Ogłoszenie

Posty można dodawać bez uprzedniej rejestracji. Kontakt redakcja.zsi@wp.pl

#76 2018-02-20 18:43:51

krecik

Użytkownik

Zarejestrowany: 2015-12-20
Posty: 81

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Dlaczego w sprawie zaniedbań i w konsekwencji zawieszenia kursowania linii tramwajowej 45 i 46 milczy radna Beata Świątczak?
Zawsze roniła "krokodyle łzy" a teraz cisza.
Czyżby dostała zakaz lamentowania?
Czy wcześniejsze użalanie się nad losem potrzebujących było udawane przez radną Beatę Świątczak?

Offline

#77 2018-02-20 20:43:19

kolec

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-05-30
Posty: 95

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Zgierz: Ratunek dla tramwaju czy polityczny PR?

Część lokalnych polityków nie wierzy w zapewnienia władz Zgierza, Ozorkowa i gminy Zgierz o staraniach mających doprowadzić do remontu torowisk linii 45 i 46. Twierdzą oni, że aktualne deklaracje mają zapewnić ponowny sukces wyborczy, a nie realnie przybliżyć miejscowości do wznowienia kursów. Zgodne w tej opinii są m.in. lokalne struktury SLD, PSL i Nowoczesnej.

W zeszłym tygodniu władze Zgierza poinformowały o rozpoczęciu remontu linii tramwajowej na odcinku od granicy z Łodzią do przystanku Kurak, gdzie rozwidlają się odnogi do Ozorkowa i do pętli Plac Kilińskiego w Zgierzu. Przebudowa ma służyć głównie ponownemu uruchomieniu tej ostatniej trasy, dzięki czemu w 2019 r. przywrócone ma zostać kursowanie tramwaju 45. Prace rozpoczęto pomimo braku gwarancji otrzymania dofinansowania na ten cel z funduszy unijnych dysponowanych przez stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

SLD: miasto zbyt długo czekało z podjęciem odpowiednich kroków

Na fakt ten zwróciły w zeszłym tygodniu ugrupowania pozostające w opozycji do prezydenta miasta (wybranego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości). Na wspólnej konferencji prasowej o sprawie mówili przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, klubu radnych Koalicja Obywatelska, stowarzyszenia Zgierski Samorząd, stowarzyszenia Wspólnie dla Zgierza, Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Zgierskiej, a także zgierskiego oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W zgodnej opinii tych podmiotów obecne działania należy uznać nie za ratunek dla linii tramwajowej, której kursowanie zawieszono w związku ze złym stanem technicznym, a za działania PR-owskie podejmowane w roku wyborczym.

– Władze Zgierza, Ozorkowa i gminy Zgierz straciły ponad rok na czekanie. Pierwsze sygnały o złym stanie torowiska [grożącym zawieszeniem ruchu] pojawiły się w listopadzie 2016 r. Tymczasem dopiero w styczniu tego roku prezydent [Przemysław Staniszewski] wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie remontu – mówił Łukasz Kubiak, sekretarz SLD w powiecie zgierskim [dopiero 23 stycznia radni podjęli odpowiednią uchwałę, ale już latem zeszłego roku inwestycja znajdowała się na liście rezerwowej projektów ŁOM – dop. kf]. – Dlatego wspólnie wystosowaliśmy do prezydenta Zgierza, a także do burmistrza Ozorkowa i wójt gminy Zgierz list otwarty – tłumaczył.

Nowoczesna: zapewnienia włodarzy pozostają bez pokrycia

Autorzy dokumentu stawiają w nim szereg pytań: dlaczego do tej pory nie podjęto skutecznych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych, podczas gdy w Pabianicach i Zgierzu było to możliwe, jakie środki zabezpieczono na rzecz remontu w budżetach na ten rok i w planach na lata kolejne, jakie kwoty wydatkowano na naprawy do tej pory. – To bardzo ważne kwestie, bo póki co władze nie pokazują, że zapewnienia o wznowieniu kursów są możliwe do spełnienia. Tymczasem tramwaj w sposób zasadniczy odciążał ruch drogowy i w Zgierzu, i na trasie nr 91 [droga prowadząca pomiędzy Łodzią a Ozorkowem] – argumentowała Iwona Lewandowska, przewodnicząca Nowoczesnej w powiecie zgierskim. Podkreślała też, że istotnym problemem pozostaje smog, a likwidacja kursów ekologicznego środka transportu przyczyni się do jego zwiększenia.

ŁIPH: komunikacja zastępcza oznacza spóźnienia do pracy i szkoły

– Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu mieszkańców tramwaj był jedynym środkiem transportu do pracy, do szkoły, na zakupy czy do załatwienia spraw, choćby w starostwie powiatowym. Zastępcza komunikacja wydłuża podróż, bo trzeba korzystać z przesiadek, a drogi są często zakorkowane. Skutki to prawdopodobne częste spóźnienia do pracy i szkoły, co wiąże się z określonymi konsekwencjami, a władze samorządowe najwyraźniej nie dopełniły swoich obowiązków, być może licząc, że chybotliwy tramwaj jakoś do wyborów dojedzie – mówił natomiast Mieczysław Witczak z ŁIPH.

Wskazywał on, że list otwarty ma na celu mobilizację samorządowców do intensyfikacji działań. – Dopiero na ostatniej sesji Rady Miasta Zgierza podjęto decyzję o wystąpieniu o dofinansowanie remontu. Naszym zdaniem to o wiele za późno – tłumaczył i dodał, że liczy na jak najszybszy powrót tramwaju na trasy 45 i 46.

tekst ze strony: http://www.transport-publiczny.pl/wiado … 57684.html

Offline

#78 2018-02-24 21:53:46

koval

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-06-13
Posty: 114

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Wpis burmistrza Ozorkowa z 2012 roku.
Od tego czasu podobno trwały rozmowy.
Z jakim skutkiem?
Klapa na całej linii (zawieszone kursowanie tramwaju 46).

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/96_1519505446.jpg

Offline

#79 2018-02-24 22:47:34

ozorek

Gość

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Burmistrz Ozorkowa potrafi "ściemniać" tak jak wszyscy politycy.
Przez 6 lat rozmów nic nie udało się załatwić w sprawie poprawy fatalnego stanu torowiska, to ile lat potrzeba uzgadniać załatwiać i rozmawiać?

#80 2018-02-25 17:45:03

Jerzy Zgierski

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-05-21
Posty: 107

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Komentarze dotyczące zawieszenia kursowania linii tramwajowej 45 i 46 na portalu społecznościowym.

http://www.zgierz.pun.pl/_fora/zgierz/gallery/357_1519577021.jpg

Offline

#81 2018-03-05 20:26:46

zgierski_serwis

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-02-06
Posty: 473
WWW

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Protest przeciwko likwidacji linii linii tramwajowej 46

Zapraszamy do przybycia na protest przeciw likwidacji linii tramwajowej "46". Odbędzie się on 6 marca 2018 o 18:30 w Zgierzu na przystanku PROBOSZCZEWICE I (skrzyżowanie ulic Ozorkowskiej i Witosa).


Przedstawiciel, Adam Rembak

https://www.facebook.com/events/1546149395454540/

Offline

#82 2018-03-11 08:09:48

meva

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-28
Posty: 203

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Zgierz bliżej środków na remont tramwaju 45

Władze Zgierza mogą być niemal pewne przeznania miastu dotacji na remont linii tramwajowej. Rozpoczęta już inwestycja pozwoli na wznowienie przewozów na krótszej z wybiegających z Łodzi na północ tras – do pl. Kilińskiego w Zgierzu. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
W ostatnim czasie przez Zgierz przetoczyła się dyskusja dotycząca finansowania rozpoczętego remontu trasy tramwajowej od granicy Łodzi do pętli Plac Kilińskiego. Miasto ogłosiło przystąpienie do prac przed pozyskaniem funduszy na ten cel, zapewniając przy tym, że inwestycja zostanie przeprowadzona w pełnym zakresie. Opozycja wskazywała zaś, że działania w tym kierunku zostały podjęte zbyt późno, a budżet miasta nie zakłada zabezpieczenia środków choćby na niezbędny wkład własny.

Projekt tramwajowy na podstawowej liście ZIT

Wszystko wskazuje jednak na to, że deklaracje władz dotyczące realizacji przedsięwzięcia zostaną spełnione. Miasto jest bowiem obecnie o wiele bliżej pozyskania kluczowej dotacji na remont fragmentu od Helenówka (granica Łodzi i Zgierza) do Kuraka (rozwidlenie nieczynnych linii 45 do pl. Kilińskiego i 46 do Ozorkowa). – Projekt ten został w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju ŁOM przeniesiony na listę projektów podstawowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – powiedziała nam bowiem Magdalena Jaruga, zastępca dyrektora biura stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, które pełni rolę instytucji pośredniczącej ZIT.

ŁOM ogłosił już wezwanie do złożenia przez zgierski samorząd odpowiedniego wniosku. Miasto ma czas na przygotowanie dokumentacji zadania „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” do 30 kwietnia tego roku. – Maksymalna kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 8 776 423 zł – czytamy w ogłoszeniu. Odpowiada to maksymalnie n85% kosztów kwalifikowanych.

Dwa miesiące na przygotowanie dokumentacji

– W przypadku, jeśli Miasto Zgierz złoży poprawny formalnie wniosek oraz uzyska pozytywną ocenę strategiczną i merytoryczną, będzie mogło uzyskać dofinansowanie na zasadach oraz w wysokości określonej w treści wezwania – tłumaczy przedstawicielka ŁOM. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego zabezpieczy możliwość przeprowadzenia remontu odcinka, z którego korzystały zarówno tramwaje kończące bieg w Zgierzu, jak i te jadące do Ozorkowa. Prace mają jednak na celu przede wszystkim wznowienie przewozów na pierwszej ze wspomnianych odnóg. Jak opisujemy szeroko na łamach naszego portalu, przyszłość drugiej z nich jest bowiem wciąż bardzo niepewna.

Linia tramwajowa z Łodzi na zgierski plac Kilińskiego została uruchomiona w 1901 r. jako jedna z pierwszych dwóch tras tramwaju podmiejskiego w aglomeracji. W 2004 r. jej obsługę od spółki Międzygminna Komunikacja Tramwajowa przejęło łódzkie MPK. W ostatnim okresie do Zgierza skierowano linię 45 jadącą w Łodzi na pętlę Telefoniczna.

http://www.transport-publiczny.pl/mobil … 57902.html

Offline

#83 2018-03-11 08:11:58

meva

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-28
Posty: 203

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Zgierz: Kontrowersje wokół budżetu na remont tramwaju

Zgierska opozycja wskazuje, że w budżecie Zgierza nie ma środków na remont trasy tramwajowej do Łodzi. Nie asygnowano ich na ten cel także w latach ubiegłych, co doprowadziło do wstrzymania ruchu w związku ze złym stanem technicznym. Być może dzielnica Proboszczewice będzie miała zapewniony alternatywny środek transportu do Łodzi.

– W budżecie Zgierza na rok 2018 nie ma żadnych pieniędzy na remont tramwaju – powiedział na niedawnej konferencji prasowej Andrzej Mięsok, radny miasta Zgierza i prezes Stowarzyszenia Samorządowego „Ziemia Zgierska” oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa „Nasz Zgierz”. Stwierdził też, że władze miasta lekceważą w ten sposób kwestię zabezpieczenia remontu tramwajowych linii 45 i 46, których kursowanie zostało zawieszone ze względu na zły stan techniczny. Podkreślał, że brak wyasygnowanych na ten cel środków nie ma charakteru jednorazowego.

Środków na remont nie przyznawano od lat

– Od 2012 r. były wielokrotnie składane wnioski do budżetu o niewielkie kwoty rzędu 400–500 tys. zł, które można by jednak wydawać regularnie – stwierdził, przypominając, że propozycje te nie były ostatecznie akceptowane. – Do tej pory nie było więc żadnej reakcji na problemy tramwaju. Dopiero w styczniu podjęto próbę pozyskania funduszy – powiedział o niedawnej uchwale dotyczącej wniosku o dofinansowanie przyznawane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

To kolejny głos sugerujący, że niedawnej przerwy w ruchu tramwajowym dało się uniknąć. Wcześniej podobne stanowisko wyrażali inni lokalni politycy oraz społecznicy zrzeszeni w kilku organizacjach, m.in. fundacji ProKolej. Ci ostatni pisali w petycji adresowanej do wszystkich samorządów, że obniżanie poziomu oferty przewozowej, które można było obserwować w roku 2017 i wcześniej, mogło prowadzić do stopniowego zmniejszania się popytu na usługi komunikacyjne. To z kolei mogłoby ułatwić styczniową decyzję o wstrzymaniu przewozów, która była jednak podyktowana względami technicznymi.

Nowe rozwiązanie komunikacyjne dla Proboszczewic?

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów – komentował natomiast zawieszenie funkcjonowania linii 45 i 46 Bohdan Bączak, wiceprezydent Zgierza. Pod koniec stycznia ocenił on przygotowania we wspomnianej sprawie dotacji na remont krótkiego odcinka Helenówek (granica Łodzi i Zgierza) – Kurak (rozwidlenie tras na pl. Kilińskiego i do Ozorkowa) jako wkraczające w fazę finalną. Zauważył także, że likwidacja przewozów na linii ozorkowskiej oznacza problemy dla mieszkańców wysuniętej na północ dzielnicy Zgierza – Proboszczewic.

– Jesteśmy na ukończeniu prac nad zupełnie nowym połączeniem do Łodzi – mówił podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Łodzi. Na razie nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych informacji w tej sprawie. Należy przy tym odnotować, że dla wielu podróżujących zastąpienie tramwaju autobusem Z46 oznacza spadek opłaty za przejazd, bo bilety jednorazowe wydawane są obecnie wyłącznie według taryfy czasowej, a rozkładowy czas przejazdu uległ znacznemu skróceniu.

http://www.transport-publiczny.pl/wiado … 57768.html

Offline

#84 2018-03-18 17:28:37

zgierski_serwis

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-02-06
Posty: 473
WWW

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Likwidacja poprzez zaniechania rzadzacych


Linię „46” zamknięto z powodu nadmiernego wyeksploatowania przewodu jezdnego, czyli drutu zawieszonego nad torem, służącego do dostarczania do wagonów tramwajowych prądu elektrycznego. Informację o zużyciu tego elementu podano na konferencji, która miała miejsce 29 stycznia 2018 w Urzędzie Miasta Łodzi.

Sygnały na temat niewłaściwego stanu przewodu nie pojawiły się kilka tygodni czy miesięcy temu, a były znane wiele lat wstecz. Od dnia 17 września 2012 w urzędach miasta Zgierza, gminy Zgierz, gminy Ozorków i miasta Ozorkowa znajduje się dokument wskazujący pilną potrzebę jego wymiany.

Koszty przeprowadzenia tej operacji miały wynieść:

    dla miasta Zgierza 409 500 zł
    dla gminy Zgierz 451 000 zł
    dla miasta Ozorkowa 263 000 zł


Również nasze Stowarzyszenie wielokrotnie apelowało do władz zainteresowanych samorządów, ostrzegając że uchylanie się od obowiązku dbałości o posiadaną przez gminy infrastrukturę spowoduje, oprócz narastającego problemu obniżania komfortu podróży, ostateczny upadek linii.

Przykładem takich monitów są regularnie składane do radnych wnioski o wprowadzenie do budżetów środków finansowych na prace remontowe infrastruktury:

    w roku 2012 – do budżetu 2013
        Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Jarosławem Komorowskim, w kwocie 400 000 zł
        Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Mirosławem Burzyńskim, w kwocie 400 000 zł
        Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim, w kwocie 400 000 zł

    w roku 2013 – do budżetu 2014
        Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Jarosławem Komorowskim, w kwocie 400 000 zł
        Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Mirosławem Burzyńskim, w kwocie 400 000 zł
        Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim, w kwocie 400 000 zł

    w roku 2014 – do budżetu 2015
        Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą, w kwocie 400 000 zł
        Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Markiem Telendą, w kwocie 400 000 zł
        Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim, w kwocie 400 000 zł

    w roku 2015 – do budżetu 2016
        Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą, w kwocie 400 000 zł
        Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Markiem Telendą, w kwocie 400 000 zł
        Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim, w kwocie 400 000 zł

    w roku 2016 – do budżetu 2017
        Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą, w kwocie 400 000 zł
        Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Markiem Telendą, w kwocie 400 000 zł
        Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim, w kwocie 400 000 zł

    w roku 2017 – do budżetu 2018
        Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą, w kwocie 500 000 zł
        Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Piotrem Lebiedzińskim, w kwocie 500 000 zł
        Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim, w kwocie 500 000 zł

Władzę wykonawczą od tamtego czasu pełnili lub pełnią:

    Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski
    Wójt Gminy Zgierz Zdzisław Rembisz, Wójt Gminy Zgierz Barbara Kaczmarek
    Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha


Niestety, wszystkie niepokojące sygnały programowo były bagatelizowane. Decydenci wiedzieli swoje i woleli doprowadzić tramwaj do likwidacji. Jak dotąd nikt nie przeprosił.

Za „Stowarzyszenie na rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim”
Przedstawiciel, Adam Rembak

Offline

#85 2018-03-23 12:33:22

meva

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-28
Posty: 203

Re: Koniec lini tramwajowej 46

ZGIERZ POSTAWIŁ KRZYŻYK NA LINII 46

Zgierz: Będzie nowa linia do Proboszczewic

Niebawem w Zgierzu pojawić ma się nowa linia autobusowa. Jej uruchomienie będzie odpowiedzią samorządu na zawieszenie tramwajowej linii 46, która obsługiwała duże osiedle Proboszczewice w północnej części miasta.
Władze Zgierza zamierzają uruchomić nową linię autobusową, która zapewni lepsze skomunikowanie z centrum miasta peryferyjnej dzielnicy Proboszczewice. To właśnie z perspektywy tej części Zgierza dużym problemem jest zawieszenie kursowania tramwajowej linii 46 z Łodzi do Ozorkowa, bo połączenie stanowiło podstawowy środek transportu publicznego zarówno w relacjach miejskich, jak i aglomeracyjnych. Plany zapewnienia alternatywnego rozwiązania zapowiedział w styczniu Bohdan Bączak, wiceprezydent Zgierza.

Do Łodzi z przesiadką na pociąg

– Jednym z priorytetów władz naszego miasta jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej na ternie miasta Zgierza – zapewnia dziś Iwona Boberska, kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. – W związku z tymczasowym zawieszeniem linii tramwajowej nr 46 zapewniam, że miasto czuwa nad nieprzerwanym zapewnieniem transportu zbiorowego dla osiedla Proboszczewice zarówno [w relacjach] z miastem Łódź, jak i z kluczowymi miejscami w samym Zgierzu – dodaje. Potwierdza przy tym zamiar utworzenia nowego połączenia, które uzupełniłoby ofertę tworzoną przez zastępczą linię autobusową Z46 (obsługuje ją łódzkie MPK).

– Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu są w trakcie opracowywania szczegółów uruchomienia nowej linii i jej rozkładu jazdy – wskazuje nasza rozmówczyni. Już dziś prezentuje przy tym planowany przebieg kursów. Miałyby one rozpoczynać się w Lućmierzu, a kończyć – przed zgierskim dworcem kolejowym. Autobusy jechałyby kolejno ulicami Ozorkowską, Łęczycką, Musierowicza, Piątkowską, Piłsudskiego, 1 Maja do pl. Kilińskiego, a dalej Długą, Cezaka i Kolejową.

Markab sprowadził używane autobusy gazowe

Na razie nie wiadomo, kiedy konkretnie linia rozpocznie swoje kursowanie. – Szczegóły będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu wszelkich procedur niezbędnych do uruchomienia połączenia – wskazuje jedynie przedstawicielka MUK. Z pewnością jednak obecnie łatwiej będzie wygospodarować niezbędny do rozszerzenia siatki komunikacyjnej tabor. Miejscowe przedsiębiorstwo Markab przed kilkoma dniami rozpoczęło bowiem eksploatację pięciu sprowadzonych jako używane mercedesów citaro zasilanych CNG.

Przypomnijmy, że utrudnienia w obsłudze Proboszczewic były jednym z głównych motywów protestów organizowanych w sprawie linii 46. – Linię tę zamknięto z powodu nadmiernego wyeksploatowania przewodu jezdnego, czyli drutu zawieszonego nad torem służącego do dostarczania do wagonów tramwajowych prądu elektrycznego. [Tymczasem] sygnały na temat niewłaściwego stanu przewodu nie pojawiły się kilka tygodni czy miesięcy temu, a były znane wiele lat wstecz – mówi Adam Rembak, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim. – Od 17 września 2012 r. w urzędach miasta Zgierza, gminy Zgierz, gminy Ozorków i miasta Ozorkowa znajduje się dokument wskazujący pilną potrzebę jego wymiany – dodaje, przekazując skan pisma w tej sprawie nadanego wówczas do okolicznych samorządów przez łódzki Zarząd Dróg i Transportu.

http://www.transport-publiczny.pl/mobil … 58027.html

Offline

#86 2018-03-24 10:50:55

kolec

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-05-30
Posty: 95

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Uruchomienie komunikacji autobusowej z Proboszczewic praktycznie przekreśla starania miasta Zgierza o reaktywację linii tramwajowej 46.

Offline

#87 2018-03-24 21:05:24

Radek

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-07-08
Posty: 130

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Jeśli tyle razy apelowano do Pana Gajdy o przeznaczenie 400 a później 500tys. zł. na remont infrastruktury to są to grosze. Są to grosze dla miasta które ciągle urządza różne zabawy, uruchamia linie autobusowe które później albo likwiduje lub nieskończoność zmienia ich trasy. Wszystko to świadczy o braku jakiejkolwiek koncepcji i pomysłu na funkcjonowanie komunikacji w tym mieście.

Offline

#88 2018-03-31 19:10:56

meva

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-28
Posty: 203

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Łódź: Komunikację za 45 i 46 przejmie Markab?

Podłódzkie gminy rozważają istotną zmianę w organizacji komunikacji zastępczej do Ozorkowa. Przewozy miałby przejąć od łódzkiego MPK zgierski Markab. Na razie trwa jednak analiza możliwości przekazania linii przewoźnikowi z sąsiedniego miasta, bo potoki podróżnych są stosunkowo duże.
Wciąż trwają rozmowy podłódzkich samorządów, których celem jest nakreślenie dalszej przyszłości komunikacji międzygminnej na trasie Łódź – Zgierz – Ozorków. Niepewna sytuacja połączenia po lutowym zawieszeniu ruchu wciąż nie znajduje rozwiązania, bo gminy nie wypracowały nasdal realnego scenariusza przeprowadzenia niezbędnego remontu infrastruktury tramwajowej. Drugie po likwidacji przewozów spotkanie lokalnych władz przyniosło natomiast nowe pomysły dotyczące organizacji transportu w okresie przed ewentualnym, choć wydającym się coraz mniej prawdopodobnym wznowieniem ruchu po szynach.

Albo autobusy przegubowe, albo podniesienie częstotliwości

Jak poinformowała nas bowiem Izabela Dobrynin z Urzędu Miejskiego Ozorkowa, samorządowcy rozważają przeniesienie ciężaru obsługi komunikacji zastępczej na Zgierz. Obecnie na uruchomionych przed niemal dwoma miesiącami Z45 (z Łodzi do pl. Kilińskiego w Zgierzu) i Z46 (do Ozorkowa) kursują autobusy łódzkiego MPK. Jak wynika z przesłanej nam przez przedstawicielkę samorządu z Ozorkowa, a przygotowanej przez Zarząd Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi notatki ze spotkania gmin z 15 marca, możliwe jest przejęcie tras przez Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Markab (miasto Zgierz jest jednym z jego udziałowców).

– Do końca marca br. Miasto Zgierz określi możliwości obsługi komunikacji zastępczej do Zgierza i Ozorkowa przez Markab sp. [z] o.o. – czytamy w protokole z posiedzenia. Zawiera on także informację, że zgodnie z badaniami potoków pasażerskich przedstawionymi przez ZDiT obsługa linii Z46 autobusami 12-metrowymi nie byłaby możliwa bez zwiększenia częstotliwości kursów. Obecnie odjazdy z przystanków odbywają się raz na pół godziny, a więc istotnie rzadziej niż tramwaju w ostatnim okresie przed zawieszeniem (co 24 minuty), a zwłaszcza przed 1 kwietnia 2017 r. (co 20 minut).

Zgierz uruchomił autobus do Proboszczewic

Dotychczas wszystkie strony zapewniały konsekwentnie, że nie ma zagrożenia wstrzymania kursów komunikacji zastępczej, a tym samym odcięcia mieszkających wzdłuż nieczynnego torowiska od regularnej publicznej komunikacji do Łodzi. Jak wynika przy tym z notatki z marcowego spotkania, kolejne posiedzenie w podobnym gronie ma dotyczyć m.in. „funkcjonowania komunikacji zastępczej od lipca 2018 r.”. Zaplanowano je na połowę kwietnia.

Tymczasem Zgierz sfinalizował już opisywane niedawno na naszych łamach przygotowania do uruchomienia nowej linii mającej wspomagać ofertę kształtowaną przez Z46. Od 28 marca łączy ona Proboszczewice ze zgierskim dworcem kolejowym. – Dziesiątka będzie miała łącznie 16 kursów dziennie od poniedziałku do piątku – czytamy w oficjalnym komunikacie miasta.

http://www.transport-publiczny.pl/mobil … 58098.html

Offline

#89 2018-03-31 20:28:24

zgierski_serwis

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-02-06
Posty: 473
WWW

Re: Koniec lini tramwajowej 46

W związku z postępowaniem procesu likwidacji linii tramwajowej "46", dokonywanej przez władze zainteresowanych gmin, prosimy o przybycie na konferencję, która odbędzie się 6 kwietnia 2018 o 17:00 w Zgierzu na placu Jana Pawła II.

Podczas wydarzenia podane zostaną ważne, dotąd nieznane informacje dotyczące funkcjonowania tramwaju z Łodzi do Ozorkowa.

Zapraszamy mieszkańców, władze gmin przez które przebiega linia, organizatora transportu, media i wszystkie zainteresowane osoby.

Wydarzenie na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/events/220849831985119/

Przedstawiciel, Adam Rembak
Stowarzyszenie na rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim

Offline

#90 2018-04-19 08:36:34

kolec

Użytkownik

Zarejestrowany: 2012-05-30
Posty: 95

Re: Koniec lini tramwajowej 46

Wokół tramwaju 46 powstał pat prawny

Podłódzkie gminy nie mogą przełamać patu organizacyjnego wokół projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny. Przez lata koncepcja traktowana była jako podstawowa szansa na gruntowny remont infrastruktury na nieczynnej od lutego linii tramwajowej Łódź – Zgierz – Ozorków. Po praktycznym upadku koncepcji wspólnej inwestycji wielu samorządów wciąż nie ma realnych pomysłów na inne rozwiązania coraz bardziej palącej sprawy komunikacji na tej trasie.

Podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim poruszona została kwestia projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny. Miał on być szansą na realizację modernizacji wszystkich tramwajowych linii podmiejskich, ale w zasadzie nie jest on obecnie dalej procedowany. Na naszych łamach opisywaliśmy już szeroko problemy związane z brakiem koreferatu, który pozwoliłby na uaktualnienie studium wykonalności dużej inwestycji, która nigdy nie wyszła poza sferę planów.

Stroną odpowiedzialną za aktualizację dokumentacji jest Łódź

– Po wycofaniu się części partnerów wokół projektu powstał swego rodzaju pat prawny – mówiła Iwona Boberska, kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. Miasto Pabianice i gmina Ksawerów pozyskały bowiem środki na remont torowiska z innego źródła. Samorządy podkreślały jednak, że nadal chcą uczestniczyć w porozumieniu, bo wciąż zainteresowane są np. wspólnym zakupem taboru tramwajowego (inwestycja finansowana z RPO ogranicza się bowiem do kwestii infrastrukturalnych).

Przedstawicielka zgierskiego organizatora komunikacji miejskiej podkreśliła, że na mocy porozumień międzygminnych stroną odpowiedzialną za aktualizację dokumentacji ŁTM jest miasto Łódź. – Początkowo projekt procedował Zarząd Dróg i Transportu, obecnie, po reorganizacji Urzędu Miasta Łodzi, Zarząd Inwestycji Miejskich – przypomniała. Stanowisko Zgierza, które wsparł obecny na spotkaniu sekretarz miasta Ozorkowa Mariusz Ostrowski, spotkało się jednak z ostrą krytyką ze strony organizatora konferencji.

Czy podłódzkie gminy powinny opracować własny kosztorys?

– Jeśli sprawa utyka w martwym punkcie, gminy mogą zlecić sporządzenie kosztorysu inwestycji we własnym zakresie, niezależnie od ZDiT czy ZIM – mówił Adam Rembak, przedstawiciel SnrOPKTwRŁ. Wskazywał on także, że najprawdopodobniej podjęte dotychczas przez Zgierz działania zmierzające do uzyskania dotacji unijnej na remont odcinka od granicy z Łodzią do rozjazdu linii zgierskiej i ozorkowskiej służyć będą wznowieniu kursów tylko tej pierwszej z nich. Przed zawieszeniem ruchu na pl. Kilińskiego w Zgierzu docierała linia 45.

W odpowiedzi na ten zarzut Iwona Boberska stwierdziła, że w przypadku linii 46 konieczne jest współdziałanie wszystkich samorządów, przez których teren przebiega podmiejska linia. – Cały czas jesteśmy w cyklu spotkań wszystkich tych podmiotów – przypomniała. Regularne spotkania jak dotychczas nie przyniosły jednak przełomu w sprawie.

http://www.transport-publiczny.pl/wiado … 58276.html

Offline

Poglądy wyrażane na Forum stanowią opinie jego użytkowników. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość ingerowania w treści postów w przypadku naruszania dóbr osobistych oraz używania niecenzuralnych określeń.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.cs-gm.pun.pl www.thfacpoznan.pun.pl www.ninjaway.pun.pl www.pfc2d.pun.pl www.pielgrzymkapiotrkow.pun.pl