce.

"Telegraph" omówił proceder na przykładzie niedawnego pożaru na składowisku odpadów w Zgierzu, nad którym - jak podkreślono - dwa miesiące po jego ugaszeniu wciąż unosi się smród spalonego plastiku i trujących, w tym rakotwórczych, gazów. 

Wiceburmistrz Zgierza Bohdan Bączak powiedział w rozmowie z gazetą, że wielokrotnie ostrzegał przed podejrzaną aktywnością wokół zgierskiego składowiska, w tym przed przyjazdem nieoznakowanych ciężarówek, ale jego obawy nigdy nie zostały potraktowane poważnie.

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018 … smieciowa/

Laluś - 2018-08-25 09:15:47

Decyzję na składowanie odpadów na terenie dawnej Boruty wydał Starosta Zgierski dlatego nie wiem dlaczego są osoby twierdzące, że to prezydenta Zgierza odpowiada ze zwożenie do miasta odpadów i późniejszy pożar.

zgierski_serwis - 2018-10-16 20:25:48

Wojewoda nakazuje staroście uprzątnąć odpady na Borucie

Starosta zgierski powinien posprzątać odpady po majowym pożarze składowiska na terenach byłych zakładów Boruta. Taką decyzję podjął wojewoda łódzki.

Jak ustalił reporter Radia Łódź, do starosty Bogdana Jaroty trafiło wezwanie do usunięcia odpadów, które wystosował wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Potwierdziła to Elżbieta Węgrzynowska z biura prasowego urzędu wojewódzkiego. - W związku z przedłużającym się sporem kompetencyjnym pomiędzy starostwem powiatowym a urzędem miasta, wojewoda wydaje swoją decyzję w oparciu o artykuł 22. ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W związku z tym, iż stanowisko wydziału bezpieczeństwa i wydziału kryzysowego jest jasne - odpady te sklasyfikowane zostały jako powypadkowe - ich usunięcie leży po stronie starosty - tłumaczy Węgrzynowska.

W piśmie wojewody czytamy, że starosta na uprzątnięcie odpadów może pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak Wicestarosta zgierski Wojciech Brzeski powiedział, że by tak się stało, musi być znany sprawca pożaru, a do dziś ani straż pożarna, ani prokuratura go nie wskazała. - Ustalenie sprawcy jest niezbędne do nałożenia obowiązku zagospodarowania odpadów. Dlatego ponownie wystąpimy do prokuratury. Jednocześnie nadmieniam, że 2 października wystąpiliśmy do samorządowego kolegium odwoławczego, celem rozstrzygnięcia kwestii czy postępowanie dotyczące zagospodarowania odpadów ma prowadzić prezydent Zgierza, czy starosta. Niezależnie kto je będzie prowadził, niezbędne jest ustalenie sprawcy pożaru - twierdzi Brzeski.

Pożar na składowisku odpadów na terenach byłych zakładów Boruta wybuchł 25 maja. Kilkuset strażaków gasiło go ponad tydzień.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. Na razie w tej sprawie zarzuty usłyszał prezes firmy, która odpady gromadziła. Jak ustalili śledczy, śmieci wjeżdżały tam bez odpowiednich zezwoleń. Arturowi K. grozi do 5 lat więzienia.

https://www.radiolodz.pl/posts/47848-wo … na-borucie

ananas - 2018-11-22 03:45:21

Powstanie punkt zatrzymywania transportów z nielegalnymi śmieciami w Zgierzu?


Według nowej ustawy o odpadach, w Łódzkiem pojawią się trzy takie miejsca, również w Łowiczu i Bełchatowie. Przeciwko zgierskiej lokalizacji protestują mieszkańcy i część miejskich radnych


- Powiedzieliśmy stop, żadnych nowych śmieci, szczególnie tych niebezpiecznych. To są nielegalne transporty, czyli nikt ich nie odbierze. Ustawa zakłada, że koszt utylizacji tych odpadów będzie zrzucony na firmę transportową. Moim zdaniem, to się nigdy nie stanie, więc te śmieci będą się u nas gromadziły i zalegały - mówi Łukasz Wróblewski, radny Koalicji Obywatelskiej.

Radni złożyli do Urzędu Marszałkowskiego ponad 200 pisemnych uwag do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Dotyczą one właśnie powstania takiego punktu na terenie zgierskiego Wod-Kanu. Tymczasem Joanna Blewąska z Urzędu Marszałkowskiego podkreśla, że zgierska lokalizacja to jedynie propozycja. - Są to lokalizacje tymczasowe. Dopiero teraz rozpoczynają się prace nad tym, by wskazać już takie docelowe, nie muszą to być te miejsca, które były do tej pory, nie ma żadnej informacji, by wśród nich był Zgierz.

Uwagi do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami można zgłaszać jeszcze do jutra, do godz. 16. Ostateczne decyzje co do miejsc gromadzenia nielegalnych transportów odpadów podejmie Zarząd Województwa. Jutro (22.11) rozpocznie się pierwsza sesja sejmiku województwa nowej kadencji. Nie wiadomo, czy pojawi się na niej temat Zgierza i odpadów.

https://www.radiolodz.pl/posts/48709-cz … protestuja

meva - 2018-12-19 17:30:58

Centrum odpadów się rozrasta.


Opony i papa przysypywane ziemią? Kolejne odpady trafiają na nielegalne wysypisko w Dąbrówce

https://www.radiolodz.pl/posts/49414-op … tmgiIT_Uik

arbuz - 2019-01-10 20:40:44

Śmieci po pożarze składowiska odpadów musi sprzątnąć starosta. Urząd Wojewódzki podtrzymuje decyzje

Urząd Wojewódzki cały czas jest zdania, że odpady, które postały po majowym pożarze w Zgierzu, powinien uprzątnąć starosta zgierski.

Wojewoda Zbigniew Rau w październiku poinformował, że odpady sklasyfikowane zostały jako powypadkowe i starostwo może pozyskać środki na ich usunięcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jednak wicestarosta zgierski Wojciech Brzeski stwierdził wówczas, że aby tak się stało, musi być znany sprawca pożaru, a do dziś ani straż pożarna, ani prokuratura go nie wskazała. W związku z tym, Brzeski odwołał się od decyzji.

Dorota Gajewska, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przekonuje, że odpady musi uprzątnąć starostwo. - Pan starosta ma wątpliwości, które my bierzemy pod uwagę. Jesteśmy jednak zdeterminowani, żeby starosta wziął na siebie ciężar usunięcia tych odpadów powypadkowych ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z dokonaną sytuacją. Wiemy dobrze, że firma, która prowadziła tę działalność nie do końca legalnie, nie usunie samodzielnie odpadów, ponieważ nie jest w stanie. W związku z tym, nakazujemy staroście zrealizowanie tego zadania.

Pożar na składowisku odpadów na terenach byłych zakładów Boruta wybuchł 25 maja. Kilkuset strażaków gasiło go ponad tydzień. Śledztwo dotyczące tego zdarzenia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Na razie w tej sprawie zarzuty usłyszał prezes firmy, która gromadziła odpady. Jak ustalili śledczy, śmieci wjeżdżały tam bez odpowiednich zezwoleń. Arturowi K. grozi do 5 lat więzienia.

https://www.radiolodz.pl/posts/49834-sm … je-decyzje

Eko-log - 2019-01-11 21:08:33

Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla właścicielki nielegalnego wysypiska w Dąbrówce

Jest wniosek o areszt dla właścicielki firmy, która składowała na żwirowni w miejscowości Dąbrówka-Strumiany koło Zgierza odpady medyczne i niebezpieczne. Kobieta mimo zarzutów i zakazu prowadzenia działalności związanej z odpadami, nadal to robiła.

W grudniu 2018 r. po interwencji Radia Łódź, na terenie żwirowni policjanci zatrzymali transport ze śmieciami. Wczoraj (10 stycznia) kobieta ponownie zleciła wywóz odpadów. Tym razem do żwirowni pod Stryków. - Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Zgierzu policjanci zatrzymali 42-letnią kobietę, podejrzaną o przestępstwa związane ze składowaniem na terenie wyrobiska na terenie miejscowości Dąbrówka-Strumiany niebezpiecznych odpadów. Po przesłuchaniu prokurator skierował do sądu wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Dotychczas kobieta była podejrzana o popełnienie dwóch przestępstw związanych ze składowaniem na terenie wyrobiska niebezpiecznych odpadów medycznych oraz zawierających metale ciężkie o stężeniach dopuszczających dopuszczalne normy w sposób zagrażający zdrowiu i życiu człowieka oraz środowisku naturalnemu - informuje  Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej.

Dodatkowo kobieta usłyszała kolejny zarzut - składowania do listopada ubiegłego roku niebezpiecznych środków ropopochodnych.

Grozi jej do 5 lat więzienia

https://www.radiolodz.pl/posts/49879-pr … w-dabrowce

Eko-log - 2019-01-13 02:55:35

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/161_1547344336.jpg


Czy wiecie, że firma WodKan w Zgierzu złożyła dokumenty w sprawie wydania pozwoleń na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie oczyszczalni w Zgierzu?

Z raportu oddziaływania na środowisko wynika, że zgierska oczyszczalnia ścieków ma znaczne rezerwy możliwości przyjmowania odpadów płynnych i chce te możliwości wykorzystać. Oczywiście czym jest to podyktowane pisać nie trzeba.

Na czym to ma polegać? Otóż oczyszczalnia planuje zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów z 10tys ton rocznie na 20tys ton rocznie. Czyli to tak, jakby do oczyszczalni podłączyć drugi Zgierz wraz z całą dotychczasową ilością przyjeżdżających wozów asenizacyjnych. Dodatkowo będą przetwarzane odpady niebezpieczne w ilości 3500t/rok. Czyli łącznie 23,5tys ton rocznie.

Aby poprawić skuteczność reakcji chemicznych zachodzących do ścieków będą dodawane odpowiednie ilości odpadów niebezpiecznych które będą źródłem węgla. Lista odpadów niebezpiecznych dostepna jest w załączniku poniżej. Ilość przetwarzanych odpadów niebezpiecznych ma nie przekraczać ilości 10t/dobę.

Oczywiście ilość przetwarzanych odpadów będzie miała wpływ na zwiększenie ilości produkowanych osadów, których wzrost przewidziano na 2-3%. Obecnie ilość osadów to 7-8tys ton na rok i osady te są składowane na lagunach. Czy niewielki wzrost produkowanych osadów jest wynikiem tego, że na terenie oczyszczalni przewiduje się produkcję środka poprawiające jakość gleby o nazwie BardeNCal czyli nic innego jak osad powstały z oczyszczania odpadów komunalnych i niebezpiecznych z dodatkiem palonego wapna? Planuje się wykorzystanie osadów z laguny suchej, tylko ile czasu zajmie zredukowanie jej np. o połowę? Kto będzie odbiorcą tego środka? Podobne środki nie sa polecane przez rolników, gdyż zdarzały się przypadki wypalenia gleby.
Skoro teraz oczyszczalnia daje się we znaki zapachami unoszącymi się w powietrzu, to co będzie jeśli ilość odpadów zwiększy się dwukrotnie?

Kto będzie dostawcą odpadów niebezpiecznych, które będą transportowane drogą kolową? Ilość 8 samochodów na dobę nie jest duża, ale smrodu szczególnie w późnych godzinach nocnych to w Zgierzu chyba mamy dosyć.

Projekt inwestycji porusza możliwy wpływ instalacji na środowisko.
Brane są pod uwagę korytarze ekologiczne, bliskość do najbliższych rezerwatów, parków, miejsc ochrony przyrody. SUPER. Tylko czy ktoś liczy się z nami mieszkańcami?

z profilu Zielony Zgierz: https://www.facebook.com/zielony.zgierz/

fantomas - 2019-01-16 05:27:20

Wod-kan musi rozszerzać działalność na kolejne dochodowe przedsięwzięcia, bo w kolejnym roku prezes może nie zarobić o prawie 30% więcej w stosunku rok do roku. Prezes Karasiewicz według oświadczenia majątkowego za 2016 zarobił 204706,07 zł, podczas gdy w 2017 już 267311,90 zł.
Ciekawe ile otrzymał za 2018 rok?

Eko-log - 2019-02-26 22:02:06

Tykająca bomba ekologiczna przy rzecze Bzura w Zgierzu

Społecznicy apelują o podjęcie natychmiastowych działań w sprawie uregulowania kwestii prawnych i ekologicznych składowisk odpadów przy ul. Mirowszewskiej w Zgierzu. Patrząc na tragiczny stan tamtejszej wody, powietrza i ziemi, koniecznym jest podjęcie rekultywacji terenu.
W 1995 roku problematycznym terenem zaczęła zarządzać spółka Eko-Boruta, która obecnie jest w stanie upadłości. Do tej pory nie wiadomo, jakie niebezpieczne substancje były tam składowane oraz w jakiej ilości. Teren należy do Skarbu Państwa, a zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Z kolei miasto Zgierz chce rekultywować teren, lecz po umorzeniu długu sięgającego 600 tys. złotych.  Od 2015 roku nie są tam składowane nowe odpady. Na razie udało się zmienić likwidatora spółki Eko-Boruta.

Tymczasem, według relacji świadków, woda w rzece Bzura, przepływająca przez ten teren charakteryzuje się dusząco-słodkim zapachem. Zatyka drogi oddechowe przebywających tam osób, powodując u nich odruchy wymiotne. Powstają tam istne kratery, z których wydobywa się toksyczny dym, a ziemia się zapada.

W programie Łodzią Po Regionie o problemach  związanych z tym obszarem rozmawiali Bohdan Bączak, zastępca prezydenta Zgierza, Krzysztof Wojtalik z organizacji Zielony Zgierz oraz Bartłomiej Górski, reprezentujący oficjalny fanpage zakładów Boruta.

https://lodz.tvp.pl/41495999/tykajaca-b … w-zgierzu?

meva - 2019-03-01 21:41:58

Nie ma komu posprzątać po pożarze. Spór kompetencyjny wciąż nierozwiązany

Chcą być zielonym powiatem i podejmują w tym kierunku działania. Nie pomaga obecność składowiska odpadów, którego pożar wywołał spór kompetencyjny i wniosek o odwołanie starosty. Choć emocje opadły, a włodarz dalej zarządza powiatem, to problem wciąż pozostaje nierozwiązany.

Pożar składowiska na zgierskiej Borucie wybuchł 25 maja. Jego gaszenie trwało tydzień.
Do walki z płonącym składowiskiem skierowano ponad 1000 strażaków, także ochotników. Później mniejsze pożary wybuchały jeszcze kilkukrotnie.
Część radnych powiatowych winą za lokalizację i sam pożar składowiska obarczyła starostę zgierskiego Bogdana Jarotę.
Ten winny się nie czuje i sprzątać po pożarze nie zamierza. Innych chętnych także brak.
- Stawiamy na zielony powiat zgierski i na ekologię. Na początku kadencji stworzyliśmy program, zbudowaliśmy bazę, gdzie mamy opracowane możliwości wykorzystania na naszym terenie odnawialnych źródeł energii. Opracowanie to trafiło do wszystkich gmin, które mają wskazówkę, gdzie postawić takie źródła - mówi starosta zgierski Bogdan Jarota, zapewniając, że tutejsze starostwo stawia sobie za cel dbałość o ochronę środowiska.

Zamiast jednak słynąć z troski o ekologię, Zgierz zasłynął serią pożarów składowiska odpadów. Największy wybuchł 25 maja, a jego gaszenie trwało tydzień. Grupa radnych powiatowych winą za doprowadzenie do utworzenia składowiska odpadów na terenie Boruty i brak nadzoru nad tym składowiskiem obarczyła starostę. W konsekwencji złożyła wniosek o jego odwołanie, do czego ostatecznie nie doszło.

- Każdy pretekst jest dobry, żeby zaatakować - komentuje Jarota. - Nie czuję się odpowiedzialny ani za ten pożar, ani za decyzję, bo tutaj nie ma wyjścia i trzeba ją wydać. Tak naprawdę starosta wydaje zezwolenie na zbiórkę i gromadzenie odpadów, ale to decyzja czysto administracyjna i jeżeli podmiot złoży prawidłowe dokumenty, to starosta nie ma możliwości odmówienia wydania takiego pozwolenia. Ten podmiot takie pozwolenie miał, ale ono wygasło z końcem kwietnia 2018 r., więc de facto pożar, który wybuchł 25 maja, był pożarem składowiska mieszczącego się już w tym miejscu nielegalnie - mówi Jarota.

Jego zdaniem winnym całej sytuacji jest prawo. - Ustawa o odpadach została zmodyfikowana, ale wówczas obowiązywała stara ustawa, w mojej ocenie bardzo liberalna, bo praktycznie podmiot, który przedstawił prawo do posiadania gruntu i sposób gospodarowania odpadami, był na pozycji wygranej - twierdzi starosta.

I przekonuje, że starostwo miało związane ręce. - Jeśli my nie wydalibyśmy pozwolenia, procedura jest taka, że właściciel odwołuje się, zaś organ wyższego szczebla może wydać zezwolenie i wnioskodawca ma prawo wystąpić do powiatu o odszkodowanie za utracone korzyści. Niewymagane były np. plan zagospodarowania czy jeszcze istotniejsza decyzja środowiskowa. Można chcieć zbierać około tysiąca rodzajów odpadów, a decyzja środowiskowa byłaby wymagana tylko na złom - nie rozumiem dlaczego. Wszystkie odpady niebezpieczne nie wymagały decyzji środowiskowej ani uzgodnień ze strażą pożarną, sanepidem czy WIOŚ-em. Były luki w prawie i przez to mieliśmy tego typu historie, jak pożar w Zgierzu i w całej Polsce - mówi starosta.

Mimo upływu czasu, temat wciąż jest otwarty. Ktoś w końcu musi uporządkować teren składowiska. Pytanie kto? W październiku 2018 r. wojewoda wysłał do starosty wezwanie do usunięcia odpadów po pożarze. Ten jednak sprzątać nie zamierza.

- Ustawa o odpadach przewiduje dwie drogi. Art. 26. mówi, że postępowanie wszczyna wójt, burmistrz czy prezydent danej gminy. Druga ścieżka to art. 101, który mówi, że to starosta wszczyna postępowanie i jeśli nie wyegzekwuje zobowiązań, to on sprząta. Ale art. 101 dotyczy tylko odpadów powypadkowych. Na tę chwilę nie mamy decyzji prokuratury, czy było to podpalenie czy samozapłon, czyli de facto nie ma się do czego odnieść. Mamy natomiast sytuację, że prezydent wszczął postępowanie z art. 26 i po 2-3 miesiącach umorzył je, doprowadzając do tego, że właściciel zamiast posprzątać, został rozgrzeszony - mówi starosta.

Choć, jak ustaliła łódzka prokuratura, na Borucie doszło do podpalenia, to spór wciąż pozostaje nierozstrzygnięty, a odpady po pożarze nieuprzątnięte. Starostwo swoi na stanowisku, że składowisko powinien posprzątać właściciel lub sprawca pożaru.

- Biegli w opinii do prokuratury stwierdzili, że to było podpalenie i trzeba zakładać, że prokuratura tę opinię podtrzyma. Nie ma jednak na tę chwilę mowy o wykryciu sprawcy, który byłby potencjalną osobą w egzekucji o naprawę szkody - mówi starosta.

I czeka na ruch Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

-  Składaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, żeby określić, kto ma to robić. Występowaliśmy do ministerstwa z zapytaniem, czy są to odpady powypadkowe, bo wszystko zamyka się w środkach finansowych. Jeśli byłyby to odpady powypadkowe, to starosta wszczyna postępowanie z art. 101 i jeśli nie może wyegzekwować środków od właściciela, wówczas sam sprząta, ale ma prawo wystąpić do wojewódzkiego czy narodowego funduszu ochrony środowiska o sfinansowanie. A to duże pieniądze. Wstępnie oszacowano, że sprzątnięcie pryzmy w Zgierzu to ok. 20 mln zł - mówi Jarota. Samorząd może pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Niedługo po pożarze składowiska na stronie internetowej miasta opublikowano oświadczenie prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego, który w tej formie postanowił odnieść się do zdarzenia i przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Napisał w nim, że zgodę na magazynowanie odpadów na działkach przy ul. Boruty 21 wydało starostwo powiatowe. Jeszcze przed podjęciem tej decyzji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził nieprawidłowości na terenie przedsięwzięcia i wnioskował do starosty o wstrzymanie postępowania.

- Trzykrotnie zwracałem się do starosty zgierskiego o cofnięcie zezwolenia na magazynowanie odpadów oraz o usunięcie odpadów już zgromadzonych. Podejmowałem takie kroki w obliczu alarmujących informacji przekazywanych przez służby miejskie, przedsiębiorców z terenu parku przemysłowego i mieszkańców zaniepokojonych powiększaniem się hałd odpadów przy ul. Boruty 21. Najczęściej powtarzanym argumentem starostwa jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Zgierza, co podobno wymusiło na starostwie wydanie pozytywnej decyzji ws. magazynowania odpadów - pisze Staniszewski.


I podkreśla, że w jego opinii "wystarczająco wiarygodna była przesłanka, że przedsięwzięcie będzie powodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska - co było, jak zaznacza -  podstawą do niewydawania zgody.

- Nieprawidłowości przy magazynowaniu odpadów stwierdzały kontrole WIOŚ i straży pożarnej. Już w czerwcu 2017 roku WIOŚ pisząc o inwestycji przy ul. Boruty, wspominał pożary w Zelowie i Woli Łaskiej, przewidując wystąpienie podobnych zdarzeń w Zgierzu. Czas pokazał, że zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska w obliczu potężnego pożaru było realne - pisze prezydent.

I powołując się na art. 101 ust. 1 i 6 ustawy o odpadach z 14.12.2012 zaznacza, że "uprzątnięcie odpadów popożarowych pozostaje w gestii starostwa powiatowego".

Wojewoda nieugięty

Wojewoda łódzki stoi na stanowisku, że odpady po pożarze składowiska powinno posprzątać starostwo. W październiku 2018 r. Zbigniew Rau poinformował samorząd, że odpady sklasyfikowane zostały jako powypadkowe, co oznacza, że starostwo może pozyskać środki na ich usunięcie. Tym samym polecił mu uprzątnięcie składowiska. Do tej pory starostwo nie zastosowało się jednak do decyzji wojewody. Ten jednak nie zamierza interweniować.

- Stanowisko wojewody w tym temacie jest niezmienne, my nie widzimy nawet potrzeby interwencji ze względu na to, że nasze stanowisko i nasze oczekiwania są znane panu staroście. Jesteśmy trochę zmęczeni tym tematem, on jest dla nas już załatwiony. Pan starosta do tej pory nie wykonał polecenia wojewody, my cierpliwie czekamy, aż to się stanie. Jeśli pan starosta ma jakieś wątpliwości, jesteśmy cały czas do dyspozycji i służymy pomocą. Nasze oczekiwania są sprecyzowane, polecenie zostało wydane dwukrotnie i czekamy, aż pan starosta się tym zajmie - mówi Dorota Gajewska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

O poleceniu wojewody poinformowane są ministerstwa właściwe do ewentualnej interwencji w sprawie uprzątnięcia składowiska.

- My czekamy cierpliwe. Tutaj nie ma innej drogi, a jeśli jej nie ma, to nie ma nad czym się zastanawiać. Jedyne instytucje, które mogą podjąć dalsze działania, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Środowiska. Zostały one poinformowane o poleceniu, które wydał wojewoda i są świadome obowiązku ciążącego na staroście. My nie chcemy podejmować jakichś radykalnych kroków, my chcemy, żeby te śmieci zostały uprzątnięte - mówi Gajewska.

W jej opinii nie ma wątpliwości, że to starostwo, a nie urząd miasta, powinno uprzątnąć teren po majowym pożarze.

- Bardzo wiele argumentów przemawia za tym, żeby to był starosta. Nawet pomijając inne kwestie - z poleceniem wojewody nie dyskutuje się. Polecenie samo w sobie jest podstawą prawną do wykonania realizacji zadania - nawet jeżeli pan starosta ma jakieś wątpliwości, to polecenie jest delegacją, żeby się tym zajął. Ono jest stosowane w przypadku sytuacji, gdzie nie wiadomo, kto powinien coś zrobić. To narzędzie, które służy temu, żeby pan starosta miał mandat, by zająć się śmieciami - nawet jeśli ma jakieś wątpliwości natury proceduralnej - wyjaśnia dyrektorka. 

- Jeśli pan starosta będzie tkwił przy swoim stanowisku, możemy się z tą sprawą zmagać jeszcze kilka miesięcy. My wskazaliśmy mu drogę, wydaliśmy polecenie, powiedzieliśmy, jak je wykonać, skąd wziąć pieniądze. On jest poniekąd gospodarzem tego terenu. Można jeszcze wskazywać na urząd miasta, ale miałby on w tym zakresie kompetencje wówczas, gdyby to nie były śmieci z wypadku, ale normalne odpady, które zarządca terenu musiałby uprzątnąć. Pan starosta twierdzi, że to nie są w całości odpady z wypadku, bo nie wszystko się spaliło. To po jednej stronie ma stanąć urząd miasta, po drugiej starostwo i mają wymieniać się butelkami - ta się nadpaliła, to ją usuwa pan prezydent, ta nie - to pan starosta? Nie popadajmy w paranoję - apeluje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W opinii wojewody nie istnieją żadne przesłanki, które mogłoby budzić wątpliwości, kto powinien uprzątnąć teren.

- To jest kwestia proceduralna, tym bardziej że prezydent Zgierza jest o krok od przejęcia własności nad terenem na Borucie, nad Bzurą. To składowisko odpadów niebezpiecznych i tym samym weźmie on na siebie ciężar rekultywacji terenu po Borucie. Naturalną konsekwencją wydaje się więc, że pan starosta powinien wziąć na siebie śmieci popożarowe, powinni się tym podzielić zadaniami. Ja wiem, że to jest przykry obowiązek i wszyscy myślą kategoriami - dlaczego mam brać na siebie odpowiedzialność za przestępczą działalność jakiegoś przedsiębiorstwa? Ale niestety mleko się rozlało i sama firma odpadów nie posprząta, bo wiadomo, jaka jest w tej chwili sytuacja tej firmy - mówi Gajewska.

I podkreśla, że wykonanie polecenia przez starostę nie wiąże się z urzędem, któremu szefuje, z żadnymi konsekwencjami finansowymi.

- To naturalnie będą pieniądze wydawane z przykrością, ale to będą pieniądze z WFOŚ-u, które są dedykowane takim sytuacjom. Gdyby to robił w ramach wykonania zastępczego prezydent Zgierza, to pieniądze pochodziłyby z budżetu Zgierza. Jakkolwiek by tego nie rozpatrywać, to są odrębne budżety - niby jedna torba, ale źródło finansowania inne, bez uszczerbku na stanie finansów samorządu terytorialnego, więc dla mnie sprawa jak najbardziej jasna. Pan starosta troszkę się przekomarza, ale my w niego wierzymy - dodaje Gajewska.

Milionowa kara

Po pożarze składowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi podjął decyzję o nałożeniu na właściciela firmy najwyższej kary, jaką przewidują polskie przepisy ochrony środowiska. Jej wysokość to 1 mln zł.

- Przy ustalaniu jej wysokości wzięto pod uwagę skutki, które niejako wystąpiły w środowisku w związku ze zgromadzeniem znacznej ilości odpadów - powiedział w sierpniu 2018 r. na antenie Radia Łódź Krzysztof Wójcik, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

W związku z pożarem prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski i przewodniczący rady miasta Radosław Gajda zwrócili się pisemnie do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o utworzenie Agencji Ochrony Środowiska, która miałaby odpowiednie uprawnienia do egzekwowania przepisów prawnych dotyczących środowiska.

Składowiska pod kontrolą

Na wniosek marszałka łódzkiego, Grzegorza Schreibera, powołano zespół roboczy, który będzie kontrolował składowiska odpadów na terenie województwa łódzkiego i natychmiast reagował na ewentualne nieprawidłowości. Poinformował o tym na konferencji prasowej reprezentujący zarząd województwa łódzkiego Andrzej Górczyński.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele marszałka, wojewody i komendanta wojewódzkiego policji. - Zależy nam na wspólnej i szybkiej reakcji na wszelkie nieprawidłowości, jakie będziemy dostrzegać i o jakich poinformują nas mieszkańcy - zaznaczył Andrzej Górczyński.

- Wojewoda oddaje do dyspozycji nie tylko swój wydział bezpieczeństwa, ale zasiądzie w komisji również jako przedstawiciel rządowej administracji. To daje gwarancje skutecznego działania - stwierdził wicewojewoda Karol Młynarczyk.

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospod … 21372.html

Eko-log - 2019-05-28 20:13:08

Minął rok od pożaru składowiska odpadów w Zgierzu

Nadal nie ustalono sprawcy podpalenia oraz nie wytypowano osoby odpowiedzialnej za uprzątnięcie składowiska. Zarzuty usłyszał właściciel.

Rok temu w Zgierzu na składowisku odpadów wybuchł gigantyczny pożar. Do dzisiaj udało się ustalić, że powodem pojawienia się ognia było podpalenie oraz przedstawić zarzuty właścicielowi firmy składującej odpady. Nie udało się natomiast wyegzekwować milionowej kary finansowej od właściciela składowiska, który - jak się okazało - działał bez zezwolenia. Nie ustalono również sprawcy podpalenia oraz nie wytypowano osoby odpowiedzialnej za uprzątnięcie składowiska.

W łódzkiej prokuraturze prowadzone jest śledztwo w związku z pożarem. Jak mówi rzecznik łódzkiej prokuratury, Krzysztof Kopania dochodzenie przebiega dwutorowo. - Pierwsza część łączy się z przywozem odpadów do Polski i ich składowaniem, druga natomiast związana jest z podaniem przyczyny i okoliczności pożaru. W zakresie jednego z wątków, zarzut dotyczący przewozu do Polski odpadów, wbrew obowiązującym przepisom, usłyszał prezes zarządu spółki, która składowała odpady w Zgierzu. Te zarzuty są bardzo obszerne i dotyczą transportu odpadów, które trafiły do Zgierza z kilku krajów Unii Europejskiej. Co do okoliczności pożaru i jego przyczyn, możemy stwierdzić w sposób jednoznaczny, że przyczyną pożaru było podpalenie - informuje Kopania.

Pozytywną konsekwencją zeszłorocznych wydarzeń są zmiany prawne związane z użytkowaniem wysypisk. Jedną z ważniejszych zmian było wprowadzenie na składowiskach stałego monitoringu.

https://www.radiolodz.pl/posts/53223-mi … -w-zgierzu

Eko-log - 2019-07-03 22:15:17

Prezes Eko-Boruty w Zgierzu zabiera głos w sprawie odpadów w rozmowie z Radiem Łódź

Szef firmy Eko -Boruta która jest właścicielem składowiska odpadów po byłych zakładach Boruta chce przekazać teren władzom Zgierza. Reporterowi Radia Łódź Piotrowi Krysztofiakowi udało się z nim porozmawiać na temat problemów z toksycznymi odpadami.


Witold Młynarczyk w rozmowie z reporterem Radia Łódź powiedział, że jutro będzie podjęta uchwała przez spółkę w obecności likwidatora, i przekaże teren
z całym majątkiem firmy miastu Zgierz. Poniżej fragment rozmowy Piotra Krysztofiaka z prezesem Eko-Boruty Witoldem Młynarczykiem:

W. Młynarczyk: - Będzie jutro już zgoda na przejęcie całości majątku spółki Eko-Boruta

P. Krysztofiak: -  A do tej pory takiej uchwały nie było?

W. Młynarczyk: Nie było, ponieważ Urząd Miasta Zgierza nie chciał takiej uchwały.

P. Krysztofiak: Może powodem tej niechęci było to, że prezydent był zainteresowany tylko samym teren składowisk, a nie innymi rzeczami spółki, gdzie jest zadłużenie?

W. Młynarczyk: No ale wtedy ja, w wypadku tak małej substancji [części majątku], nie będę mógł się wywiązać, również wobec osób fizycznych z jakichkolwiek długów. Wtedy skarb państwa przejmie wszystko, a niektórzy przedsiębiorcy z zasadnymi wierzytelnościami wobec Boruty, powstałymi przed trzema laty, zanim ja objąłem spółkę zostaną z niczym.

Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski przebywa na urlopie za granicą. Nie udało nam się z nim porozmawiać. Natomiast jego zastępca, Bohdan Bączak powiedział jedynie, że jeśli zobaczy dokument i zapozna się z nim - wtedy będzie mógł odnieść się do propozycji właściciela terenu.

Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo ws. składowiska odpadów po byłych zakładach Boruta. To efekt ostatnich doniesień medialnych o tym, że przy ul. Miroszewskiej może być zakopane pod ziemią blisko 200 tysięcy beczek z trującymi substancjami zagrażającymi zdrowiu i życiu.

https://www.radiolodz.pl/posts/54161-pr … adiem-lodz

Eko-log - 2019-07-04 07:43:44

Wojewoda zarzuca bezczynność staroście zgierskiemu i powiadamia prokuraturę w sprawie składowiska

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę zgierskiego. Chodzi o bezczynność w sprawie uprzątnięcia wysypiska śmieci na terenach dawnych zakładów Boruta, które w zeszłym roku spłonęło.

Jak wyjaśniła Radiu Łódź dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Dorota Gajewska, wojewoda już w zeszłym roku wydał staroście polecenie uprzątnięcia odpadów. - Pan wojewoda zdecydował się powiadomić prokuraturę ze względu na bezczynność starosty zgierskiego. Po pożarze pozostała sterta spalonych odpadów. Zgodnie z interpretacją wojewody są to odpady z wypadku i zgodnie z ustawą o odpadach,  ich usunięciem powinien zająć się starosta - informuje Gajewska.

Starosta Bogdan Jarota stoi jednak na stanowisku, że odpady na wysypisku nie są powypadkowe, bo do tej pory nie ustalono sprawcy podpalenia, a to jest konieczne do nałożenia obowiązku zagospodarowania odpadów. To jednak nie przekonuje Urzędu Wojewódzkiego. - Wojewoda dwukrotnie wydał staroście polecenie w ramach ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Tego polecenia pan starosta dwukrotnie nie wykonał, nie wszczął postępowania w zakresie art. 101 ustawy o odpadach - podkreśla Gajewska.

W zeszłym roku starostwo powiatowe w Zgierzu wystąpiło do samorządowego kolegium odwoławczego, w celu rozstrzygnięcia kwestii czy postępowanie dotyczące zagospodarowania odpadów ma prowadzić prezydent Zgierza, czy starosta. Zdaniem jednak starostwa niezależnie od tego, kto ma obowiązek usunięcia odpadów powypadkowych potrzebne jest ustalenie sprawcy.

https://www.radiolodz.pl/posts/54165-wo … kladowiska

Eko-log - 2019-07-21 15:29:34

NIK wystąpił do marszałka województwa i prezydenta Zgierza o działania naprawcze na składowisku odpadów

Początkowe ustalenia kontroli składowiska w trybie doraźnym, przeprowadzone przez NIK wskazują, że nawet brak ogrodzenia jest niebezpieczny dla mieszkańców. A ponieważ likwidator Spółki "Eko-Boruta" nie ma środków finansowych, to nie może podjąć działań zapobiegawczych, czyli w pierwszym etapie ogrodzić składowiska odpadów. Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK na podstawie przepisów jest zobowiązany do poinformowania właściwego organu w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu. W tej sytuacji prezes NIK wystąpił do Prezydenta Miasta Zgierza i Marszałka Województwa Łódzkiego o podjęcie stosownych działań naprawczych.

Składowiska odpadów niebezpiecznych zarządzanych przez spółkę Eko-Boruta w Zgierzu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców - wynika z pierwszych oględzin - poinformowała dziś Najwyższa Izba Kontroli. To dlatego, że na terenie przy ulicy Miroszewskiej występują zapadliska, jak również puste przestrzenie niewidoczne z powierzchni terenu. Celem kontroli NIK jest ocena stopnia ryzyka zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Zgierza i okolic. Na obecnym etapie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski nakazał poinformowanie likwidatora spółki Eko-Boruta, by zabezpieczył teren, jak i powiadomił właściwy organ środowiska o stanie zagrożenia - wynika ze wstępnych kontroli Izby.

Wiadomo też, że likwidator Spółki "Eko-Boruta" nie ma pieniędzy i nie może ogrodzić terenu. Stąd też dalszy krok prezesa NIK, czyli wystąpienie do Prezydenta Miasta Zgierza i Marszałka Województwa Łódzkiego o działania naprawcze. To konkretne wskazanie, kto na obecnym etapie sprawy powinien zadbać o życie i zdrowie mieszkańców Zgierza i okolic.

Najwyższa Izba Kontroli powołuje się na ekologów i media, którzy alarmują, że nieczynne składowiska w Zgierzu są ekologiczną bombą. Odcieki ze składowisk rozlewają się po terenie składowisk i mogą przenikać do wód gruntowych. Powołany w NIK specjalny zespół uznał, że sprawą należy zająć się jak najszybciej.

Jednym z wyników podjętych przez NIK działań jest zgłoszenie gotowości likwidatora Spółki, do podpisania umowy przenoszącej prawa do wyżej wymienionej nieruchomości na której znajdują się składowiska na rzecz gminy miasta Zgierz. Umożliwi to rozpoczęcie procedury, wystąpienia do Funduszu Ochrony Środowiska o pieniądze z Funduszu na rekultywacje terenu wysypiska.

https://www.radiolodz.pl/posts/54552-ni … -w-zgierzu

kandk - 2019-07-22 07:34:14

Obudził się Kwiatkowski.
Czyżby wcześniej nic nie wiedział o składowaniu odpadów niebezpiecznych?
Pochodzi ze Zgierza, był zastępcą prezydenta to musiał wiedzieć o problemie.
Media nagłośniły problem na ą Polskę to trzeba reagować.

www.inig.pun.pl www.zarzadzaniewsb2010.pun.pl www.margonem.pun.pl www.otherkin.pun.pl www.cs-black.pun.pl