Zgierskie sprawy

Zgierz - wydarzenia, komentarze, opinie

Ogłoszenie

Posty można dodawać bez uprzedniej rejestracji. Kontakt redakcja.zsi@wp.pl

#16 2018-01-31 09:35:01

zgierski_serwis

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-02-06
Posty: 473
WWW

Re: TBS

Stawki czynszowe w lokalach komunalnych i TBS-ach wciąż najwyższe

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, powody do narzekania nadal mogą mieć lokatorzy mieszkań komunalnych i mieszkań z TBS-ów.
   
W przypadku tych lokali, stawki czynszowe kształtują się bowiem na wysokim poziomie.

Osoby korzystające z usług towarzystw budownictwa społecznego, muszą co miesiąc płacić czynsz, który średnio wynosi 10,12 zł/mkw. Tak wysoka stawka wynika ze specyfiki działania TBS-u i konieczności spłaty kredytu zaciągniętego na budowę mieszkania - uważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

W przypadku lokali komunalnych, nie ma mowy o spłacie kredytu inwestycyjnego poprzez czynsz. Tym niemniej, średnia miesięczna stawka czynszowa dla lokali wynajmowanych przez gminę, kształtuje się na relatywnie wysokim poziomie (4,51 zł/mkw. pod koniec 2016 r.). Według danych GUS-u z grudnia 2016 roku, znacznie niższa była średnia miesięczna opłata eksploatacyjna płacona przez spółdzielców (2,95 zł/mkw.) oraz zaliczka dla wspólnoty mieszkaniowej (2,38 zł/mkw.).

Sytuację lokatorów mieszkań komunalnych i społecznych pogarsza fakt, że takie osoby nie mogą liczyć na spore oszczędności dotyczące np. kosztów opomiarowanego zużycia wody oraz ogrzewania i usuwania nieczystości (patrz poniższy wykres). Stawki związane z nieopomiarowanym ogrzewaniem oraz poborem wody stają się coraz mniej istotne, gdyż szybko spada udział mieszkań pozbawionych urządzeń pomiarowych.

Lokatorzy mieszkań z TBS-ów, zdążyli już przywyknąć do wysokiego poziomu czynszów. Nieco inna sytuacja dotyczy osób wynajmujących „M” od gminy. Informacje zaprezentowane w poniższej tabeli wskazują bowiem, że od 2006 r. do 2016 r. średni czynsz za mieszkania komunalne wzrósł aż o 86%. O wiele mniejsze podwyżki miały miejsce w przypadku czynszów z TBS-u (+45%), opłaty eksploatacyjnej w spółdzielniach mieszkaniowych (+32%) oraz zaliczek na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (+38%).

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospoda … 03442.html

Offline

#17 2018-01-31 17:18:06

kocurek

Gość

Re: TBS

A z jakiej specyfiki wynika, że zgierski TBS pobiera jednakową stawkę czynszu w blokach budowanych za kredyt z BGK jak w blokach budowanych za środki własne i pochodzące z udziałów wpłacanych przez najemców? Przecież na te drugie nie zaciągał żadnego kredytu, więc nie musi go nikomu spłacać? Jak to się ma do zasady non profit, że  czynsz od najemców ma być kalkulowany wyłącznie "po kosztach", a nie stanowić źródła zysku? No i wreszcie, to  dlaczego koszty, które zgodnie z prawem budowlanym powinien ponosić tbs (jako właściciel, zarządca i wynajmujący), zwiazane z utrzymaniem budynku (antena, domofon itp) i które są skalkulowane już w czynszu, pobiera się jeszcze raz dodatkowymi fakturami?

#18 2018-01-31 19:30:27

lexus

Gość

Re: TBS

Zdaniem władz zgierskiego TBS z luksus trzeba płacić.
Tylko obecnie domofon czy antena to nie luksus.
Podejrzewam, że te dodatkowe opłaty są przeznaczone na utrzymanie "tabunu"  prokurentów (nie wiadomo od czego) oraz zatrudnionych protegowanych określonych osób.

#19 2018-02-04 13:23:11

kocurek

Gość

Re: TBS

A propos tych luksusów, to art. 6b ustawy o ochronie praw lokatorów mówi, co jest   o b o w i ą z k i e m  wynajmującego, a art. 6a, do czego wyłącznie na swój koszt jest zobowiązany lokator.

I kolejna rzecz, ciekawe, że tbs twierdzi jakoby tylko odsprzedawał lokatorom usługi po kosztach ich zakupu od dostawców. Ale  przecież najemcom z osiedla Łąkowa w Zgierzu sprzedaje energię cieplną, której u nikogo nie kupuje, bo sam wytwarza ją we własnej instalacji solarnej. Czyli sam jest producentem i dostawcą energii. Taka działalność wymaga udzielenia koncesji, ponieważ w takim przypadku kontrola cen ustalanych w rozliczeniach z odbiorcami podlega Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja na wytwarzanie ciepła oraz koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła nie jest wymagana, jeżeli wielkość zainstalowanej w źródle i zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców nie przekracza 5 MW. Brak wymogu uzyskania koncesji powoduje, że organem właściwym do rozpatrywania prawidłowości kalkulacji taryf w tym przypadku jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
A jak lokatorzy mają się odnieść do taryf, skoro nie jest im przedstawiana jakakolwiek kalkulacja kosztów energii cieplnej?! Może Pan Prezydent ją zna, skoro ochoczo zatwierdza i pozytywnie ocenia wszystkie działania tbs?

#20 2018-02-13 20:20:30

kocurek

Gość

Re: TBS

A co jest najciekawsze, że zgierski tbs jest jedynym w skali całego kraju, który nie pobiera partycypacji, tylko uzależnia zawarcie umowy najmu od nabycia udziałów w spółce. Takiej formy ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, na podstawie której działają tbsy, w ogóle nie przewiduje! Partycypacja może wynosić maksymalnie 30% kosztów budowy, a w przypadku wykupienia lokalu jest po waloryzacji zaliczana na poczet jego ceny. A wartość udziału określa spółka w sobie tylko znany sposób :-) i jest to raczej sporo więcej niż 30% kosztów budowy! Zgodnie z kodeksem społek handlowych w czasie trwania umowy spółki wartość udziału nie może być zwrócona wspólnikowi. Więc w przypadku wykupienia lokalu ta kwota nie może być zaliczona na poczet ceny mieszkania! Tymczasem tbs obiecuje lokatorom wykup mieszkania po 15 latach najmu za 30% jego przyszłej wartości odtworzeniowej. Kto zatem płaci pozostałe 70%? Nikt? Czyli spółka z góry planuje zbywać swój majątek ze stratą, poniżej jego wartości rynkowej i odtworzeniowej? A następnie pokrywać stratę kapitałem zakładowym? Ot, zagadka :-)

#21 2018-05-20 13:06:58

kocurek

Gość

Re: TBS

W dniu 30 czerwca 2014 roku firma MILMA przelała na rachunek Miasta kwotę
425.000 zł z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Milenijnej 2-20, którą to nieruchomość UMZ niezasadnie sprzedał jej bez VAT.
Najlepsze, że wcześniej część zbywanej MILMIE nieruchomości – działki nr 104/1 Gmina Miasto Zgierz nabyła ...  od firmy MILMA w wyniku umowy zamiany z dnia 4 listopada 2008 roku zawartej aktem notarialnym
Repertorium A nr 3500/2008, a zamiana podlegała opodatkowaniu VAT.
W tym samym czasie miejska spółka tbs, w której Gmina Miasto Zgierz dysponuje uprzywilejowanym głosem, zapewniającym bezwzględną większość na zgromadzeniu wspólników, pozostawała dłużnikiem firmy MILMA.
W dniu 29 października 2014 r. zarząd tbs zawarł porozumienie z firmą MILMA w przedmiocie spłaty aktualnych i wymagalnych zobowiązań w kwocie 1.759.050,00 zł z tytułu umów o roboty budowlane, zobowiązując sie, że spółka spłaci zadłużenie w miesięcznych ratach po 100.000,00 zł.
W UMZ za sprawy gospodarki nieruchomościami odpowiadał B. Bączak (wcześniej prezes i przewodniczący rady nadzorczej tbs), 14.10.2014 r. powołany na stanowisko pierwszego zastepcy prezydenta, natomiast prezesem tbs była A. Mundzia (przed zatrudnieniem w tbs pracująca jako inspektor, a nastepnie szefowa kancelarii UMZ).
W dniu 23 lutego 2016 roku - po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej - Gmina Miasto Zgierz reprezentowana przez  Przemysława Staniszewkiego – Prezydenta Miasta Zgierza zmuszona była zawrzeć porozumienie z
MILMA w sprawie wpłaty na rzecz Gminy Miasto Zgierz należnego VAT-u z tytułu kupna nieruchomości przy Milenijnej 2-20. Łączną kwotę podatku VAT z tytułu nabycia ustalono, jako 109.250 zł.

#22 2018-10-02 11:44:10

Jerzy Zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-05-21
Posty: 107

Re: TBS

Osiedle do pomalowania. Bloki TBS w Zgierzu czeka renowacja

Po 15 latach od wybudowania bloki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu przy ul. Łąkowej wyglądają fatalnie. Brudne elewacje, czarne zacieki, grzyb i glony na jasnych niegdyś ścianach, odpryskujący w wielu miejscach tynk.

Przejdź do galerii Lokatorzy zaczęli narzekać na obskurny wizerunek budynków, przez który czują się, jakby mieszkali w slumsach, a nie na jednym z lepszych zgierskich osiedli. TBS zamierza w tym roku rozpocząć remonty bloków. – To właściwie nie będą remonty, ale drobne naprawy i odświeżenie elewacji, które okazały się wyjątkowo nieodporne na warunki atmosferyczne – mówi Anna Mundzia, prezes zarządu TBS w Zgierzu. – Zastosowany został bardzo porowaty tynk, co sprawiło, że zatrzymują się na nim wszelkie zanieczyszczenia i wilgoć, przez co dochodzi do rozwoju glonów i grzybów. Ściany trzeba odnowić i zlikwidować porowaty tynk.

BS już rozpisał przetarg na przeprowadzenie tych prac. Nie wiadomo na razie, ile budynków uda się odnowić w tym roku, wszystko zależy od ceny, jaką zaproponuje wykonawca. Z pewnością jednak prace pochłoną kilkaset tysięcy złotych. Po ich wykonaniu osiedle TBS prawdopodobnie zmieni kolorystykę. Na osiedlu TBS przy ul. Łąkowej jest 9 budynków, a w nich 166 mieszkań.

ze strony: https://expressilustrowany.pl/osiedle-d … ar/3762427

Offline

Poglądy wyrażane na Forum stanowią opinie jego użytkowników. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość ingerowania w treści postów w przypadku naruszania dóbr osobistych oraz używania niecenzuralnych określeń.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.cs-gm.pun.pl www.yaoiplay.pun.pl www.ninjaway.pun.pl www.pielgrzymkapiotrkow.pun.pl www.pfc2d.pun.pl