Ogłoszenie

Posty można dodawać bez uprzedniej rejestracji. Kontakt redakcja.zsi@wp.pl

#1 2017-02-10 10:52:13

kurier-zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-09-03
Posty: 127

Burza w szklance wody?

Burza w szklance wody?

Ostatnio w Zgierzu jednym z tematów, który wzbudza wiele emocji jest przyszłość tutejszego Młodzieżowego Domu Kultury. Dyrekcja, nauczyciele i część rodziców dzieci korzystających z oferty MDK, obawiają się, że dom kultury zniknie z mapy zgierskich placówek oświatowych. Czy słusznie? Czy ich obawy są uzasadnione, czy może zamieszanie jakie wybuchło wokół domu kultury jest niepotrzebnie podsycane? Postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z Wojciechem Budziarskim, wybranym do Rady Powiatu Zgierskiego ze zgierskiego okręgu.
- Zapytam wprost – czy z powodu uchwały podjętej w listopadzie 2016 r. przez Radę Powiatu Zgierskiego o zamiarze likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, za kilka miesięcy dzieci z terenu stolicy naszego powiatu zostaną pozbawione darmowych zajęć kulturalno-oświatowych?
W.B.: Absolutnie nie! Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu jest placówką, która działa na bardzo wysokim poziomie nauczania, utytułowaną, nagrodzoną przez Ministerstwo Kultury. Niestety warunki lokalowe MDK już nie prezentują się tak dobrze. Budynek przy ulicy Długiej 42 nie nadaje się dłużej do prowadzenia w nim zajęć z dziećmi. Od wielu lat kolejni przedstawiciele władz powiatu zgierskiego próbowali rozwiązać ten problem, ale kwoty konieczne do przeprowadzenia takiej inwestycji znacznie przekraczają możliwości finansowe powiatowego samorządu. Na początku obecnej kadencji pojawiła się możliwość stworzenia wspólnie z miastem Zgierz Centrum Kultury, w miejscu dawnego Starego Młyna. Niestety w uwagi na fakt, że nie mieliśmy ze Zgierzem takich samych priorytetów inwestycyjnych, a nasze przeniesienie się do tego samego priorytetu spowodowałaby spadek na listę rezerwową, byliśmy zmuszeni porzucić ten projekt. Obecnie, dzięki staraniom władz powiatu, udało się stworzyć możliwość dofinansowania przebudowy budynku przy ul. Długiej 42, ze środków zewnętrznych, z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W trybie bezkonkursowym otrzymamy 3,4 mln zł. Z budżetu powiatu zgierskiego zamierzamy przeznaczyć kolejne 1,5 mln zł, by za prawie 5 mln zł wybudować dom kultury z prawdziwego zdarzenia. Jedyną trudnością jaką musieliśmy pokonać, by starać się o to dofinansowanie, był fakt, że pieniądze mogą pozyskać jedynie placówki kultury, a MDK jest instytucją oświatową. Dlatego też powołaliśmy do życia Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, które działa od października 2016 r., a które z biegiem czasu płynnie przejmie zadania MDK. To właśnie CKPZ będzie beneficjentem środków finansowych z ŁOM-u. W takiej sytuacji oczywistym jest fakt, że musieliśmy podjąć kroki w kierunku likwidacji MDK. Ponieważ procedura likwidacyjna trwa minimum pół roku, rozpoczęliśmy ją teraz, by w momencie otrzymania środków z ŁOM, móc podjąć kolejną, ostateczną już uchwałę o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu i przystąpić jak najszybciej do przebudowy. Co więcej na czas budowy zajęcia zostaną przeniesione do sąsiadującej z MDK szkoły – Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.
- Przeciwnicy tego pomysłu mówią, że uchwała została podjęta zbyt wcześnie, i boją się, że likwidacja MDK nastąpi jeszcze przed otrzymaniem środków zewnętrznych.

W.B.: Nie widzę powodów do takich obaw. Zapewniam mieszkańców Zgierza, że wszyscy radni powiatowi, którzy głosowali za uchwałą o zamiarze likwidacji MDK, głosowali za rozwojem placówki, w której dzieci szlifują swoje talenty. Nie znam nikogo, kto podniósłby rękę za ostateczną likwidacją domu kultury, w momencie gdy nie będziemy mieć tych 3,4 mln zł potwierdzonych umową z ŁOM-em. Jeśli po drodze wydarzyłoby się coś nieprzewidzianego i dotacja ta nie zostałaby powiatowi przyznana, to po prostu nie dojdzie do likwidacji MDK. W sytuacji, gdy mamy na wyciągnięcie ręki kilka milionów na rozbudowę domu kultury, na zapewnienie nauczycielom i dzieciom godnych warunków do pracy i nauki, bylibyśmy nierozsądni nie podejmując tej, może i niełatwej, ale słusznej próby.

Rozmawiał Szczepan Wieczorek
Tekst został zamieszczony w 5 numerze miesięcznika Kurier Zgierski styczeń 2017

Offline

Poglądy wyrażane na Forum stanowią opinie jego użytkowników. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość ingerowania w treści postów w przypadku naruszania dóbr osobistych oraz używania niecenzuralnych określeń.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.kaczyniaki.pun.pl www.smoczahorda.pun.pl www.wtm-transport-3.pun.pl www.harab-serapel.pun.pl www.esc.pun.pl