Zgierskie sprawy

Zgierz - wydarzenia, komentarze, opinie

Ogłoszenie

Posty można dodawać bez uprzedniej rejestracji. Kontakt redakcja.zsi@wp.pl

#1 2016-09-06 11:50:21

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Nowe władze ŁIPH

NOWE WŁADZE

8 czerwca 2016 r. zostały wybrane nowe władze Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo- Handlowej, mieszczącego się w Zgierzu, przy ul. 1-go Maja 5.
Na stanowisko prezesa powołano Mieczysława Witczaka. Wiceprezesami zostali: Beata Ostrowska, Grażyna Kietla i Andrzej Piaskowski. W skład zarządu weszli: Józef Bereżewski, Karol Pruski, Paweł Sarba, Alicja Wojciechowska.
W kolejnej kadencji działania izby samorządu gospodarczego skupią się na: reprezentowaniu interesów  zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową wobec organów samorządu terytorialnego, wspieraniu działań pobudzających rozwój gospodarczy, wykorzystywaniu funduszy europejskich oraz prezentowaniu opinii przedsiębiorców w sprawach istotnych dla funkcjonowania ich firm.

29 czerwca odbyło się spotkanie ze specjalistami prawa pracy z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy Andrzeja Świderskiego. Przedstawiono na nim najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy, przepisy dotyczące rozkładu czasu pracy i jego ewidencji oraz zasady przygotowania firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. We wrześniu br. przewidziane jest kolejne spotkanie o tej tematyce. Przedsiębiorcy będą na nim mogli poruszyć konkretne problemy dotyczące ich firm.
W dniach 7 i 8 lipca Oddział promował Mobilne Centrum Informacji o Funduszach Unii Europejskiej. Na specjalnej prezentacji przedstawiono poszczególne osie i priorytety dofinansowania. Kolejna edycja odbędzie się jesienią tego roku.

W organizowanych przez Oddział spotkaniach mogą brać udział wszyscy zainteresowani. Informacje można uzyskać w siedzibie organizacji, telefonicznie – numery tel. (42) 208 93 23 797991360 lub pocztą e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl 
                                                                                               
M. Witczak
                                                                                                 
https://www.facebook.com/kurierzgierski/

Offline

#2 2017-02-01 19:36:26

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Nowe władze ŁIPH

Zapraszamy na szkolenie

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla wszystkich firm (również spoza ŁIPH),pn. „Obowiązki przedsiębiorcy związane z ustawą o ochronie danych osobowych”.
Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2017 r../czwartek./, godz. 14.00-16.00 w siedzibie Zgierskiego Oddziału ŁIPH , w Zgierzuul. 1 Maja 65 i poprowadzi je specjalista z zakresu ochrony danych osobowych z łódzkiej firmy doradczej „ IBIS” zajmującej się zarządzaniem bezpieczeństwem danych osobowych.Podczas szkolenia przewidziana jest możliwość zadawania pytań odnoszących się do konkretnych przypadków występujących u danego przedsiębiorcy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychz dnia 29 sierpnia 1997r. każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe ( np. dane klientów, pracowników itp.) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Ustawa dopuszcza możliwość zgłaszania przez samego przedsiębiorcę do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych albo też powoływać i zgłaszać do rejestracji GIODO administratorów bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru tych zbiorów. Brak dokumentacji i naruszenie przepisów ustawy może wiązać się z nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich grzywien, które po zastosowaniu Rozporządzenia UE o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mogą wynieść 4% przychodu za rok ubiegły.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do 14 lutego2017 r. pod adresem e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami we wszystkich ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania gospodarczego firm w których izba gospodarcza może zająć w imieniu przedsiębiorców wspólne stanowisko.
Kontakt z nami:Zgierski Oddział ŁIPH, ul. 1-go Maja 65, 95-100 Zgierz
tel. (42) 208 93 23
tel. 797 991 360
e-mail: m.nowak@izba.lodz.pl
m.witczak@izba.lodz.pl

Mieczysław Witczak
Prezes Zgierskiego Oddziału ŁIPH


tekst został zamieszczony w 5 numerze miesięcznika Kurier Zgierski styczeń 2017

https://www.facebook.com/kurierzgierski/

Offline

#3 2017-03-04 09:51:14

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Nowe władze ŁIPH

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej partnerem umowy z Walonią

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zgierzu przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk potwierdziły korzystne położenie powiatu zgierskiego pod względem ewentualnego wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłownictwa, balneologii i rekreacji. Aby zainicjować przedsięwzięcia, które umożliwią wykorzystanie potencjału energetycznego wód podziemnych Zgierski Oddział ŁIPH wraz ze starostą zgierskim złożył do Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 Umowy o współpracy między Rządem RP a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim projekt pn.” Polsko – Walońska Grupa Inicjatywna w Dziedzinie Energii Odnawialnej na terenie Powiatu Zgierskiego”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem strony belgijskiej. W ramach projektu przewidziano nawiązanie kontaktów i współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami z Walonii. Realizacja projektu będzie również niepowtarzalną szansą dla firm z Walonii na odkrycie potencjału inwestycyjnego powiatu zgierskiego i zachętą do realizacji dużych projektów na naszym terenie.
Ścisła współpraca Zgierskiego Oddziału ŁIPH ze starostą zgierskim w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest dobrą okazją do kontynuowania ustaleń zawartych w podpisanym z oddziałem w 2000 roku przez starostę zgierskiego, prezydenta Zgierza, wójta Gminy Zgierz, burmistrza Ozorkowa, burmistrza Aleksandrowa łódzkiego listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz rozwoju miast i gmin powiatu zgierskiego. Izba stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami promując ich działalność i reprezentując ich interesy wobec władz samorządowych i państwowych. Widząc potrzebę dalszych wspólnych działań przedsiębiorców z samorządem powiatu zgierskiego na spotkaniu z Bogdanem Jarotą – starostą zgierskim, Wojciechem Brzeskim - członkiem Zarządu Powiatu Zgierskiego, Sławomierzem Janiszewskim - wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Zgierskiego, przedstawiciele Izby Andrzej Piaskowski – wiceprezes zgierskiego oddziału ŁIPH i Mieczysław Witczak – prezes zgierskiego oddziału ŁIPH wystąpili z inicjatywą zawarcia wspólnego porozumienia w tym zakresie. Inicjatywa przedstawicieli Izby została przychylnie przyjęta przez władze powiatu. Określono obszary współpracy, których porozumienie będzie dotyczyło. Liczymy, że w najbliższym czasie będzie możliwe podpisanie porozumienia, które przyczyni się do wsparcia działalności przedsiębiorców a tym samym do rozwoju powiatu zgierskiego.

Mieczysław Witczak

tekst został zamieszczony w numerze 6 miesięcznika Kurier Zgierski luty 2017

Offline

Poglądy wyrażane na Forum stanowią opinie jego użytkowników. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość ingerowania w treści postów w przypadku naruszania dóbr osobistych oraz używania niecenzuralnych określeń.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.harab-serapel.pun.pl www.smoczahorda.pun.pl www.wtm-transport-3.pun.pl www.esc.pun.pl www.kaczyniaki.pun.pl