Zgierskie sprawy

Zgierz - wydarzenia, komentarze, opinie

Ogłoszenie

Posty można dodawać bez uprzedniej rejestracji. Kontakt redakcja.zsi@wp.pl

#1 2016-11-06 08:35:35

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Powiatowe Centrum Kultury

POWIATOWE CENTRUM KULTURY

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478407567.jpg

Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego to nowa placówka na kulturalnej mapie regionu. Została powołana Uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr XXII/257/16 z dnia 29 lipca 2016r. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Stanowisko dyrektora powierzono pani Anecie Kopacz.
Centrum Kultury rozpoczęło swoją działalność 1 października 2016 r. Siedziba placówki mieści się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu przy ul. Długiej 42.
Działalność Centrum Kultury będzie polegać na prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, upowszechnianiu, promowaniu kultury i sztuki lokalnej, realizacji projektów wzmacniających poczucie więzi społeczności lokalnej.
Obecnie prowadzony jest nabór na zajęcia zumby, fotografii, nauki gry na akordeonie i gitarze oraz nauki języka angielskiego. Pierwsze warsztaty ruszą w listopadzie 2016r.
Oprócz zajęć edukacyjnych w planowane są wystawy, koncerty, festiwale, seminaria i warsztaty, konferencje, konkursy lokalne i ogólnopolskie, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, imprezy okolicznościowe, np. urodzinowe dla dzieci oraz inne wydarzenia.
Oferta kulturalna będzie dostosowywana do potrzeb i zainteresowań mieszkańców powiatu zgierskiego.
Istnieje zapotrzebowanie na instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

tekst pochodzi z 3 numeru miesięcznika Kurier Zgierski październik 2016

Offline

#2 2016-11-06 08:38:13

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

Powiatowe Centrum Kultury ZAPRASZA

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478407634.jpg

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478407853.jpg

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478407696.jpg

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478407924.jpg

Offline

#3 2016-11-06 08:45:57

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

Powiatowe Centrum Kultury ZAPRASZA

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478417953.jpg

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478418016.jpg

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478418090.jpg

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1478418214.jpg

Ostatnio edytowany przez kurier-zgierski (2016-11-06 08:46:49)

Offline

#4 2017-02-19 04:56:20

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1487476508.jpg

Offline

#5 2017-02-19 05:02:28

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1487476886.jpg

Offline

#6 2017-02-19 05:06:58

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1487477112.jpg

Offline

#7 2017-02-19 05:10:39

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1487477356.jpg

Offline

#8 2017-02-19 05:17:28

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1487477517.jpg

Offline

#9 2017-03-20 11:12:25

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/372_1490004653.jpg


Jak będzie wyglądać nowa siedziba CKPZ?

Sprawa przebudowy gmachu Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu i Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, przy ulicy Długiej 42 nabiera tempa.

Na wniosek powiatu zgierskiego stworzono właśnie koncepcję architektoniczną budynku. Rozbudowana siedziba, stworzona na bazie istniejącego budynku połączonego łącznikiem z dobudowaną częścią, będzie miała ponad 854 m2. Na parterze mają znaleźć się m. in.: sale do nauki tańca, rytmiki, fotograficzna, plastyczna, dydaktyczna, zaś na piętrze garderoby, pomieszczenia biurowe i magazyny. Na wyższym poziomie powstanie także, tak przez wszystkich oczekiwana, sala widowiskowa o powierzchni ponad 113 m2, która pomieści ok 150 osób na widowni. Scena, wraz z zasceniem ma mieć ok. 29,7 m2 , co pozwoli na organizację w tym miejscu festiwali, przedstawień, koncertów itp.

Na zorganizowanych przez starostę zgierskiego Bogdana Jarotę spotkaniach członków Zarządu Powiatu Zgierskiego, projektanta i dyrektor MDK, wypracowano koncepcję architektoniczną nowej siedziby powiatowej placówki kultury.
- Zgodnie z nią, znacznie udało nam się zwiększyć powierzchnię budynku, z którego będą, w komfortowych warunkach, korzystać dzieci i młodzież z terenu naszego powiatu. Wniosek o dofinansowanie przebudowy tego budynku do Łódzkiego Obszary Metropolitalnego złożymy zgodnie z planem w II kwartale tego roku – mówi starosta Jarota.
Przypomnijmy, że powiat zgierski w ŁOM ma zabezpieczone 3,4 mln zł, zaś we własnym budżecie ma kolejne 1,5 mln zł na ten cel.

Zarząd Powiatu Zgierskiego
(artykuł sponsorowany)

tekst został zamieszczony w numerze 6 miesięcznika Kurier Zgierski luty 2017

Offline

#10 2018-04-15 16:28:01

alert44

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-11-04
Posty: 18

Re: Powiatowe Centrum Kultury

Władze powiatu deklarowały budowę Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, a mamy FIGĘ.


Na ostatniej sesji Rady Powiatu Zgierskiego, która odbyła się 30 marca 2018r. radni zdecydowali o przeniesieniu zabezpieczonych środków finansowych na rozbudowę i modernizację budynku znajdującego się przy ul. Długiej 42 w kwocie ok 500 tys. zł. na inne inwestycje.
Wszyscy wiemy w jak złym stanie technicznym jest budynek, który swoim wyglądem od lat straszy nasze miasto. Cieknący dach, pęknięta elewacja boczna budynku, sala tkacka i strych wyłączone z użytkowania. Stara instalacja grzewcza, która uniemożliwia regulację ciepła.
W ramach przypomnienia, gdyby Radni Powiatu Zgierskiego nie wiedzieli, Art. 10. Prawo oświatowe nakłada na organ prowadzący placówkę obowiązek „1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki” oraz „3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie”.
Powiat Zgierski, który jest organem prowadzącym placówkę, dwukrotnie składał projekt na pozyskanie funduszy z ŁOM-U. Pierwszy projekt na budowę nowego budynku w miejscu Starego Młyna został przegrany w 2016r. Drugi projekt pt „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” w listopadzie 2017r. uzyskał negatywną ocenę merytoryczną. Ten drugi projekt był jednocześnie gwoździem do trumny MDK w Zgierzu, gdyż pod pretekstem pozyskania pieniędzy na rozbudowę budynku Radni Powiatu Zgierskiego 23 listopada 2016r. podjęli uchwałę intencyjną dążącą do likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Radni Powiatu Zgierskiego, którzy głosowali za podjęciem tej uchwały:
Iwona Dąbek
Władysław Sobolewski
Sławomierz Janiszewski
Bogdan Jarota
Krzysztof Kozanecki
Wojciech Brzeski
Wojciech Budziarski
Adam Świniuch
Rafał Mamiński
Bożena Palmowska
Ilona Zinser
Maria Sobczak
Krzysztof Jurek
Krzysztofa Kubiak
Włodzimierz Pietruszewski
Efektem były liczne protesty zarówno pracowników placówki, rodziców oraz lokalnej społeczności. Wtedy Starosta Zgierski, obiecał, że do likwidacji placówki nie dojdzie do momentu pozyskania środków finansowych na remont, a w przypadku przegrania projektu zabezpieczone środki finansowe w budżecie w kwocie 500 000,00 zł w roku 2018 i 1 000 000,00 zł w roku 2019 zostaną przeznaczone na remont budynku.
Tymczasem Starostwo Powiatowe w Zgierzu przegrało projekt, a zabezpieczone środki finansowe zostały przeniesione na inne inwestycje!!! O takim zamiarze nikt nas nie informował zapewne, aby uniknąć protestów.
Ponad to Starostwo Powiatowe w Zgierzu zabezpieczyło środki w kwocie 45 000,00 zł na kolejny trzeci już projekt, który z góry skazany jest na niepowodzenie.
Zwracamy się do Radnych Powiatu Zgierskiego o dotrzymanie złożonych obietnic:
1. Uchylenie podjętej przez nich uchwały z dnia 30 marca 2018r. i przeznaczenie zabezpieczonej kwoty na remont budynku będącego siedzibą MDK w Zgierzu;
2. Uchylenie podjętej przez nich uchwały intencyjnej z dnia 23.11.2016r. dążącej do likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu;
3. Zaniechanie wydawania kolejnych pieniędzy na trzeci projekt, który nie ma żadnych szans na pozytywną ocenę, a w zamian przekazanie tych środków na remont;
4. Zapewnienie zabezpieczenia w budżecie na rok 2019 obiecanej kwoty 1 000 000, 00 zł. z przeznaczeniem na remont budynku.
O naszą placówkę będziemy walczyć. Nie pozwolimy, aby przez zaniedbania organu prowadzącego budynek z powodu braku niezbędnych remontów został wyłączony z eksploatacji. Nie pozwolimy, aby setki dzieci i młodzieży straciły miejsce do rozwijania talentów.
24 kwietnia o godzinie 16.30 spotykamy się przed budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu i robimy protest ostrzegawczy.

https://www.facebook.com/events/5884882 … 7507350633

Offline

#11 2018-04-16 21:08:49

alert44

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-11-04
Posty: 18

Re: Powiatowe Centrum Kultury

Zgierski Młodzieżowy Dom Kultury do likwidacji?

Starostwu Powiatowemu nie udało się pozyskać dofinansowania na remont zniszczonego budynku przy ulicy Długiej 42. Wniosek na ten cel - złożony w Urzędzie Marszałkowskim - został odrzucony.

Dyrektor MDK Aneta Kopacz zapowiada akcję w obronie placówki. - W przyszłym tygodniu organizujemy protest ostrzegawczy. Spotykamy się 24 kwietnia o godz. 16.30 przed MDK w Zgierzu. Nie chcemy, aby dalej mydlono nam oczy. Mamy wrażenie, że sprawa jest przeciągana, żeby kolejny zarząd miał problem.

Wicestarosta zgierski Krzysztof Kozanecki zapewnia jednak że do likwidacji MDK-u nie dojdzie. - Wystarczy, że poprawiony zostanie poprzedni wniosek na dofinansowanie jego remontu. Około dwóch miesięcy potrwa jego analiza.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisana we wrześniu, a w grudniu wyłoniony zostanie wykonawca.

https://www.radiolodz.pl/posts/43625-zg … likwidacji

Offline

#12 2018-05-18 20:18:07

zgierski_serwis

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-02-06
Posty: 473
WWW

Re: Powiatowe Centrum Kultury

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/5_1526667415.jpg

Offline

Poglądy wyrażane na Forum stanowią opinie jego użytkowników. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość ingerowania w treści postów w przypadku naruszania dóbr osobistych oraz używania niecenzuralnych określeń.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.pink-panther.pun.pl www.gadulstwo.pun.pl www.underworldevolution.pun.pl www.bstp.pun.pl www.tibia33.pun.pl